Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Kurz výroby šperkov v knižnici - 12. 10. 2019 (8)

Stretnutie s autorkou historických románov Janou Pronskou - 4.10.2019 v knižnici (10)

Spomienková slávnosť pri pamätnej tabuli Ferdinanda Daučíka – 4. 10. 2019 (12)

Odhalenie pamätnej tabule Alojzovi Szokolyimu – 4. 10. 2019 (16)

Detská atletika – 25. 9. 2019 (18)

VII. Stretnutie seniorských kultúrnych skupín na nádvorí mestského úradu – 24. 8. 2019 (12)

Tretie svätoštefanské dni v Šahách (Foto: Péter Pásztor) – 16. – 18. 8. 2019 (16)

XXXVIII. Dni kultúry v Honte – 11 -14. 9. 2019 (65)

Peter Lipa Band v Menora Saag Centrum Artis (Foto: Pavol Srna) – 27. 7. 2019 (8)

XVII. Deň Ipľa: vernisáž výstavy Štefana Kissimonyiho a Ferenca Pusztaiho; pozdravenie rieky Ipeľ; populárno-vedecké prednášky V Centre rybárik riečny (Foto: Péter Pásztor) – 10. 8. 2019 (13)

Koncert Norbiho Kovácsa v Menora Saag Centrum Artis (Foto: Pavol Srna a Péter Pásztor) – 28. 8. 2019 (8)

Prechody 2019 – ukončenie výstavy umelcov z Vácu v Menora Saag Centrum Artis – 2. 9. 2019 (8)

Ipeľ-Ipoly Galéria - Šahy očami fotografa -Titanilla Novák a Jozef Kristof -výstava fotografií september-november 2019 (7)

Slávnostné odovzdávanie mestských ocenení za rok 2018 – 12. 9. 2019 (14)

Námestie športuje a Beh olympijského dňa – 18. 6. 2019 (20)

Výstava absolventov výtvarného odboru ZUŠ - 14.06.2019 Ipeľ-Ipoly Galéria (12)

Vlastivedná prechádzka s Károlyom Csákym na šahanskom cintoríne - 27.06.2019 (11)

IV. Medzinárodný zraz veteránov (motorových vozidiel) v Šahách – 20. 7. 2019 (16)

MUDr. Karinthyné Böhm Aranka – odhalenie pamätnej tabule na nádvorí Hontianskeho múzea (Foto: Péter Pásztor) – 12. 7. 2019 (7)

Beseda a predstavenie knihy s autorkou Alica Rynke v knižnici - 12.6.2019 (11)

Beh Olympijského dňa v Šahách – 12. 6. 2019 (20)

Privítanie štafety Mierového behu v Šahách – 11. 6. 2019 (12)

Krajská súťaž dobrovoľných hasičských zborov Nitrianskeho kraja – 8. 6. 2019 (24)

VII. Medzinárodný turičný zborový festival v reformovanom kostole – 8. 6. 2019 (16)

Beseda o knihe s premietaním Pavel Antolov: Maliar Novohradu, život Ľudovíta Kubányiho - 30.5.2019 v knižnici (10)

Stretnutia v Poiplí – 23.5. 2019 – 25. 5. 2019 (46)

26. ročník prehliadky Malí zdravotníci 2019 s odberom krvi – 20. 5. 2019 (12)

Otvorenie výstavy fotokruhu z mesta Sopron (Maďarsko) v Menora Saag Centrum Artis (Foto: Mária Šuleková) – 11. 5. 2019 (8)

Športový program pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu (Foto: Péter Pásztor) – 5. 4. 2019 (10)

Zimný európsky olympijský festival mládeže – Sarajevo, výtvarná súťaž (Foto: Péter Pásztor) – 5. 4. 2019 (8)

Mestské oslavy Dňa učiteľov v Šahách – 3. 4. 2019 (14)

65. Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy v knižnici – 28. 3. 2019 (8)

Detská atletika – Bavme deti športom! (Foto: Péter Pásztor) – 27. 3. 2019 (12)

16.marca 2019, Rozprávkové predstavenie divadla Lábita, Cserník Szende v knižnici (11)

14.marec 2019 rozprávková hodina s N.Tóth Anikó, o jej knihe Alacindruska (12)

Oslavy MDŽ v dennom centre seniorov – 13. 3. 2019 (12)

Výber z tvorby maďarských remeselníkov na Slovensku – otvorenie výstavy v galérii (Foto: Péter Pásztor) – 7. 3. 2019 (8)

9.marca 2019 Teátro Komika: Prasiatko Pigi a jeho dobrodružstvá v knižnici (13)

8.marec 2019 Beseda o knihách, pre žiakov 4. a 5. triedy zo ZŠ L. Balleka a ZŠ J.Kráľa , Lenka Šingovská, šéfredaktorka vydavateľstva Class (16)

Predstavenie publikácie v knižnici – Albert Sándor: Az ipari a bársonyos forradalom után – 21. 2. 2019 (8)

Obvodné kolo recitačnej súťaže Tompa Mihály – 19. 2. 2019 (20)

Suché plstenie - 16.2.2019 (15)

Otvorenie výstavy fotografií Márie Šulekovej s názvom Ľadový svet v Galérii Ipeľ v knižnici (Foto: Péter Pásztor) – 25. 1. 2019 (8)

Otvorenie výstavy z prác žiakov ZUŠ v galérii – 21. 1. 2019 (8)

Debatka so Zuzanou Tóthovou v knižnici (Foto: Magdaléna Majorošová) – 12. 1. 2019 (8)

Verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie stavby Rýchlostná cesta R3 Zvolen – Šahy – 9. 1. 2019 (10)

Predvianočné posedenie v klube dôchodcov (Foto: Magdaléna Majorošová) – 14. 12. 2018 (11)

Adventné stretnutie pri otvorení Mestského parku v Šahách (Foto: Magdaléna Majorošová) – 16. 12. 2018 (10)

Adventný koncert v rímskokatolíckom kostole – 14. 12. 2018 (16)

Vianočné ohrievadlo – 7. 12. 2018 (15)

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách – 7. 12. 2018 (20)

Vianočné trhy s remeselníckymi dielňami pre deti – 6. – 7. 12. 2018 (12)

Medové raňajky v MŠ na Homoku – 7. 12. 2018 (8)

Mikuláš v Šahách – 6. 12. 2018 (10)

Priateľské stretnutie priaznivcov a podporovateľov olympizmu v Šahách – 5. 12. 2018 (20)

Kurz výroby aromatických sviečok v knižnici - 1.12.2018 (15)

IX. ročník stolnotenisového turnaja zamestnancov a priateľov šahanských škôl o Putovný pohár primátora mesta Šahy – 28. 11. 2018 (8)

Výstava k 70 jubileu Mestskej knižnice Šahách (12)

Oslavy 70. výročia založenia knižnice v Šahách – 23. 11. 2018 (16)

Vernisáž výstavy z tvorby maliara Györgya Szalaiho v galérii (Foto: Péter Pásztor) – 20. 11. 2018 (8)

Predstavenie novej knihy Jozefa Banáša v knižnici – 12. 11. 2018 (8)

Jubilejný rok básnika Sándora Sajóa: medzinárodná recitačná súťaž a predstavenie básnických zbierok – 9. 11. 2018 (20)

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR – kladenie vencov a koncert – 30. 10. 2018 (16)

Oslavy 60. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Šahách – 26. 10. 2018 (14)

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pri príležitosti Jubilejného roka básnika Sándora Sajóa v knižnici – 24. 10. 2018 (12)

Premiéra filmu: 1956 – zabudnutá revolúcia – 10. 23. 2018 (8)

60 rokov ZUŠ v Šahách – vernisáž výstavy – 23. 10. 2018 (8)

Vernisáž výstavy z grafík Andrása Békefiho v galérii – 20. 10. 2018 (8)

Oslavy jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – 19. 10. 2018 (12)

Literárny večer - Gyula Karaffa - 18.10.2018 (12)

Kurz výroby domáceho mydla - 13.10.2018 (16)

Vyhodnotenie najaktívnejších škôl a organizátorov Olympijského dňa 2018 v Nitrianskom kraji – 16.10.2018 (19)

Slávnostné otvorenie závodu ZF Slovakia v Šahách – 9. 10. 2018 (17)

Beseda o knihe "A Klán" - 4.10.2018 v knižnici (12)

XXXVII. Dni kultúry v Honte (foto: Jozef Krištof) – 16. 9. 2018 (12)

XXXVII. Dni kultúry v Honte (foto: š, Jozef Krištof) – 15. 9. 2018 (28)

XXXVII. Dni kultúry v Honte (foto: š, Jozef Krištof) – 14. 9. 2018 XXXVII. Honti Kulturális Napok (fotók: š, Jozef Krištof) – 2018. 9. 14. (24)

XXXVII. Dni kultúry v Honte (foto: š, Jozef Krištof) – 13. 9. 2018 (18)

Pamätné miesta kráľa Mateja Korvína – otvorenie výstavy v galérii (Foto: Péter Pásztor) – 20. 9. 2018 (6)

Detská atletika – 19. 9. 2018 (16)

Priateľské stretnutie s bývalými olympionikmi SR – 12. 9. 2018 (12)

Oslava pri príležitosti 40. výročia založenia Materskej školy na Nám. M. R. Štefánika a pri odovzdaní obnovenej budovy – 3. 9. 2018 (12)

Vodný rodinný deň na brehu Ipľa – 1. 9. 2018 (24)

Koncert gitaristu Norbiho Kovácsa v Menora Saag Centrum Artis – 29. 8. 2018 (8)

Folklórny festival seniorov a detských folklórnych skupín (Foto: Mgr. Andrea Hajdú) – 25. 8. 2018 (12)

Druhé svätoštefanské dni v Šahách – sprievodné podujatia (Foto: Péter Pásztor) – 17.–19. 8. 20018 (44)

XVI. Deň Ipľa: vernisáž výstavy akvarelov Marty Nagy; pozdravenie rieky Ipeľ; populárno-vedecké prednášky v Centre rybárik riečny (Foto: Ján Pleva) – 11. 08. 2018 (25)

Memento – vernisáž výstavy výtvarných umelcov z družobného mesta Veresegyház v Menora Saag Centrum Artis – 10. 08. 2018 (16)

III. Medzinárodný zraz veteránov (motorových vozidiel) – 14. 7. 2018 (16)

Rozpoviem Ti príbeh - 23.6.2018 (17)

Beh olympijského dňa pre deti MŠ a 1. st. ZŠ – 26. 6. 2018 (28)

Námestie športuje – Beh olympijského dňa – 19. 6. 2018 (28)

Rozpoviem Ti príbeh - 16.6.2018 (16)

Otvorenie stálej komornej výstavy z dejín poľovníctva v múzeu a predstavenie novej publikácie Mgr. Štefana Spanyára – 16. 6. 2018 (16)

Pueri Fabri 2018 – otvorenie výstavy ocenených prác medzinárodnej výtvarnej súťaže v galérii – 15. 6. 2018 (8)

25. ročník prehliadky malých zdravotníkov v parku pred radnicou spojený s odberom krvi v budove MsÚ – 12. 6. 2018 (18)

Deň detí v Šahách (Foto: Péter Pásztor) – 3. 6. 2018 (16)

XV. Stretnutia v Poiplí (Foto: Péter Pásztor) – 23. – 27. 5. 2018 (32)

Vyhodnotenie XXV. ročníka Poipeľskej súťaže vín a VI. ročníka súťaže vín o Pohár primátora mesta Šahy v Hontianskom vínnom dvore – 26. 5. 2018 (12)

Noc múzeí a galérií v Šahách (Foto: Péter Pástor) – 19. 5. 2018 (16)

VI. Medzinárodný turičný zborový festival v reformovanom kostole – 19. 5. 2018 (12)

Majstrovstvá Levického okresu ZŠ v atletike – 16. 5. 2018 (29)

Kurz plstenia pod vedením lektorky Valérie Valašekovej v knižnici (Foto: M. Majorošová) – 12. 5. 2018 (8)

11. ročník Medzinárodného fotografického festivalu v Leviciach – výstava fotografií Beatrix Kőrösparti (Maď.) v Menora Saag Centrum Artis – 12. 5. 2018 (12)

Vernisáž výstavy akvarelov maliarky Csukás-Varga Edit v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 9. 5. 2018 (8)

Predstavenie knihy - Lampl Zsuzsanna (10)

Deti z MŠ na Hviezdoslavovej ulici už cvičia v obnovenej telocvični – 25. 4. 2018 (12)

Spomienka na šahanské obete holokaustu v múzeu (Foto: Vojtech Bendík) – 16. 4. 2018 (8)

Od rituálu k symbolu – otvorenie výstavy v Galérii Ipeľ (knižnica) z histórie olympijskej štafety (foto: M. Majorošová) – 18. 4. 2018 (12)

Predstavenie novej knihy (Emléktáblák, szobrok, emlékhelyek I. – Pamätné tabule, sochy, pamätné miesta I.) Dr. Károlya Csákyho v knižnici – 12. 4. 2018 (10)

Vernisáž výstavy akademického sochára Zoltána Csemniczkého (Balassagyarmat, Maďarsko) v Menora Saag Centrum Artis (Foto: Péter Pástor) – 3. 4. 2018 (12)

Mestské oslavy Dňa učiteľov – 5. 4. 2018 (13)

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy v knižnici – 27. 3. 2018 (12)

Svetový deň vody v Šahách – 22. 3. 2018 (24)

Vernisáž výstavy z malieb Vladimíra Harezníka z Levíc v galérii – 20. 3. 2018 (8)

Najaktívnejší detský čitateľ za rok 2017 vyhodnotenie a odovzdávanie putovného pohára v knižnici 17.3.2018 (22)

Oslavy MDŽ v dennom centre seniorov – 9. 3. 2018 (12)

Výstava krojovaných bábik a vyšívaných kuchynských násteniek Kataríny Gazdagovej v Galérii Ipeľ- Ipoly - 2.3.2018 (15)

Otvorenie výstavy z tvorby žiakov základnej umeleckej školy v galérii – 16. 2. 2018 (Foto: Peter Pástor) (8)

Obvodné kolo recitačnej súťaže Tompa Mihály – 20. 2. 2018 (15)

XXIII. Zimné olympijské hry v Pjongčangu – vyhodnotenie výtvarnej súťaže Olympijského klubu Alojza Szokolyiho v mestskej knižnici – 6. 2. 2018 (Foto: Peter Pástor) (11)

Vianočné ohrievadlo so zapálením štvrtej sviečky na mestskom adventnom venci – 22. 12. 2017 (16)

Vianočné ohrievadlo: beseda s emeritným biskupom Róbertom Bezákom – 22. 12. 2017 (10)

Odovzdanie výťažku z benefičného koncertu – 21. 12. 2017 (4)

Predvianočné posedenie v klube seniorov – 21. 12. 2017 (12)

Vianočné trhy s remeselníckymi dielňami pre deti – 21. – 22. 12. 2017 (12)

Adventný koncert v rímskokatolíckom kostole v Šahách – 16. 12. 2017 (16)

Priateľské stretnutie priaznivcov a podporovateľov olympizmu v Šahách (Foto: Péter Pástor) – 13. 12. 2017 (19)

Protokolárne zasadnutie Maďarskej olympijskej akadémie a Slovenskej olympijskej akadémie v Šahách (Foto: Péter Pástor) – 13. 12. 2017 (12)

Bavme deti športom! – detská atletika – 7. 12. 2017 (16)

Mikuláš v Šahách – 5. 12. 2017 (10)

Zapálenie sviečky na mestskom adventnom venci – 2. 12. 2017 (12)

Adventné tvorivé dielne v knižnici - 2.12.2017 (11)

Autorské stretnutie s Dr. Károlyom Csákym v knižnici (Foto: Péter Pástor) – 1. 12. 2017 (8)

Výzvy obdobia puberty – 9. rovesnícka konferencia (Foto: Péter Pástor) – 28. – 29. 11. 2017 (16)

VIII. ročník stolnotenisového turnaja zamestnancov a priateľov šahanských škôl o Pohár primátora mesta Šahy – 24. 11. 2017 (11)

Autorské stretnutie so Štefanom Spanyárom v knižnici – 15. 11. 2017 (8)

Prednáška o vykopávkach v Šahách (Strážny vrch - Őrhegy) - 14.11.2017 (15)

Pamätný deň a recitačná súťaž Sándora Sajóa - 10.11.2017 (16)

Vyžehlené nálady – vernisáž výstavy enkaustických malieb Lívie Czibulyovej v galérii – 27. 10. 2017 (8)

Šahy v orechovej škrupine – predstavenie novej knihy MVDr. Štefana Mártona v knižnici – 20. 10. 2017 (12)

Oslavy jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – 6. 10. 2017 (12)

Kladenie základného kameňa nového výrobného závodu ZF Slovakia, a. s., v priemyselnej lokalite Šahy – Na vŕšku – 27. 9. 2017 (20)

Detská atletika: Bavme deti športom! – 21. 9. 2017 (24)

XXXVI. Dni kultúry v Honte – Program a podujatia – 16. 9. 2017 (30)

XXXVI. Dni kultúry v Honte – Otvorenie DKH a kultúrny program – 15. 9. 2017 (30)

XXXVI. Dni kultúry v Honte – Recepcia a vernisáž jubilejnej výstavy Adrieny Kutakovej – 15. 9. 2017 (10)

XXXVI. Dni kultúry v Honte – Po stopách literárnych osobností a kladenie vencov – 14. 9. 2017 (24)

XXXVI. Dni kultúry v Honte III. Medzinárodný detský divadelný festival (Ságraforgó) – 13. 9. 2017 (20)

Štefan Bogdan 75-ročný – 22. 8. 2017 (6)

Piate kultúrne stretnutie seniorov na nádvorí mestského úradu – 26. 8. 2017 (20)

Koncert gitaristu Norbiho Kovácsa v Menora Saag Centrum Artis (foto: Péter Pástor) – 23. 8. 2017 (8)

Prvé svätoštefanské dni v Šahách – koncert skupiny „Ismerős Arcok” a spomienkový večer na Alberta Wassa – 21. 8. 2017 (8)

Prvé svätoštefanské dni v Šahách – „Virágeső” – predstavenie Divadla Teátrum – 20. 8. 2017 (8)

Prvé svätoštefanské dni v Šahách – Spomienková slávnosť a kladenie vencov k soche svätého Štefana – 20. 8. 2017 (17)

Prvé svätoštefanské dni v Šahách – Bohorodička – otvorenie výstavy v galérii – 19. 8. 2017 (8)

XV. Deň Ipľa (Foto: Péter Pástor) – 12. 8. 2017 (20)

Autorská beseda v knižnici s Link-Nágel Éva, rodáčka z Lontova - 4.8.2017 (10)

II. Medzinárodný zraz veteránov (motorových vozidiel) – 15. 7. 2017 (12)

Futbalový turnaj mladších žiakov o Pohár primátora mesta Šahy – 24. 6. 2017 (19)

Beh olympijského dňa – vyhlásenie výsledkov – 21. 6. 2017 (22)

Námestie športuje – 21. 6. 2017 (24)

Romane hangi – III. ročník festivalu rómskej kultúry – 18. 6. 2017 (16)

16.6.2017 Predstavenie knihy: Gaucsík István: Az állameszme kritikusa v Mestskej knižnici (8)

V. Medzinárodný turičný zborový festival – 10. 6. 2017 (15)

Otvorenie nového športoviska – Fitpark Tabán – 10. 6. 2017 (14)

Ipeľ - Ipoly Galéria 9.júna 2017 výstava absolventov výtvarného odboru ZUŠ (20)

24. ročník Prehliadky malých zdravotníkov – 6. 6. 2017 (20)

Deň detí v Šahách – 3. 6. 2017 (24)

XXV. Pueri Fabri – slávnostné odovzdávanie ocenení – 26. 5. 2017 (32)

Vyhlásenie výsledkov XXIV. ročníka Poipeľskej súťaže vín a 5. ročníka Pohára primátora mesta Šahy (vyhlásenie výsledkov) – 27. 5. 2017 (16)

Majstrovstvá Levického okresu v atletike pre základné školy – 23. 5. 2017 (36)

Noc múzeí v Hontianskom múzeu v Šahách – 20. 5. 2017 (24)

Stretnutia v Poiplí – 19. – 21. 5. 2017 (28)

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách a MsZ vo Váci (Maďarsko) pri príležitosti 13. výročia podpísania družobnej zmluvy – 5. 5. 2017 (12)

Premeny v zrkadle Ipľa – výstava a slávnosť pri príležitosti 5. výročia založenia Galérie Ipeľ v mestskej knižnici – 5. 5. 2017 (16)

Cyklotúra - 1.5.2017 (10)

Stretnutie s redaktormi Új Szó a Vasárnap v knižnici – 27. 4. 2017 (4)

Sedím na vedení a je mi dobre – ochrana dravcov na Slovensku – otvorenie výstavy v Menora Saag Centrum Artis – 26. 4. 2017 (12)

Odovzdávanie mestských ocenení za rok 2016 – 25. 4. 2017 (20)

Maľované ihlou - vyšívané obrazy Magdalény Krajčíkovej - 5.4.2017 (15)

Pekné mesto – škaredé mesto – prednáška architekta Zsolta Pappa – 5. 4. 2017 (8)

Sedem tvárí jednej budovy – otvorenie výstavy – 5. 4. 2017 (10)

Mestské oslavy Dňa učiteľov – 3. 4. 2017 (19)

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy v knižnici – 31. 3. 2017 (12)

XXVI. ročník súťaže v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku – obvodné kolo v knižnici – 28. 2. 2017 (12)

Peter Pleva: Dialógy so starými majstrami – vernisáž výstavy v Galérii Ľudovíta Simonyiho (Foto: Péter Pástor) – 17. 3. 2017 (8)

Obvodné kolo recitačnej súťaže Tompa Mihály - 28.februára 2017 (11)

Poďme do knižnice - 28. 1. 2017 a 4.2.2017 (45)

Predstavenie knihy MVDr. Štefana Mártona (A fülsiketítő csend országában) v knižnici – 20. 1. 2017 (7)

Otvorenie výstavy grafík Júlie Majorošovej v Galérii Ipeľ – 20. 1. 2017 (24)

Adventný koncert v rímskokatolíckom kostole – 16. 12. 2016 (20)

Vianočné trhy – 9. – 10. 12. 2016 (12)

Divadelné predstavenie (Divadlo Thália): Mirandolina, ty drahá (Foto: Andrea Hajdú) – 6. 12. 2016 (4)

Vianočné ohrievadlo – 9. 12. 2016 (10)

Priateľské stretnutie priaznivcov a podporovateľov olympizmu – 9. 12. 2016 (15)

Mikuláš v Šahách – 5. 12. 2016 (8)

Stolnotenisový turnaj priateľov a zamestnancov šahanských škôl o Pohár primátora mesta – 30. 11. 2016 (8)

Medzinárodná mládežnícka rovesnícka konferencia Šahy – Vác – 30. 11. 2016 (14)

Medové raňajky (MŠ na Nám. M. R. Štefánika, Spojená škola internátna, Základná škola Janka Kráľa a Základná škola Lajosa Pongrácza) – 22. 11. 2016 a 25. 11. 2016 (16)

Pamätný deň Sándora Sajóa: súťaž v umeleckom prednese poézie v mestskej knižnici a spomienková slávnosť pri buste básnika – 11. 11. 2016 (22)

Predstavenie a beseda o knihe MVDr. Štefan Márton: Dűlőre vitt dűlők v Mestskej knižnici - 3.nov.2016 (13)

Vernisáž výstavy maliara Dániela Tarcsiho v Menora Saag Centrum Artis – 21. 10. 2016 (8)

Otvorenie výstavy z najlepších detských prác medzinárodnej výtvarnej súťaže XXIV. Pueri Fabri v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 19. 10. 2016 (8)

Ifjú Szivek - 14.10.2016 (Foto: P.Srna, A.Hajdú) (15)

Oslavy jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – 14. 10. 2016 (8)

Spomienková slávnosť pri pamätnej tabuli Ferdinanda Daučíka – 30. 9. 2016 (11)

Stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom – predstavenie novej knihy Kód 7 – 30. 9. 2016 (10)

XXXV. Dni kultúry v Honte, 15-17.9.2016 (90)

Veronika M. Simon: Z troch sérií mojich malieb – vernisáž výstavy v galérii – 9. 9. 2016 (16)

Rozlúčka s letom – 31. 8. 2016 (20)

Historické vozidlá na šahanskom námestí v rámci Jazdy povstaleckým krajom – 27. 8. 2016 (17)

Stretnutie seniorských kultúrnych skupín v Šahách – 26. 8. 2016 (18)

Koncert gitaristu Norbiho Kovácsa v Menora Saag Centrum Artis – 24. 8. 2016 (8)

XIV. Deň Ipľa (prednášky, otvorenie výstavy akademickej maliarky Márie Mihányfi v galérii, pozdravenie Ipľa) – 13. 8. 2016 (24)

Letné športové aktivity 2016 (24)

Slávnostné otvorenie detského ihriska Žihadielko v Šahách na Sídlisku stred – 16. 7. 2016 (15)

Chute a melódie - 10.7.2016 (Foto:Peter Pástor) (10)

American Rally - 3.7.2016 (Foto: Péter Pástor) (12)

Romane Hangi – festival rómskej kultúry – 1. 7. 2016 (12)

Šahy Cup 2016 – 1. ročník (Foto: Péter Pástor) – 25. 6. 2016 (19)

Predstavenie knihy : Albert Sándor: Az ipari több mint egy iskola 23.6.2013 v Mestskej knižnici (17)

Výstava absolventov výtvarného odboru ZUŠ v Galérii Ipeľ - 10. júna 2016 (13)

Nech slovenská pieseň Hontianskou župou znie – 3. ročník regionálneho festivalu slovenského folklóru – 18. 6. 2016 (16)

Otváracie podujatie šahanskej kancelárie Stredoeurópskej rozvojovej agentúry MNOD – 22. 6. 20016 (16)

Futbalový turnaj mladších žiakov o Pohár primátora mesta Šahy – 18. 6. 2016 (17)

8 ročník halového volejbalového turnaja miešaných družstiev (10)

Regenerácia Hlavného námestia (19)

Urbanistická štúdia (19)

VI. ročník volejbalového turnaja pracovníkov a priateľov šahanských škôl o Pohár primátora mesta. - 6.3.2009 (12)

Oblastná súťaž v prednese poézie a prózy Tompa Mihály v jazyku v maďarskom. Mestská knižnica. - 4.3.2009 (15)

A Rákóczi Szovetség beíratási osztondíjának átadása a magyar iskolák leendo elsoseinek - 2009.2.2. (6)

Publikácia MVDr. Štefana Mártona Mestečko pod skleneným zvonom - 15.1.2009 (6)

Zástupca primátora Mgr. György Bélik na stretnutí s dôchodcami - 8.1.2009 (4)

Vianočné ohrievadlo - 19.12.2008 (12)

Koncert umelca Istvána Szabóa - 19.12.2008 (3)

Fórum - 19.12.2008 (3)

Adventný program pre dôchodcov - 18.12.2008 (10)

18.12.2008 Betlehem (9)

Predvianočné podujatie v budove Csemadoku - 7.12.2008 (9)

Mikuláš na Hlavnom námestí v Šahách - 5.12.2008 (6)

Slávnostné odovzdávanie mestských ocenení - 4. dec. 2008 (13)

Koncert dychového kvarteta Ad Libitum 4. dec. 2008 (4)

Stretnutie dôchodcov s poslancom Ing. Deziderom Orbánom 4. dec. 2008 (6)

Autorská beseda - Péter Hunčík: határESET, 2. dec. 2008 (6)

Spomienkové slávnosti Sándora Sajóa - 13.11.2008 - 15.11.2008 (20)

Čitateľská beseda - Márta Jakubecz, Árpád Zirig (9.10.2008) (6)

XXVII. Dni kultúry v Honte (10.9.2008 - 14.9.2008) (22)

Fotogaléria - Tenis (18)

Dni Ipľa 8 - 10. aug. 2008 (16)

Fotogaléria klubu (6)

Chuť víťaziť - Athén 2004 - výstava fotiek 7.7.2008 (12)

Beh olympijského dňa - 20.6.2008 (15)

Pueri Fabri Saag 2008 - 13.6.2008 (6)

Vernisáž výstavy: Život a kultúra Avarov - 6.6.2008 (6)

Predstavenie knihy Patrika L. Baku - 3.6.2008 (6)

Deň detí - 31.5.2008 (12)

Hraj, píšťaľka, hraj! - 22.5.2008 (9)

Sila myšlienky – vernisáž výstavy grafík Gejzu Németha - 14.5.2008 (6)

Prezentácia prvej knihy PhDr. Beaty Bazalovej Ako na hojdačke - 14.5.2008 (6)

Pamätný deň F. Lehára -14.5.2008 (3)

Športový deň s družobným mestom Vác - 7.5.2008 (9)

Turičný program ZO Csemadoku v Šahách - 6.5.2008 (9)

Vernisáž výstavy fotografií Gergelya Hörömpőa - 7.5.2008 (6)

Školenia potenciálnych manažérov MAS v zahraničí /ČR, Rakúsko/ - február, marec 2008 (10)

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo v prednese poézie a prózy - 18.4.2008 (9)

Stretnutie s Frigyesom Philippom na tému: História vacovského stavebníctva - 18.4.2008 (6)

Pamätný deň holokaustu - 22.4.2008 (6)

Darina Kassaiová: kurz vyšívania pohľadníc - 8. apríla (6)

Pamätný deň Ľudovíta Simonyiho - 3. apríla (9)

Slávnostné otvorenie výstavy 60 rokov MsK Šahy v knižnici - 13. marca (6)

Literárny klub žien v knižnici - 6. marca (6)

Deň učiteľov - 28.3.2008 (12)

Stála expozícia v Menora Saag Centrum Artis (21)

Hontianske listy & Hírhozó (4)

Výstava v Budapešti (27)

Výstava v Šahách (20)

Strana D (6)

Strana C (16)

Strana B (14)

Strana A (18)

Variant č.3 (12)

Variant č.2 (12)

Variant č.1 (12)

10. ročník medzinárodného turnaja v stolnom tenise chlapcov OU a RDM o "Pohár primátora mesta Šahy" a 5. ročník Memoriálu Mgr. Jána Lauku (9)

Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov Základnej umeleckej školy v Šahách v Galérii Ľ. Simonyiho - 12.3.2008 (6)

Naše hodnoty – medzinárodná výstava detských výtvarných prác v stĺpovej sieni radnice - 7.3.2008 (15)

Medzinárodné keramické sympózium, 21. febr. 2008, Menora Saag Centrum Artis (9)

Obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy v jazyku maďarskom, 22. februára 2008, knižnica (9)

Stretnutie parcovníkov knižnice Vác a Šahy 13.2.2008 (11)

Maľovanie veľkonočných vajíčok - 7.2.2008 (9)

Príprava na ples - ručné práce v knižnici (1.2.2008) (8)

Výstava úradu práce (29.1.2008) (9)

Klub dôchodcov (13)

Infocentrum (6)

História lesnej železnice pri meste Szob (MR) - 11.1.2008 (6)

Schengen - 20.12.2007 (24)

Podpísanie Listiny nositeľov tradícií Hontu (6)

Slávnostné zasadnutie MsZ - 12.12.2007 (21)

Výstava - Veronika Simon (7.12.2007) (9)

Advent s dôchodcami (7.12.2007) (9)

Mikuláš 2007 (6.12.2007) (6)

Podpísanie zmluvy medzi MTV a televíziami z južného Slovenska - 27.11.2007 (9)

Výstava akad. sochára Imre Szabóa v galérii (24.11.2007 - 22.12.2007) (6)

Leader - program určený pre rozvoj vidieka (8)

Výstava maliara P. Ruska 15.11.2007-16.12.2007 (6)

Recitačná súťaž Sándora Sajóa - 9.11.2007 (18)

Stretnutie s Andrásom Balczóm (MR) - 30.10.2007 (6)

Stredoeurópska rovesnícka konferencia - 25.10.2007 (12)

Výstava Štefana Herczega - 19.10.2007 (12)

Spomienka na revolúciu v MR v 1956 - 30.10.2007 (5)

Ipeľský pohár - 28.9.2007 (15)

Výstava fotiek - Lontov- 28.9.2007 (7)

Na kolesách proti rakovine - 19.9.2007 (12)

XXVI. Dni kultúry v Honte (13.9.2007 - 16.9.2007) (62)

Dni Ipľa 9.8.2007 - 12.8.2007 (30)

Remeselný tábor (9)

City Park (21)

Business Center (15)

Obnova Hontianskej kalvárie (9)

Na skle maľované (15)

Workshop žiakov v Kemence MR (9)

Školské kolo kvízu na školách (27)

SÚŤAŽ - výber LOGA z návrhov žiakov (9)

Projektový tím a propagačný materiál (5)

Cvičenie v nových priestoroch (9)

Cvičenie v starých priestoroch (6)

Otvorenie Klubu dôchodcov Šahy - 20.5.2007 (9)

Archeologiké pamiatky Komárna a okolia - výstava (14.6.2007) (6)

Olympijský beh (13.6.2007) (12)

Musica Aurea - sviatočný koncert pri príležitosti 10. výročia založenia spev. zboru (9.6.2007) (12)

Požiar sveta, alebo spomienky na Šahy - výstava (7.6.2007) (6)

Olympijský deň - športový deň pre deti (6.6.2007) (15)

Deň detí (2.6.2007) (18)

Na skle maľované (25.5.2007) (3)

Slávnostná akadémia pri príležitosti založenia Olympijského klubu Alojza Szokolyiho Šahy - 25.5.2007 (15)

PUERI FABRI 2007 - (21.5.2007) (6)

Stretnutie so spisovateľom Ladislavom Tiparym (17.5.2007) (9)

Spolupráca mestských knižníc Šahy-Vác - 25.4.2007 (9)

Výstava Árpáda Szűcsa a Margit Kováts - 21.4.2007 (11)

Slovensko maďarské medzinárodné rovesnícke stretnutie - 20-21.4.2007 (6)

Hviezdoslavov Kubín 19.4.2007 (9)

Uvedenie knihy - Pablo Urbányi 17.4.2007 (9)

Poslanci vo Váci - 5.4.2007 (7)

Návšteva gymnazistov z Litvy - 4.4.2007 (3)

Výstava Ernesta Kocsisa - 29.3.2007 (6)

Rozprávkový kútik - 28.3.2007 (6)

Autorská beseda: N.Tóth Anikó, Németh Zoltán - 27.3.2007 (6)

Deň učiteľov - 27.3.2007 (15)

Súťaž v prednese palócskych rozprávok - 23.3.2007 (6)

Výstavy prác žiakov ZUŠ - 22.3.2007 (6)

Boj proti rasizmu 22.3.2007 (6)

Výstava:Regős Béla 8.3.2007 (6)

Mesto ŠAHY (94)

Szilc Marianna - výstava obrazov a plastiky (4)

Fotografie od r.1950 (27)

Stretnutie dôchodcov - rok2007 (38)

Uvedenie knihy Zsolta Sztakóa zo Sazdíc 25.1.2007 (4)

Výstava Zoltána Bodora 12.1.2007 (6)

Pozoruhodnosti (20)

Historické fotky mesta (71)

Šahy objektívom Ing. Milana Ďurocha (47)

Eurofestival 2004 (24)

Z vtáčej perspektívy (17)

Hviezdoslavov Kubín, súťaž v prednese poézie a prózy - 24.4.2009 (8)

Marec v knižnici "Mesiac knihy" (10)

Autorská beseda s Dr. L. Kissom - 7.5.2009 (6)

Majáles - 17.5.2009 (19)

Rozlúčka so školou - 9.5.2009, 15.5.2009 (33)

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách - 4.5.2009 (8)

Slávnostný krst knihy Beata Bazalovej - Láska na druhý pokus (17.4.2009) (7)

Výstava prác žiakov z mesta Érd (MR) - 16.4.2009 (7)

Autorská beseda s Istvánom Gaucsíkom - 15.4.2009 (5)

Literárny klub žien - 3.4.2009 (9)

Halový volejbalový turnaj - mix. Štúrovo - 28.3.2009 (8)

Stretnutie s redaktormi Palócföld a Hontianskych listov - 26.3.2009 (3)

Čitateľský maratón v knižnici - 26.3.2009 (5)

Obvodné kolo v prednese poézie a prózy - 5.3.2009 (4)

Medzinárodné stretnutie knihovníkov - 25.11.200´9 (7)

Pamätný deň gr. J.Eszterházyho (6)

Autorská beseda s Dr. Péterom Hončíkom - 22.5.2009 (9)

Olympijský festival detí a mládeže Slovenska: 13. 5. 2009 (15)

Rekonštrukcia a dostavba radnice v Šahách - návrh nového funkčného využitia (66)

Pamätný deň Sándora Sajóa -13.11.2009 (7)

Dni kultrúry v Honte (9.9.2009-13.9.2009) (67)

Olympic Day 2009 - 24.6.2009 (30)

Výstava ručných prác petchwork- 16.6.2009 (9)

Putovná výstava historickej cesty vzťahu ku zdravotnému postihnutiu - 16.6.2009 (7)

Športový deň študentov Poiplia - 23.5.2009 (30)

Stretnutia v Poiplí - 24–30.5.2009 (65)

Autorská beseda s Annou Jókai - 20.11.2009 (6)

Deň detí - 30.5.2009 (29)

Výstava ručných prác Mariky Rondíkovej - 10.12.2009 (14)

60 rokov CSEMADOK-u v Šahách - cyklus prednášok (október - december) (16)

Mikulášske streetnutie - tvorivé dielne - 5.12.2009 (7)

Mikuláš - 5.12.2009 (25)

Vianočné ohrievadlo - 18.12.2009 (7)

Živý Betlehem - 20.12.2009 (5)

Ján Pleva - Výstava makiet mesta Šahy - 16.6.2010 (18)

Olympijský deň - 29.6.2010 (13)

Stretnutia v Poiplí - 29-30.5.2010 (24)

Exkurzia knihovníkov z Veszprému - 15.5.2010 (5)

Materinský jazyk spája - 15.5.2010 (7)

Putovná výstava bábok - 5.5.2010 (12)

Povodeň 4.6.2010 - fotky (36)

Sakrálne pamiatky regiónu - prednáška M. Bendíkovej - 21.4.2010 (6)

Čitateľský maratón - 25.3.2010 (5)

Týždeň slovenských knižníc (9)

Mesiac knihy (4)

Deň učiteľov - 30.3.2010 (24)

Medzinárodný deň žien - 8.3.2010 (13)

Pamätný deň gr. I.Széchenyiho - 17.2.2010 (15)

Autorská beseda - 27.1.2010 (4)

Mestské ocenenia -20.1.2010 (15)

Vianočná kapustnica - 23.12.2009 (5)

Dni kultúry v Honte - 8-12.9.2010 (36)

Letné promenádne koncerty (5)

Olympijský deň - olympijský beh 23.6.2010 (9)

Dni Sándora Sajóa - 12.11.2010 (17)

Patríme k sebe - István Szávay - 12.11.2010 (9)

Krst knihy OBRAZ - Beata Bazalová - 3.9.2010 (8)

Stretnutie gajdošov - 13.11.2010 (14)

25 rokov ZUŠ - výtvarný odbor (21)

József Hála - prednáška - 13.11.2010 (6)

Poipeľský folklórny festival - 13.11.2010 (17)

Adventný koncert v Preseľanoch - 18.12.2010 (15)

Spomienka na Pavla Korpása - 15.12.2010 (14)

Slávnostné zasadnutie MSZ - 16.12.2010 (5)

Zámky - Makety Jána Plevu - 1.12.2010 (10)

Vianočné ohrievadlo - 9.12.2010 - 18.12.2010 (27)

Novoročné stretnutie samosprávy s riaditeľmi šahanských inštitúcií - 12.1.2011 (8)

80. - životné jubileum Ing. František Danis - 25.1.2011 (9)

Obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku (XX. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny)- 18.2.2011 (5)

Predstavenie knihy Judit Kapocsi: Starenka a chlapec - 28.1.2011 (5)

Oslavy Medzinárodného dňa žien v klube dôchodcov- 8. marca 2011 (9)

Otvorenie výstavy z prác výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Šahách v Galérii Ľudovíta Simonyiho - 8.3.2011 (9)

Návšteva delegácie samosprávy mesta Veresegyház /Maďarská republika/ - 11.3.2011 (9)

Spomienková slávnosť k 90. výročiu narodenia Gézu Szúdyho v knižnici - 16.3.2011 (9)

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo v prednese poézie a prózy v knižnici - 22.3.2011 (6)

Marec - mesiac knihy v knižnici (4)

Slávnostný zápis do knižnice (7)

Deň slovenskej ľudovej rozprávky - 16.3.2011 (7)

Autorské besedy s Imrichom Bellušom (6)

Týždeň slovenských knižníc 13.3.2011-2.4.2011 (6)

Deň učiteľov - 29.3.2011 (25)

8.-9. 4. 2011 – Vylúčenie zo spoločnosti a škola – dvojdňová konferencia stredoškolákov a odborníkov v maďarskom meste Vác /aj za účasti šahanských stredoškolákov/ (tlačová konferencia; konferencia odborníkov a stredoškolákov; tréningové programy) (10)

Oblastné kolo vedomostnej súťaže o olympizme usporiadal Olympijský klub Alojza Szokolyiho v Šahách - 12.4.2011 (6)

Odovzdanie mestských ocenení za rok 2010 na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva – 14. 4. 2011 (8)

Deň matiek - 3.5.2011 (8)

Kráľove Šahy - 5.5.2011 (13)

Stretnutie s reportérom: Vujity Tvrtko - 5.5.2011 (8)

Majáles 2011 - 7.5.2011 (20)

Slávnostné stretnutie s Ľudovítom Pokorným pri príležitosti 80. výročia narodenia – 11. 5. 2011 (9)

Vernisáž výstavy Lajosa Szkukáleka – 12. 5. 2011 (8)

Prednáška Zoltána Batiziho a Dr. Józsefa Koczóa pri príležitosti Svetového dňa múzeí – 17. 05. 2011 (8)

Vzdelávací seminár pre knihovníkov – význam práce s regionálnou literatúrou – 18. 05. 2011 (9)

Olympijský festival detí a mládeže Slovenska – 25. 05. 2011 (25)

Deň detí - 28.5.2011 (30)

Stretnutia v Poiplí – 3.–5. júna 2011 (30)

Štart 6. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska v Šahách – 9. 6. 2011 (11)

Vernisáž výstavy medzinárodnej výtvarnej súťaže Pueri Fabri 2011 – 27. 5. 2011 (11)

Čitateľský maratón 2011 – počet účastníkov: 412 žiakov ZŠ (v roku 2010: 315) – 31. 5. 2011 (6)

Cyklojazda historickou cestou Via Magna –- štart v Šahách – 17. 6. 2011 (8)

Pamätná slávnosť pri príležitosti 140. výročia narodenia Alojza Szokolyiho – 19. 6. 2011 (18)

Olympijský deň – beh olympijského dňa – 22. 6. 2011 (25)

Deň detí a obce v Preseľanoch nad Ipľom - 25.6.2011 (38)

Tešmacká veselica - 23.7.2011 (21)

Výstava v Dubiecku (Poľsko) Kutaková-Németh-Pokorný...z lásky k umeniu... (24. 7. 2011-17. 8. 2011) (18)

Most kultúry a turizmu/Kutaková-Németh –Pokorný...z lásky k umeniu... - 24.7.2011 (18)

IX. Deň Ipľa – 13. 08. 2011 (25)

Koncert hudobnej skupiny D Blues Band z Levíc a Norbiho Kovácsa – 14. 08. 2011 (8)

Svätoštefanské oslavy v Šahách – 21. 08. 2011 (13)

Hrozno a víno v čarovnom Maďarsku – vernisáž výstavy malieb Veroniky M. Simon v Galérii Ľ. Simonyiho – 12. 09. 2011 (7)

XXX. Dni Kultúry v Honte - 16-18.sept. 2011 (108)

Ipeľský pohár - 30.9.2011 (31)

Vinobranie v Tešmáku - 1.10.2011 (22)

Pressburger Klezmer Band – 1.10.2011 (13)

Stretnutie dôchodcov s Ing. Jánom Lőwym, primátorom mesta Šahy pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – 13.10.2011 (17)

Medzinárodný projekt Comenius - 2011-10-13 (10)

Otvorenie výstavy makiet Jána Plevu v Klube seniorov – 3. 11. 2011 (8)

Beseda s redaktormi Szabad Újság a Rádia Pátria – 3. 11. 2011 (7)

Pamätný deň Sándora Sajóa – medzinárodná recitačná súťaž s kladením vencov – 11. 11. 2011 (17)

Predstavenie novej knihy MVDr. Štefana Mártona v knižnici – 18.11.2011 (8)

Vernisáž výstavy malieb Jána Lábika a predstavenie knihy Ernesta Kocsisa /Nerozvážnosti a antirozprávky/ – 24. 11. 2011 (9)

Stretnutie dôchodcov - Šahy časť Preseľany nad Ipľom - 26.11.2011 (21)

November gala – 28.11.2011 (18)

Klavírny koncert Daniela Buranovského na počesť Franza Liszta – 29.11.2011 (8)

Míkuláš - 5.12.2011 (7)

Cigánska noc - 6.12.2011 (7)

Stolnotenisový turnaj O pohár primátora mesta Šahy – 8.12.2011 (12)

Priateľské stretnutie priaznivcov a podporovateľov olympizmu – 13.12.2011 (15)

Klavírny koncert Magdalény Bajuszovej – 13.12.2011 (8)

Odovzdanie mestských ocenení za rok 2011 – 15.12.2011 (18)

Vianočné ohrievadlo - 16.12.2011 (25)

Vysvätenie kostola po vnútornej rekonštrukcii v Preseľanoch nad Ipľom 11.12.2011 (25)

Adventný koncert v Preseľanoch 18.12.2011 (24)

Novoročné stretnutie s vedúcimi šahanských inštitúcií – 12. 1. 2012 (11)

Koordinácia plánu kultúrnych programov družobných miest Šahy a Vác /Maďarsko/ – 1.2.2012 (15)

Medzinárodný maratón v čítaní - 15.2.2012 (9)

Autorská beseda: Pál Csáky a Géza Dunajszky - 15.2.2012 (7)

Obvodné kolo v prednese poézie a prózy v jazyku maďarskom – 2.3.2012 (9)

Oslavy MDŽ – 8. 3. 2012 (16)

MVDr. Štefan Márton: V krajine ohlušujúceho ticha – zážitky z expedície mladých československých zverolekárov v Mongolsku v r. 1964 – beseda s premietaním fotodokumentácie – 23.2.2012 (4)

Obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – 20.03.2012 (10)

Deň vody v Šahách – 22. 03. 2012 (22)

Mestské oslavy Dňa učiteľov – 26. 3. 2012 (26)

Marec - mesiac knihy (11)

Poipeľská súťaž vín – 30. 3. 2012 (13)

Šahy očami mladých maliarov – otvorenie Galérie Ipeľ v knižnici – 13. 04. 2012 (18)

Gyula Hincz: Ilustrácie kníh – vernisáž výstavy, Menora Saag Centrum Artis – 12. 04. 2012 (6)

Spomienková slávnosť na šahanské obete holokaustu - 17. 4. 2012 (9)

Mládež proti HIV - medzinárodná mládežnícka konferencia, Vác /Maďarsko/ - 20.-21. 4. 2012 (12)

Posolstvo Hrám XXX. olympiády – Londýn 2012 – 24.–27. 4. 2012 (41)

XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Pueri Fabri – vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy – 3. 5. 2012 (14)

Majster Barcsay a jeho žiaci – vernisáž výstavy v Menora Saag Centrum Artis – 4. 5. 2012 (8)

Mimoriadna jazda historického vlaku Zvolen – Šahy – 5. 5. 2012 (10)

Deň obce a Deň detí v Preseľanoch nad Ipľom - 30.6.2012 (40)

Deň detí - 2.6.2012 - City park (22)

Slávnostné otvorenie Beaty Méry zo Šamorína, študentky Univerzity výtvarných umení v Budapešti - 20.7.2012. Objavovanie (7)

Otvorenie výstavy grafík Šahanské inšpirácie v Galérii MsK Želiezovce - 13.7.2012 (13)

Deň Ipľa - 11.8.2012 (20)

Slávnostné otvorenie výstavy Gábora Antala v Galérii Ipeľ - dňa 7.9.2012 (12)

Dni kultúry v Honte (37)

Slávnostný krst novej knihy (Nemiluješ, zomrieš) Bey Bazalovej – 28. 9. 2012 (12)

Slávnostné odovzdanie multifunkčného ihriska ZŠ na Mládežníckej ulici – 9. 10. 2012 (15)

Záchvevy našich duší – výstava z výtvarných prác klientov DSS Čeláre-Kirť v Galérii Ľudovíta Simonyiho pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia – 10. 10. 2012 (9)

Koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov a speváckeho zboru Musica Aurea v rímskokatolíckom kostole v Šahách – 14. 10. 2012 (16)

Slávnostné podpísanie zmluvy o družobnom styku medzi mestami Veresegyház a Šahy – 15. 10. 2012 (30)

Pozdrav jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – 16. 10. 2012 (12)

Jubilejná výstava akademického maliara Ernesta Kocsisa v Menora Saag Centrum Artis – 18. 10. 2012 (10)

Medzinárodná študentská konferencia – 19. 10. 2012 (10)

Prednáška Mgr. T. Pálinkása v Želiezoviach na tému : 110 rokov Hontianskeho múzea v Šahách - 7.11.2012 (8)

Pamätný deň Sándora Sajóa (medzinárodná recitačná súťaž a spomienková slávnosť) – 9. 11. 2012 (37)

Predstavenie básnickej zbierky Zsolta Sztakóa Százdiho – 9. 11. 2012 (6)

Medzinárodná vlastivedná konferencia (Esztergom, Maď. rep., Štúrovo–Šahy) – 23.–25. 11. 2012 (10)

Krisztina Barbara Furulyás: Zvieratá v kultúre – kultúrne zvieratá (vernisáž výstavy, Galéria Ipeľ v mestskej knižnici) – 23. 11. 2012 (9)

November gala – 29. 11. 2012 (15)

Mikuláš v Šahách – 5. 12. 2012 (11)

Adventný koncert – 15. výročie založenia speváckeho zboru mesta Musica Aurea – 8. 12. 2012 (20)

Mikuláš v Preseľanoch - 6.12.2012 (20)

Adventný koncert v Preseľanoch - 16.12.2012 (30)

Vianočné ohrievadlo (Pečať mesta Šahy) so živým betlehemom (Charitas Saag) – 21. 12. 2012 (28)

Odovzdávanie mestských ocenení za rok 2012 – 18. 01. 2013 (26)

Novoročné stretnutie primátora s vedúcimi šahanských inštitúcií – 24. 1. 2013 (8)

Stretnutie s najaktívnejšími detskými čitateľmi a Medzinárodný čitateľský maratón - 19.2.2013 (14)

Otvorenie výstavy z prác žiakov ZUŠ v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 20. 2. 2013 (14)

Obvodné kolo v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku v knižnici – 19. 2. 2013 (11)

Oslavy MDŽ v klube dôchodcov – 6. 3. 2013 (15)

Šahanské inšpirácie - otvorenie výstavy výtvarných prác v Mestskej knižnici Lajosa Katonu vo Vacove - 14. februára 2013 (8)

Výstava Évy Jámbor v Galérii Ipeľ – 22.2.2013 (13)

Mestské oslavy Dňa učiteľov – 25. 3. 2013 (26)

Základné kolo Hviezdoslavovho Kubína v Šahách – 27. 3. 2013 (9)

Spomienky I – Tváre a miesta – spomienková slávnosť a vernisáž výstavy z výtvarných prác Ľudovíta Simonyiho v galérii – 12. 4. 2013 (10)

Slávnostné stretnutie s Gyulom Mándlim, čestným občanom mesta Šahy pri príležitosti jeho 60. narodenín a vernisáže výstavy fotografií v Galérii Ipeľ – 24. 4. 2013 (14)

Mosty I. – vernisáž výstavy výtvarných umelcov z mesta Veresegyház (Maďarsko) v Menora Saag Centrum Artis – 26. 4. 2013 (16)

Krajské kolo vedomostnej súťaže o olympizme pre žiakov základných škôl – 9. 5. 2013 (24)

Fórum pre verejnosť: Plánované aktivity rozvoja dopravnej infraštruktúry v prihraničných oblastiach – 9. 5. 2013 (6)

Stretnutie v Hontianskom múzeu pri príležitosti Svetového dňa múzeí – 16. 5. 2013 (12)

Stretnutie zástupcov družobných miest Šahy a Vác pri príležitosti 9. výročia podpisu zmluvy – 21. 5. 2013 (16)

XX. ročník prehliadky malých zdravotníkov – 24. 5. 2013 (12)

Nádvorie mestského úradu ožíva – Prvá filmová letná noc – 24. 5. 2013 (11)

Návšteva učiteliek MŠ vo Veresegyház /MR/ - 6.6.2013 (17)

Medzinárodný turičný zborový festival – 25. 5. 2013 (19)

X. Stretnutia v Poiplí – 31. 5. – 2. 6. 2013 (72)

Moje svety – otvorenie výstavy maľovaných miniatúr a malieb Petra Plevu v Galérii Ipeľ – 7. 6. 2013 (8)

Cyklojazda Via Magna: Tvrdošín – Zvolen – Pustý hrad – Šahy (štart zo Šiah) – 7. 6. 2013 (8)

Olympijský odznak športovej všestrannosti pre deti materských škôl – 11. 6. 2013 (18)

Olympijský odznak športovej všestrannosti pre žiakov 3.-4. roč. ZŠ (okresné kolo) – 13. 6. 2013 (13)

Otvorenie výstavy z najlepších prác detskej výtvarnej súťaže Pueri Fabri v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 13. 6. 2013 (11)

Beh olympijského dňa v Šahách – 20. 6. 2013 (27)

Deň obce - Preseľany nad Ipľom - 29.6.2013 (37)

Cyklotúra - 2.7.2013 (24)

Slávnostný program pri príležitosti 55. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Šahách – 18. 10. 2013 (19)

Slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 100. výročia založenia Gymnázia v Šahách – 25. 10. 2013 (21)

Sprievodné podujatia osláv 100. výročia založenia Gymnázia v Šahách – od 21. okt. do 25. okt. 2013 (24)

Sprievodné podujatia osláv 100. výročia založenia Gymnázia v Šahách (24)

Ukážka knihy Dr. L.Sztyahulu - 25.10.2013 (11)

Novembergala pre mládež – 8. 11. 2013 (6)

Novembergala (Ivan Ožvát a Vacovský symfonický orchester) – 9. 11. 2013 (10)

Pamätný deň pri príležitosti 145. výročia narodenia Sándora Sajóa – 13. 11. 2013 (17)

Vernisáž výstavy akademického maliara Gyulu Cs. Benkőa – 15. 11. 2013 (11)

Medzinárodná rovesnícka konferencia Šahy – Vác (Maďarsko) – 27. 11. 2013 (13)

Pamiatky rímskej doby v Dunajskom ohybe – prednáska Gyulu Mándliho v knižnici – 2. 12. 2013 (3)

Mikuláš v Šahách – 6. 12. 2013 (5)

Výstav sôch Zoltána Csemniczkého z Balašských Ďarmôt v Menora Saag Centrum Artis – 13.12.2013 (10)

Adventný koncert v rímskokatolíckom kostole v Šahách – 7. 12. 2013 (14)

Priateľské stretnutie priaznivcov a podporovateľov olympizmu – 19. 12. 2013 (18)

Vianočné ohrievadlo s betlehemom – 20. 12. 2013 (18)

Obvodné kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu v maďarskom jazyku v Šahách – 18. 02. 2014 (13)

Slávnostné zasadnutie samospráv mesta Šahy a Vác pri príležitosti 10. výročia podpísania družobnej zmluvy – 13. 02. 2014 (33)

Otvorenie výstavy z prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Šahy v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 7.3.2014 (9)

Autorská beseda v knižnici: Pál Csáky a Géza Dunajszky – 10.3.2014 (10)

Odovzdávanie mestských ocenení za rok 2013 – 22.03.2014 (23)

Vernisáž výstavy malieb akademického maliara Ernesta Kocsisa v Menora Saag Centrum Artis – 24.03.2014 (8)

Mestské oslavy Dňa učiteľov – 31.3.2014 (34)

Regionálne (krajské) kolo vedomostnej súťaže o olympizme pre stredné školy – 8.4.2014 (27)

XXI. Poipeľská súťaž vín a 2. ročník súťaže a Pohár primátora mesta Šahy – 11.4.2014 (21)

Otvorenie detského ihriska a športoviska workout na sídlisku Stred – 12.4.2014 (16)

Dotyky – vernisáž výstavy maliara Štefana Gerstnera v galérii – 25. 04. 2014 (10)

Vernisáž výstavy maliarky Márie Šefferovej v Menora Saag Centrum Artis – 28. 4. 2014 (10)

Beseda s Pálom Csákym - organizátor stretnutia Klub seniorov (5)

XI. Stretnutia v Poiplí – 30. 5. 2014 (69)

Medzinárodný turičný zborový festival – 7. 6. 2014 (15)

Den detí – 1. 6. 2014 (13)

Koncert speváckeho zboru Ajattomat (spevácky zbor seniorov z Fínska) a Musica Aurea v Menora Saag Centrum Artis – 15. 6. 2014 (11)

Olympijský festival pre deti - 10.6.2014 (31)

Námestie žije športom - 11.6.2014 (21)

Koncert v Menora Saag Centrum Artis: Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band – 01. 08. 2014 (8)

Džezový koncert: Marián Ševčík Quarteto a Rick Margitza v Menora Saag Centrum Artis – 04. 08. 2014 (7)

Vernisáž výstavy akademického sochára Györgya Petróa v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 01. 08. 2014 (6)

Zlaté časy sídla Hontianskej župy – predstavenie na nádvorí mestského úradu – 09.08.2014 (13)

XII. Deň Ipľa – 16. 08. 2014 (19)

Nádvorie župného domu na maďarskú nôtu... – 16. 08. 2014 (24)

Hudobno-tanečné popoludnie seniorov – 23.08.2014 (15)

Priestory, charaktery – otvorenie výstavy Adrienn Fógel v Galérii Ipeľ – 5. 9. 2014 (12)

Dovidenia leto! – veselé popoludnie pre deti na nádvorí mestského úradu – 28. 8. 2014 (15)

Dni kultúry v Honte - 12.-13. sept. 2014 (52)

Kladenie vencov k pamätnej tabuli Ferdinanda Daučíka – 26. 9. 2014 (9)

Stretnutie zástupcov družobných miest Šahy a Veresegyház – 2. 10. 2014 (18)

Stretnutie predstaviteľov družobnývh miest Šahy a Vác – 8. 10. 2014 (25)

Odhalenie pamätnej tabule Františka Rákócziho II. – 11. 10. 2014 (30)

Koncert kvarteta AndreaS v Menora Saag Centrum Artis – 15. 10. 2014 (9)

Slávnostné otvorenie streetbalového ihriska na sídlisku Sever – 17. 10. 2014 (8)

Literárny klub zien spolu s Oriflamom zaujímavú prednásku Krása z vnútra - Lea Boháčová 6.11.2014 (13)

Pamätný deň básnika Sándora Sajóa – 13. 11. 2014 (19)

Predstavenie novej knihy Štefana Gaucsíka („Lemorzsolódó kisebbség”) v knižnici – 20. 11. 2014 (7)

Mikuláš v Šahách – 5. 12. 2014 (10)

Adventný koncert v šahanskom rímskokatolíckom kostole – 5. 12. 2014 (18)

Kolektívna výstava umelcov z družobného mesta Veresegyház v galérii – 4. 12. 2014 (8)

Odovzdávanie mestských ocenení za rok 2014 – 11. 12. 2014 (24)

Slávnostné odhalenie reštaurovaného pomníka padlých sovietskych vojakov - 12.12.2014 (45)

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách – 15. 12. 2014 (17)

Stolnotenisový turnaj priateľov a zamestnancov šahanských škôl o Pohár primátora mesta Šahy – 16. 12. 2014 (13)

Medzinárodná mládežnícka rovesnícka konferencia Šahy – Vác 2014 – 17. 12. 2014 (8)

Vianočné ohrievadlo – 19. 12. 2014 (18)

Stretnutie s Ing. Štefanom Gregorom, primátorom mesta v dennom centre seniorov – 22.1.2015 (8)

Pri príležitosti krásnych 100. narodenín pozdravujeme našu občianku Helenu Gregorovú, rodenú Kelemenovú – 24. 1. 2015 (15)

Bratislava HOT Serenaders – koncert – 20. 2. 2015 (13)

Obvodné kolo XXIV. ročníka recitačnej súťaže Mihálya Tompu v maďarskom jazyku v mestskej knižnici – 24. 2. 2015 (11)

Autorská beseda so spisovateľom Jozefom Banášom v mestskej knižnici – 24. 2. 2015 (10)

Vernisáž výstavy z výtvarných prác žiakov základnej umeleckej školy v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 27. 2. 2015 (9)

Beseda s astrologičkou Gáspár Pathó Kati -O astrologických aspektoch v roku 2015 - 6.3.2015 (5)

MDŽ v dennom centre seniorov – 9. 3. 2015 (13)

Kyberšikana – prednáška pre žiakov základných škôl – 11. 3. 2015 (4)

Autorská beseda s Tiborom Szomolaim v knižnici – 12. 3. 2015 (7)

Volejbalový turnaj pracovníkov a priateľov šahanských škôl o Pohár primátora mesta Šahy – 13. 3. 2015 (13)

Oslavy Svetového dňa vody v Šahách – 20. 3. 2015 (10)

Odhalenie pamätnej tabule Lajosovi Pongráczovi – 20. 3. 2015 (15)

Mestské oslavy Dňa učiteľov – 25. 3. 2015 (10)

61. Hviezdoslavov Kubín – obvodná recitačná súťaž v knižnici – 26. 3. 2015 (12)

Slávnostné odovzdávanie plakiet prof. MUDr. Jána Janského – 26. 3. 2015 (9)

XXII. Poipeľská súťaž vín a 3. ročník súťaže o Pohár primátora mesta Šahy – slávnostné vyhodnotenie – 2. 4. 2015 (19)

Autorská beseda so Saroltou Lőrincz v mestskej knižnici – 15. 4. 2015 (6)

Láááska - divadelné predstavenie 20.4.2015 (7)

Otvorenie výstavy v Menora Saag Centrum Artis – 1. 5. 2015 (8)

Kultúrny program denného centra seniorov pri príležitosti Dňa matiek – 5. 5. 2015 (7)

Predstavenie knihy Józsefa Gazdaga v knižnici – 5. 5. 2015 (8)

Spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom – 7. 5. 2015 (14)

Stretnutie primátora mesta so študentmi Gymnázia v Šahách, ktorí sa rozlúčili nielen so školou, ale aj s mestom – 7. 5. 2015 (10)

Stretnutie primátorov a starostov stredného Poiplia v Drégelypalánku (Maďarsko) – 6. 5. 2015 (10)

Účasť Šahanov na cyklotúre - 9.5.2015 (19)

Stretnutie primátora mesta so študentmi Strednej odbornej školy v Šahách, ktorí sa rozlúčili nielen so školou, ale aj s mestom – 15. 5. 2015 (7)

Noc múzeí v Šahách – 15. 5. 2015 (26)

Vernisáž výstavy karikaturistu Vojtecha Krumpoleca – 22. 5. 2015 (9)

Koncert Tria bossa nova – Rozina Pátkai v Menora Saag Centrum Artis – 22. 5. 2015 (7)

Vernisáž výstavy architektonickej tvorby Ing. arch. Árpáda Pölhösa – 22. 5. 2015 (8)

III. Medzinárodný turičný zborový festival v Šahách (Spevácky zbor Lujzy Blahy z Rimavskej Soboty, Spevácky zbor Musica Aurea zo Šiah a Zbor pedagógov Mihálya Guttmanna z mesta Kluž – Rumunsko) – 23. 5. 2015 (17)

Prehliadka aktivity Malých zdravotníkov 2015 spojená s odberom krvi na Materskej škole, Hontianska cesta 45, Šahy – 27. 5. 2015 (10)

XII. Stretnutia v Poiplí – 29. 5. 2015 (83)

Majstrovstvá Levického okresu v atletike žiakov základných škôl – 27. 5. 2015 (21)

Vzdelávacie fórum o situácii maďarského vzdelávania v poipeľskom mikroregióne – 3. 6. 2015 (11)

Archeologické nálezy šahanského múzea – prednáška archeologičky Jany Srančíkovej Golianovej pri otvorení novej archeologickej expozície Hontianskeho múzea – 5. 6. 2015 (16)

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska – sprievodné podujatia v Šahách – 9. a 10. 6. 2015 (39)

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska – otvorenie a štart v Šahách – 9. a 10. 6. 2015 (21)

Ján Alexander Rotarides – predstavenie knihy o človekovi, po ktorom je v Šahách pomenovaná ulica – prednáška s besedou v knižnici s PhDr. Miroslavom Lukáčom, historikom Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine – 15. 6. 2015 (5)

Futbalový turnaj žiakov O pohár primátora mesta Šahy – 20. 6. 2015 (18)

Regionálny festival slovenskej ľudovej hudby – 20. 6. 2015 (11)

Beh olympijského dňa – 25. 6. 2015 (44)

Juniáles 2015 – vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy v Šahách – 28. 6. 2015 (20)

Ing. František Danis: Dejiny mesta Šahy v rokoch 1945 – 1960 – 2. 7. 2015 (5)

Romane hangi – festival rómskej kultúry v Šahách – 5. 7. 2015 (13)

Šahy Cup 2015 – minifutbal, plážový volejbal a tenis (fotky: Péter Pástor) – 4. 7. 2015 (27)

Marianska cesta – vernisáž výstavy umeleckého maliara Dániela Lászlóa v galérii – 16. 7. 2015 (9)

Ágnes Karolina Csuka – klavírny koncert v Menora Saag Centrum Artis – 8. 8. 2015 (8)

XIII. Deň Ipľa – 15. 8. 2015 (21)

III. kultúrne stretnutie seniorov – 15. 8. 2015 (21)

Oslavy sviatku svätého Štefana v Šahách – 23. 8. 2015 (32)

Koncert gitaristu Norbiho Kovácsa v Menora Saag Centrum Artis – 26. 8. 2015 (6)

Ukončenie leta – zábavné popoludnie pre deti s vystúpením súboru Kuttyomfitty a Romana Mihálku – 31. 8. 2015 (13)

34. Dni kultúry v Honte 11-12.9.2015 (112)

Všetko o ženách - divadelné predstavenie - 17.9.2015 (4)

Maľované žehličkou - otvorenie výstavy - 18.9.2015 (26)

Beseda so spisovateľkou Katalin Bolgár, krst kihy : Vypočítavosti a city, a predstavenie detskej knihy: Škriatkovia Lili a Boti - 2.10.2015 (18)

Novodobé dejiny mesta Šahy od r. 1960 – beseda s Ing. Františkom Danisom v knižnici – 8. 10. 2015 (6)

Pozdrav jubilantov denného centra seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – 9. 10. 2015 (21)

Kornélia Fehér: Maľby a email – vernisáž výstavy, Menora Saag Centrum Artis (Foto: Péter Pástor) – 16. 10. 2015 (8)

Škôlkari na cestách – dopravná výchova hrou – 21. 10. 2015 (9)

Spomienková slávnosť v Šahách: maďarská revolúcia v roku 1956 – 23. 10. 2015 (13)

XXIII. Pueri Fabri – otvorenie výstavy ocenených prác medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 6. 11. 2015 (12)

Pracovné stretnutie na prípravu strategického rámca pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šahy na roky 2016 – 2023 – 12. 11. 2015 (8)

Bányavirág - divadelné predstavenie -10.11.2015 (4)

Pamätný deň básnika Sándora Sajóa v knižnici – 13. 11. 2015 (26)

Predstavenie novej knihy Dr. Lászlóa Kissa v knižnici – 13. 11. 2015 (8)

Stretnutie odborníkov školstva z mesta Veresegyház (Maďarsko) a Šahy (Foto: Peter Pástor) – 19. 11.2015 (12)

Medzinárodná mládežnícka rovesnícka konferencia Šahy – Vác – Bystřice nad Pernštejnem (Foto: Péter Pástor) – 2. 12. 2015 (13)

Medové raňajky na základných školách – 20. 11. 2015 (17)

Mikuláš v Šahách – 5. 12. 2015 (8)

Slávnostné odovzdávanie plakiet prof. MUDr. Jána Janského – 9. 12. 2015 (8)

Adventný koncert v rímskokatolíckom kostole – 12. 12. 2015 (20)

Priateľské stretnutie priaznivcov a podporovateľov olympizmu v duchu olympijskej idey – 16. 12. 2015 (28)

Vianočné ohrievadlo 2015 – 17. 12. 2015 (20)

Predvianočná veselica (Foto: Péter Pástor) – 19. 12. 2015 (12)

Slávnostné uvedenie (krst) knihy Bey Bazalovej Šepkanie anjelov v reštaurácii Villa Romaine (Foto:Péter Pástor) – 22. 01. 2016 (16)

Ročná výstava z prác žiakov ZUŠ v galérii – 28. 01. 2016 (12)

Priateľské stretnutie s významnými bývalými olympionikmi SR – 10. 2. 2016 (20)

Odovzdávanie mestských ocenení za rok 2015 – 11. 2. 2016 (16)

Medové žihadielko – Lidl – 20. 2. 2016 (16)

XXV. ročník súťaže v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku – obvodné kolo – 1. 3. 2016 (12)

Oslavy MDŽ v dennom centre seniorov – 9. 3. 2016 (19)

Patina 50 – vernisáž výstavy Gábora Kalitu z Bratislavy v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 11. 3. 2016 (11)

Volejbalový turnaj pracovníkov a priateľov šahanských škôl o Pohár primátora mesta Šahy – 11. 3. 2016 (16)

Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy - 7.3.2016 (12)

Mestské oslavy Dňa učiteľov v Šahách – 4. 4. 2016 (24)

Zrkadlenie – vernisáž výstavy fotografií Márie Šulekovej v Galérii Ipeľ (Fotky: Péter Pástor) – 8. 4. 2016 (12)

Kissound2 – benefičný koncert (Fotky: Péter Pástor) – 9. 4. 2016 (16)

Meno - divadelné predstavenie v Šahách - 12.4.2016 (6)

Mazsola és Tádé - 30.4.2016 (8)

25 rokov Mládežníckeho speváckeho zboru Bélu Bartóka pri Gymnáziu Gy. Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách – zborový koncert v Menora Saag Centrum Artis – 6. 5. 2016 (20)

Turíčny zborový festival v kostole reformovanej cirkvi – 7. 5. 2016 (20)

Noc múzeí – Foto: Péter Pástor – 21. 5. 2016 (13)

Majstrovstvá Levického okresu v atletike – 23. 5. 2016 (19)

Dotkni sa hviezd – Foto: Peter Paulenka – 24. 5. 2016 (20)

Beseda o živote a tvorbe Ladislava Balleka v ZŠ na Ul. E. B. Lukáča – 25. 5. 2016 (12)

Smejko a Tanculienka - 25.5.2016 (7)

Prehliadka malých zdravotníkov spojená s darovaním krvi – 26. 5. 2016 (16)

Cyklistická túra po stopách Alojza Szokolyiho – 28. 5. 2016 (11)

Stretnutia v Poiplí (otvorenie; odhalenie pamätnej tabule Ladislavovi Ballekovi; rozhovor o Palánku – Peter Zajac, Tibor Žilka a Táňa Wenclová; premietanie filmu Agáva; rozhovor s režisérom Ondrejom Šulajom) – 27. 5. 2016 (27)

Zapožičanie čestného názvu Základná škola Ladislava Balleka – 27. 5. 2016 (27)

Stretnutia v Poiplí (rozhovor o Palánku – Tibor Žilka, Szilárd Sánta, Anikó N. Tóth; Péter Gágyor 70-ročný; stretnutie s Imre Molnárom; koncert KOSU; Divadlo Pódium z Budapešti) – 28. 5. 2016 (26)

Stretnutia v Poiplí – Deň detí (Csillag-szóró, Divadlo Csavar, Divadlo Clipperton) – 29. 5. 2016 (26)

Stretnutia v Poiplí – Trikrát Ličková – vernisáž výstavy v MyHont Café (Foto: Péter Pástor) – 26. 5. 2016 (11)

XXIII. ročník Poipeľskej súťaže vín a 4. ročník o Pohár primátora mesta Šahy – vyhodnotenie – 4. 6. 2016 (8)

A bor -(Víno) - 5.6.2016 (6)

Východozápadný priechod – koncert na pamiatku nevinných obetí: Judit Rajk a jej priatelia – 4. 6. 2016 (10)

Rio 2016 – Námestie v pohybe – 8. 6. 2016 (37)

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka