Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách - 29.6.2017 o 15.00 hod. v kult. dome v Preseľanoch nad IpľomVytlačiť
 

P o z v á n k a

 

Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

 

29.06.2017 o 15.00 hod.

v Kultúrnom dome v Preseľanoch

 

 

M e g h í v ó

 

A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. számú törvény 12 § 1. bek. értelmében ö s s z e h í v o m az ipolysági képviselő-testület soron következő 29. ülését

 

2017.06.29 15.00 órai kezdettel

a pereszlényi kultúrházban

Program:

 

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

Vykoná: primátor mesta

 

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

Predkladá: prednosta MsÚ

 

3. Interpelácia poslancov.

 

4. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2016 a schválenie záverečného účtu mesta

    Predkladá: primátor mesta

 

5. Rozpočtové opatrenia č. 4.

Predkladá: primátor mesta

 

6. Správa o hospodárení spoločnosti ENERGO-BYTOS s.r.o v roku 2016

Predkladá: konateľ spoločnosti

 

7. Informácie o príprave Dní kultúry v Honte

Predkladá: pov. ved. oddelenia kultúry

 

8. Správa o výsledku kontroly č. 2/2017. 

Predkladá: hlavná kontrolórka

 

9. Schválenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov Hlavné nám. 7B

Predkladá: pov. ved. OVŽPaRR

 

10. Schválenie zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom

Predkladá: pov. ved. OVŽPaRR

 

11. Vyhlásenie MsZ - SPF – pozemky SEVER

      Predkladá: pov. ved. OVŽPaRR

 

12. Schválenie návrhu na výmaz z Obch. registra MsÚ Šahy – drobná prevádzkareň a MNV Preseľany

Predkladá: primátor mesta

 

13. Návrh „KúpnEJ zmluvY a ZmluvY o zriadení vecných bremien“ Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Predkladá: pov. ved. OVŽPaRR

 

14. Informatívna správa o plánovaných opravách živičného krytu na miestnych

komunikáciách v roku 2017

Predkladá: riaditeľ TS

 

15. Všeobecná diskusia.

 

16. Záver.

 

 

 

 

                                                                                   Ing. Štefan Gregor

                                                                                 primátor mesta Šahy

Súbor na stiahnutie Materiály MsZ.zip Materiály MsZ.zip (7.4 MB)

 

Zverejnené 22.6.2017 -pc-


 

dnes je: 24.7.2017

meniny má: Vladimír

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka