Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Pozvánka na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách - 1.6.2017Vytlačiť
 

P o z v á n k a

 

Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

01.06.2017 o 15.00 hod.

v divadelnej sále radnice

 

 

M e g h í v ó

 

A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. számú törvény 12 § 1. bek. értelmében ö s s z e h í v o m az ipolysági képviselő-testület soron következő 27. ülését

2017.06.01. 15.00 órai kezdettel

a városháza színháztermébe

 

 

Program:

 

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

Vykoná: primátor mesta

 

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

Predkladá: prednosta MsÚ

 

3. Interpelácia poslancov.

 

4. Informácia o doručených oznámeniach funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov MsZ a primátora mesta Šahy

Predkladá: predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných Funkcionárov

 

5. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Technických služieb mesta za rok 2016

Predkladá: riaditeľ TS

 

6. Správa o stave životného prostredia – jarné upratovanie

Predkladá: pov. ved OVŽPa RR s riaditeľ TS

 

7. Správa o výsledkoch kontroly č. 1/2017

Predkladá: hlavná kontrolórka mesta

 

8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Predkladá: hlavná kontrolórka mesta

 

9. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2016 a schválenie záverečného účtu mesta

Predkladá: primátor mesta

 

10. Rozpočtové opatrenie č.3

Predkladá: primátor mesta

 

11. Prehľad o plnení rozpočtu po ukončení štvrťroka

Predkladá: vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

 

12. Návrh na obnovenie kontokorentného úveru

Predkladá: vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

 

 

13. Návrh VZN č. 2/2017 o prevádzkovaní cintorínov na území mesta Šahy

Predkladá: pov. ved. OVŽPaRR

 

 

14. Návrh plánu kultúrnej činnosti mesta na rok 2017

Predkladá: vedúca oddelenia kultúry MsÚ

 

15. Informácia o zápise žiakov do základných škôl v meste Šahy a regióne.

Predkladá: ved. odd. školstva, mládeže a športu MsÚ

 

16. Kúpna zmluva na predaj pozemkov a zriadenie vecných bremien pre Záp. distribučná a.s

Predkladá: pov. ved OVŽPa RR

 

17. Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Šahy

Predkladá: pov. ved OVŽPa RR

 

18. Návrh rámcovej zmluvy na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci projektu „Školské ovocie a zelenina“

Predkladá: ved. odd. školstva, mládeže a športu Ms

 

19. Hodnotiaca správa o plnení PHSR za rok 2016

Predkladá: pov. ved OVŽPa RR

 

20. Mestská polícia – správa - úlohy z minulého zasadnutia MsZ

Predkladá: náčelník MsP

 

21. Rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti ENERGO–BYTOS, s.r.o

Predkladá: riaditeľ Energo Bytos s.r.o.

 

22. Návrh vecného plánu práce MsZ na II. polrok 2017.

Predkladá: prednosta mestského úradu

 

23. Vyhodnotenie OVS na prenájom nebytových priestorov, Hlavné nám. č. 7B a schválenie nájomnej zmluvy

Predkladá: pov. ved. OVŽPaRR

 

24. Pridelenie nájomných bytov

Predkladá: pov. ved. OVŽPaRR

 

25. Všeobecná diskusia.

 

26. Záver.

 

 

                                   Ing. Štefan Gregor, primátor mesta Šahy

Súbor na stiahnutie Materiály MsZ.zip Materiály MsZ.zip (3.3 MB)

 
 

Výsledky majstrovstiev levického okresu v atletike pre ZŠ – 23.5.2017Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Vysledky Šahy.docx Vysledky Šahy.docx (31 kB)

 
 

Videozáznam z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 22.5.2017Vytlačiť
 

msz.jpg


 
 

Informácie pre záujemcov o predaj na Hontianskom jarmoku 15. a 16. septembra 2017 (informácia, prihláška, cenník)Vytlačiť
 


 
 

Oznam Senior klubuVytlačiť
 


 
 

Výsledky XXIV. ročníka Poipeľskej súťaže vín 2017Vytlačiť
 


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny - 1.6.2017 a 2.6.2017Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 1.6.2017.pdf 1.6.2017.pdf (90.7 kB)
Súbor na stiahnutie 2.6.2017.pdf 2.6.2017.pdf (87 kB)

 
 

Videozáznam z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 11.5.2017Vytlačiť
 

msz.jpg


 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho krajaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie VZN 1-2017 NSK.pdf VZN 1-2017 NSK.pdf (358.4 kB)

 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZUŚ- MA ŠahyVytlačiť
 


 
 

Úradné hodiny u primátora mesta ŠahyVytlačiť
 

 

Úradné hodiny primátora mesta pre občanov sú určené každý nepárny týždeň v pondelok od 14.30 hod. do 17.00 hod. (od 1.2.2016 každý druhý týždeň).

Termín prijatia je možné vopred dojednať na sekretariáte mestského úradu na tel.: 036/6373611, alebo e-mailom: sahy@sahy.sk.

O prípadných zmenách budeme občanov informovať.

                                                                                                                                                        Vedenie MsÚ


 
 

Kam s ojazdenými pneumatikami?Vytlačiť
 

Contitrade Sovakia, s.r.o. - SNP 21 ŠAHY


 
 

Oznam pre nepočujúcichVytlačiť
 

Vážení nepočujúci občania,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

 

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete na tento link.


 
 

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na I.polrok 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácia o Národnom projekte - Terénna sociálna prácaVytlačiť
 


 
 

SMS PARKING V ŠAHÁCHVytlačiť
 

SMS PARKOVANIE V ŠAHÁCH

 

Od 15.8.2015 je možnosť parkovania v Šahách aj cez mobilné telefóny posielaním SMS správy.

Vodič, ktorý chce zaparkovať na platenom parkovisku s úhradou za parkovné má možnosť kúpiť parkovné aj zaslaním SMS v predpísanom tvare na č. 2200. Následne mu bude vo forme odpovednej SMS doručený parkovací lístok s potrebnými údajmi. Parkujúci je povinný takúto SMS (eP) na vyzvanie predložiť prevádzkovateľovi parkovania alebo policajtovi. Prostredníctvom SMS je možné získať aj ďalšie služby ako predĺženie parkovného a informáciu o službe.

 

V Šahách bola zriadená parkovacia zóna A1 v ktorej je cena parkovného 0,70€/60 minút.

 

Časy parkovného: Pondelok – Piatok od 7.00 do 17.00 hod., Sobota od 7.00 do 12.00 hod.

 

Postup zaslania SMS správy za parkovné v meste Šahy:

SMS sa skladá z povinných údajov:

  •  skratka mesta (SH), medzera
  •  skratka parkovacej zóny (A1), medzera
  •  Evidenčné číslo parkovaného vozidla

SMS správu poslať na tel. číslo: 2200

 

                              Príklad:               SH A1 LV123XY

                                                                                 poslať správu na 2200

 

Parkovací lístok vodič dostane v SMS tvare spravidla do 1 minúty. 10 minút pred skončením predplateného parkovania dostane vodič upozornenie o ukončení platnosti elektronickej parkovacej karty. Vodič sa môže teda rozhodnúť o predĺžení parkovania a to opätovným zaslaním SMS v rovnakom formáte ako pri začatí parkovania.

 


 
 

dnes je: 29.5.2017

meniny má: Vilma

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka