Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Úspechy našich karatistovVytlačiť
 

Dňa 23.4. sa v Alba Iulii (Rumunsko) zúčastnili karatisti TJ SAAG Šahy „Stredoeurópskeho pohára organicacie W.U.K.“

rum.jpg

Úspechy našich:
Fabio Kováč - 1. miesto v kumite žiaci
Liliana Rusnákova - 3. miesto v dorast kata
Ján Kováč - 3. miesto kata muži a 2. miesto kumite muži

                                                                                              Mgr. Peter Švec.


 
 

Videozáznam z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 12.4.2017Vytlačiť
 

msz.jpg


 
 

Úradné hodiny u primátora mesta ŠahyVytlačiť
 

 

Úradné hodiny primátora mesta pre občanov sú určené každý nepárny týždeň v pondelok od 14.30 hod. do 17.00 hod. (od 1.2.2016 každý druhý týždeň).

Termín prijatia je možné vopred dojednať na sekretariáte mestského úradu na tel.: 036/6373611, alebo e-mailom: sahy@sahy.sk.

O prípadných zmenách budeme občanov informovať.

                                                                                                                                                        Vedenie MsÚ


 
 

Výzva pôdohospodárskej platobnej agentúryVytlačiť
 

Oznam pre žiadateľov priamych podpôr

 

            Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie podpory na plochu  v roku 2016, aby si neodkladne a urýchlene prevzali na regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14, predtlačené žiadosti a grafické prílohy na podpory pre rok 2017

            Uvedené tlačivá sa budú vydávať po predložení občianskeho preukazu, denne v pondelok až štvrtok od 8 °° do 15,30  hod. a v piatok od 8 °° do 14, 30 hodiny.

Prosíme  občanov, aby si predtlačené žiadosti na Platobnej agentúre prevzali, čo najskôr  do 20.apríla 2017.

Konečný termín na podanie žiadosti je 15.5.2017


 
 

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU: VEDÚCI ODDELENIA VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA Vytlačiť
 

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU:

 

 VEDÚCI ODDELENIA VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

Mesto Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

 

vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja Mestského úradu v Šahách

 

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto výkonu práce:                        Mestský úrad v Šahách, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Druh pracovného pomeru:              hlavný pracovný pomer.

Termín nástupu:                                podľa dohody

 

Rámcová náplň práce: Komplexné riadenie a koordinácia činnosti oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja a spoločného stavebného úradu

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa ,
 • riadiaca prax v oblasti stavebníctva a životného prostredia – výhodou ,
 • prax v samospráve – výhodou ,
 • znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy, resp. legislatívy v oblasti stavebníctva a životného prostredia,
 • bezúhonnosť.

 

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie,
 • ovládanie PC na užívateľskej úrovni (MS Office -Word, Excel, PowerPoint,Outlook, Internet),
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka. Znalosť cudzieho jazyka je výhodou.

 

 Ponúkaný plat: v zmysle platového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópiu z výpisu registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti,
 • fotokópiu vodičského preukazu.

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte poštou na adresu úradu (Mestský úrad v Šahách, Hlavné námestie 1, 936 01  Šahy) alebo doručte osobne na podateľňu v zalepenej obálke (s uvedeným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – vedúci OVŽPaRR - neotvárať“, najneskôr do 28. apríla 2017. Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti na výberovom konaní najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

 

Informácie na tel. 036/6373 611

                                                          

                                                                                   Ing. Štefan Gregor, primátor mesta Šahy


 
 

Jarné upratovanieVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej súťaže č. 3/2017 podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - ev.č. 45/2017Vytlačiť
 


 
 

Videozáznam z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 23.3.2017Vytlačiť
 


 
 

Ochrana lesov pred požiarmiVytlačiť
 


 
 

Úspechy karatistovVytlačiť
 

Dňa 11.3.2017 sa Karatisti TJ Saag Šahy zúčastnili medzinárodného turnaja v Bosnianskom meste Brčko za účasti 380 pretekárov z 10 krajín.

Úspechy našich:

 • Nancy Kovačiková -3. miesto kata žiačky
 • Liliana Rusnáková -3. miesto kata dorast a 1. miesto kumite dorast.

 
 

Oznam hasičského zboru Vytlačiť
 


 
 

Kam s ojazdenými pneumatikami?Vytlačiť
 

Contitrade Sovakia, s.r.o. - SNP 21 ŠAHY


 
 

Oznam pre nepočujúcichVytlačiť
 

Vážení nepočujúci občania,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

 

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete na tento link.


 
 

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na I.polrok 2017Vytlačiť
 


 
 

Informácia o Národnom projekte - Terénna sociálna prácaVytlačiť
 


 
 

SMS PARKING V ŠAHÁCHVytlačiť
 

SMS PARKOVANIE V ŠAHÁCH

 

Od 15.8.2015 je možnosť parkovania v Šahách aj cez mobilné telefóny posielaním SMS správy.

Vodič, ktorý chce zaparkovať na platenom parkovisku s úhradou za parkovné má možnosť kúpiť parkovné aj zaslaním SMS v predpísanom tvare na č. 2200. Následne mu bude vo forme odpovednej SMS doručený parkovací lístok s potrebnými údajmi. Parkujúci je povinný takúto SMS (eP) na vyzvanie predložiť prevádzkovateľovi parkovania alebo policajtovi. Prostredníctvom SMS je možné získať aj ďalšie služby ako predĺženie parkovného a informáciu o službe.

 

V Šahách bola zriadená parkovacia zóna A1 v ktorej je cena parkovného 0,70€/60 minút.

 

Časy parkovného: Pondelok – Piatok od 7.00 do 17.00 hod., Sobota od 7.00 do 12.00 hod.

 

Postup zaslania SMS správy za parkovné v meste Šahy:

SMS sa skladá z povinných údajov:

 •  skratka mesta (SH), medzera
 •  skratka parkovacej zóny (A1), medzera
 •  Evidenčné číslo parkovaného vozidla

SMS správu poslať na tel. číslo: 2200

 

                              Príklad:               SH A1 LV123XY

                                                                                 poslať správu na 2200

 

Parkovací lístok vodič dostane v SMS tvare spravidla do 1 minúty. 10 minút pred skončením predplateného parkovania dostane vodič upozornenie o ukončení platnosti elektronickej parkovacej karty. Vodič sa môže teda rozhodnúť o predĺžení parkovania a to opätovným zaslaním SMS v rovnakom formáte ako pri začatí parkovania.

 


 
 

dnes je: 24.4.2017

meniny má: Juraj

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka