Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Kurz výroby šperkov v knižnici - 12. 10. 2019 (8)

Stretnutie s autorkou historických románov Janou Pronskou - 4.10.2019 v knižnici (10)

Spomienková slávnosť pri pamätnej tabuli Ferdinanda Daučíka – 4. 10. 2019 (12)

Odhalenie pamätnej tabule Alojzovi Szokolyimu – 4. 10. 2019 (16)

Detská atletika – 25. 9. 2019 (18)

VII. Stretnutie seniorských kultúrnych skupín na nádvorí mestského úradu – 24. 8. 2019 (12)

Tretie svätoštefanské dni v Šahách (Foto: Péter Pásztor) – 16. – 18. 8. 2019 (16)

XXXVIII. Dni kultúry v Honte – 11 -14. 9. 2019 (65)

Peter Lipa Band v Menora Saag Centrum Artis (Foto: Pavol Srna) – 27. 7. 2019 (8)

XVII. Deň Ipľa: vernisáž výstavy Štefana Kissimonyiho a Ferenca Pusztaiho; pozdravenie rieky Ipeľ; populárno-vedecké prednášky V Centre rybárik riečny (Foto: Péter Pásztor) – 10. 8. 2019 (13)

Koncert Norbiho Kovácsa v Menora Saag Centrum Artis (Foto: Pavol Srna a Péter Pásztor) – 28. 8. 2019 (8)

Prechody 2019 – ukončenie výstavy umelcov z Vácu v Menora Saag Centrum Artis – 2. 9. 2019 (8)

Ipeľ-Ipoly Galéria - Šahy očami fotografa -Titanilla Novák a Jozef Kristof -výstava fotografií september-november 2019 (7)

Slávnostné odovzdávanie mestských ocenení za rok 2018 – 12. 9. 2019 (14)

Námestie športuje a Beh olympijského dňa – 18. 6. 2019 (20)

Výstava absolventov výtvarného odboru ZUŠ - 14.06.2019 Ipeľ-Ipoly Galéria (12)

Vlastivedná prechádzka s Károlyom Csákym na šahanskom cintoríne - 27.06.2019 (11)

IV. Medzinárodný zraz veteránov (motorových vozidiel) v Šahách – 20. 7. 2019 (16)

MUDr. Karinthyné Böhm Aranka – odhalenie pamätnej tabule na nádvorí Hontianskeho múzea (Foto: Péter Pásztor) – 12. 7. 2019 (7)

Beseda a predstavenie knihy s autorkou Alica Rynke v knižnici - 12.6.2019 (11)

Beh Olympijského dňa v Šahách – 12. 6. 2019 (20)

Privítanie štafety Mierového behu v Šahách – 11. 6. 2019 (12)

Krajská súťaž dobrovoľných hasičských zborov Nitrianskeho kraja – 8. 6. 2019 (24)

VII. Medzinárodný turičný zborový festival v reformovanom kostole – 8. 6. 2019 (16)

Beseda o knihe s premietaním Pavel Antolov: Maliar Novohradu, život Ľudovíta Kubányiho - 30.5.2019 v knižnici (10)

Stretnutia v Poiplí – 23.5. 2019 – 25. 5. 2019 (46)

26. ročník prehliadky Malí zdravotníci 2019 s odberom krvi – 20. 5. 2019 (12)

Otvorenie výstavy fotokruhu z mesta Sopron (Maďarsko) v Menora Saag Centrum Artis (Foto: Mária Šuleková) – 11. 5. 2019 (8)

Športový program pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu (Foto: Péter Pásztor) – 5. 4. 2019 (10)

Zimný európsky olympijský festival mládeže – Sarajevo, výtvarná súťaž (Foto: Péter Pásztor) – 5. 4. 2019 (8)

Mestské oslavy Dňa učiteľov v Šahách – 3. 4. 2019 (14)

65. Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy v knižnici – 28. 3. 2019 (8)

Detská atletika – Bavme deti športom! (Foto: Péter Pásztor) – 27. 3. 2019 (12)

16.marca 2019, Rozprávkové predstavenie divadla Lábita, Cserník Szende v knižnici (11)

14.marec 2019 rozprávková hodina s N.Tóth Anikó, o jej knihe Alacindruska (12)

Oslavy MDŽ v dennom centre seniorov – 13. 3. 2019 (12)

Výber z tvorby maďarských remeselníkov na Slovensku – otvorenie výstavy v galérii (Foto: Péter Pásztor) – 7. 3. 2019 (8)

9.marca 2019 Teátro Komika: Prasiatko Pigi a jeho dobrodružstvá v knižnici (13)

8.marec 2019 Beseda o knihách, pre žiakov 4. a 5. triedy zo ZŠ L. Balleka a ZŠ J.Kráľa , Lenka Šingovská, šéfredaktorka vydavateľstva Class (16)

Predstavenie publikácie v knižnici – Albert Sándor: Az ipari a bársonyos forradalom után – 21. 2. 2019 (8)

Obvodné kolo recitačnej súťaže Tompa Mihály – 19. 2. 2019 (20)

Suché plstenie - 16.2.2019 (15)

Otvorenie výstavy fotografií Márie Šulekovej s názvom Ľadový svet v Galérii Ipeľ v knižnici (Foto: Péter Pásztor) – 25. 1. 2019 (8)

Otvorenie výstavy z prác žiakov ZUŠ v galérii – 21. 1. 2019 (8)

Debatka so Zuzanou Tóthovou v knižnici (Foto: Magdaléna Majorošová) – 12. 1. 2019 (8)

Verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie stavby Rýchlostná cesta R3 Zvolen – Šahy – 9. 1. 2019 (10)

Predvianočné posedenie v klube dôchodcov (Foto: Magdaléna Majorošová) – 14. 12. 2018 (11)

Adventné stretnutie pri otvorení Mestského parku v Šahách (Foto: Magdaléna Majorošová) – 16. 12. 2018 (10)

Adventný koncert v rímskokatolíckom kostole – 14. 12. 2018 (16)

Vianočné ohrievadlo – 7. 12. 2018 (15)

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách – 7. 12. 2018 (20)

Vianočné trhy s remeselníckymi dielňami pre deti – 6. – 7. 12. 2018 (12)

Medové raňajky v MŠ na Homoku – 7. 12. 2018 (8)

Mikuláš v Šahách – 6. 12. 2018 (10)

Priateľské stretnutie priaznivcov a podporovateľov olympizmu v Šahách – 5. 12. 2018 (20)

Kurz výroby aromatických sviečok v knižnici - 1.12.2018 (15)

IX. ročník stolnotenisového turnaja zamestnancov a priateľov šahanských škôl o Putovný pohár primátora mesta Šahy – 28. 11. 2018 (8)

Výstava k 70 jubileu Mestskej knižnice Šahách (12)

Oslavy 70. výročia založenia knižnice v Šahách – 23. 11. 2018 (16)

Vernisáž výstavy z tvorby maliara Györgya Szalaiho v galérii (Foto: Péter Pásztor) – 20. 11. 2018 (8)

Predstavenie novej knihy Jozefa Banáša v knižnici – 12. 11. 2018 (8)

Jubilejný rok básnika Sándora Sajóa: medzinárodná recitačná súťaž a predstavenie básnických zbierok – 9. 11. 2018 (20)

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR – kladenie vencov a koncert – 30. 10. 2018 (16)

Oslavy 60. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Šahách – 26. 10. 2018 (14)

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pri príležitosti Jubilejného roka básnika Sándora Sajóa v knižnici – 24. 10. 2018 (12)

Premiéra filmu: 1956 – zabudnutá revolúcia – 10. 23. 2018 (8)

60 rokov ZUŠ v Šahách – vernisáž výstavy – 23. 10. 2018 (8)

Vernisáž výstavy z grafík Andrása Békefiho v galérii – 20. 10. 2018 (8)

Oslavy jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – 19. 10. 2018 (12)

Literárny večer - Gyula Karaffa - 18.10.2018 (12)

Kurz výroby domáceho mydla - 13.10.2018 (16)

Vyhodnotenie najaktívnejších škôl a organizátorov Olympijského dňa 2018 v Nitrianskom kraji – 16.10.2018 (19)

Slávnostné otvorenie závodu ZF Slovakia v Šahách – 9. 10. 2018 (17)

Beseda o knihe "A Klán" - 4.10.2018 v knižnici (12)

XXXVII. Dni kultúry v Honte (foto: Jozef Krištof) – 16. 9. 2018 (12)

XXXVII. Dni kultúry v Honte (foto: š, Jozef Krištof) – 15. 9. 2018 (28)

XXXVII. Dni kultúry v Honte (foto: š, Jozef Krištof) – 14. 9. 2018 XXXVII. Honti Kulturális Napok (fotók: š, Jozef Krištof) – 2018. 9. 14. (24)

XXXVII. Dni kultúry v Honte (foto: š, Jozef Krištof) – 13. 9. 2018 (18)

Pamätné miesta kráľa Mateja Korvína – otvorenie výstavy v galérii (Foto: Péter Pásztor) – 20. 9. 2018 (6)

Detská atletika – 19. 9. 2018 (16)

Priateľské stretnutie s bývalými olympionikmi SR – 12. 9. 2018 (12)

Oslava pri príležitosti 40. výročia založenia Materskej školy na Nám. M. R. Štefánika a pri odovzdaní obnovenej budovy – 3. 9. 2018 (12)

Vodný rodinný deň na brehu Ipľa – 1. 9. 2018 (24)

Koncert gitaristu Norbiho Kovácsa v Menora Saag Centrum Artis – 29. 8. 2018 (8)

Folklórny festival seniorov a detských folklórnych skupín (Foto: Mgr. Andrea Hajdú) – 25. 8. 2018 (12)

Druhé svätoštefanské dni v Šahách – sprievodné podujatia (Foto: Péter Pásztor) – 17.–19. 8. 20018 (44)

XVI. Deň Ipľa: vernisáž výstavy akvarelov Marty Nagy; pozdravenie rieky Ipeľ; populárno-vedecké prednášky v Centre rybárik riečny (Foto: Ján Pleva) – 11. 08. 2018 (25)

Memento – vernisáž výstavy výtvarných umelcov z družobného mesta Veresegyház v Menora Saag Centrum Artis – 10. 08. 2018 (16)

III. Medzinárodný zraz veteránov (motorových vozidiel) – 14. 7. 2018 (16)

Rozpoviem Ti príbeh - 23.6.2018 (17)

Beh olympijského dňa pre deti MŠ a 1. st. ZŠ – 26. 6. 2018 (28)

Námestie športuje – Beh olympijského dňa – 19. 6. 2018 (28)

Rozpoviem Ti príbeh - 16.6.2018 (16)

Otvorenie stálej komornej výstavy z dejín poľovníctva v múzeu a predstavenie novej publikácie Mgr. Štefana Spanyára – 16. 6. 2018 (16)

Pueri Fabri 2018 – otvorenie výstavy ocenených prác medzinárodnej výtvarnej súťaže v galérii – 15. 6. 2018 (8)

25. ročník prehliadky malých zdravotníkov v parku pred radnicou spojený s odberom krvi v budove MsÚ – 12. 6. 2018 (18)

Deň detí v Šahách (Foto: Péter Pásztor) – 3. 6. 2018 (16)

XV. Stretnutia v Poiplí (Foto: Péter Pásztor) – 23. – 27. 5. 2018 (32)

Vyhodnotenie XXV. ročníka Poipeľskej súťaže vín a VI. ročníka súťaže vín o Pohár primátora mesta Šahy v Hontianskom vínnom dvore – 26. 5. 2018 (12)

Noc múzeí a galérií v Šahách (Foto: Péter Pástor) – 19. 5. 2018 (16)

VI. Medzinárodný turičný zborový festival v reformovanom kostole – 19. 5. 2018 (12)

Majstrovstvá Levického okresu ZŠ v atletike – 16. 5. 2018 (29)

Kurz plstenia pod vedením lektorky Valérie Valašekovej v knižnici (Foto: M. Majorošová) – 12. 5. 2018 (8)

11. ročník Medzinárodného fotografického festivalu v Leviciach – výstava fotografií Beatrix Kőrösparti (Maď.) v Menora Saag Centrum Artis – 12. 5. 2018 (12)

Vernisáž výstavy akvarelov maliarky Csukás-Varga Edit v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 9. 5. 2018 (8)

Predstavenie knihy - Lampl Zsuzsanna (10)

Deti z MŠ na Hviezdoslavovej ulici už cvičia v obnovenej telocvični – 25. 4. 2018 (12)

Spomienka na šahanské obete holokaustu v múzeu (Foto: Vojtech Bendík) – 16. 4. 2018 (8)

Od rituálu k symbolu – otvorenie výstavy v Galérii Ipeľ (knižnica) z histórie olympijskej štafety (foto: M. Majorošová) – 18. 4. 2018 (12)

Predstavenie novej knihy (Emléktáblák, szobrok, emlékhelyek I. – Pamätné tabule, sochy, pamätné miesta I.) Dr. Károlya Csákyho v knižnici – 12. 4. 2018 (10)

Vernisáž výstavy akademického sochára Zoltána Csemniczkého (Balassagyarmat, Maďarsko) v Menora Saag Centrum Artis (Foto: Péter Pástor) – 3. 4. 2018 (12)

Mestské oslavy Dňa učiteľov – 5. 4. 2018 (13)

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy v knižnici – 27. 3. 2018 (12)

Svetový deň vody v Šahách – 22. 3. 2018 (24)

Vernisáž výstavy z malieb Vladimíra Harezníka z Levíc v galérii – 20. 3. 2018 (8)

Najaktívnejší detský čitateľ za rok 2017 vyhodnotenie a odovzdávanie putovného pohára v knižnici 17.3.2018 (22)

Oslavy MDŽ v dennom centre seniorov – 9. 3. 2018 (12)

Výstava krojovaných bábik a vyšívaných kuchynských násteniek Kataríny Gazdagovej v Galérii Ipeľ- Ipoly - 2.3.2018 (15)

Otvorenie výstavy z tvorby žiakov základnej umeleckej školy v galérii – 16. 2. 2018 (Foto: Peter Pástor) (8)

Obvodné kolo recitačnej súťaže Tompa Mihály – 20. 2. 2018 (15)

XXIII. Zimné olympijské hry v Pjongčangu – vyhodnotenie výtvarnej súťaže Olympijského klubu Alojza Szokolyiho v mestskej knižnici – 6. 2. 2018 (Foto: Peter Pástor) (11)

Vianočné ohrievadlo so zapálením štvrtej sviečky na mestskom adventnom venci – 22. 12. 2017 (16)

Vianočné ohrievadlo: beseda s emeritným biskupom Róbertom Bezákom – 22. 12. 2017 (10)

Odovzdanie výťažku z benefičného koncertu – 21. 12. 2017 (4)

Predvianočné posedenie v klube seniorov – 21. 12. 2017 (12)

Vianočné trhy s remeselníckymi dielňami pre deti – 21. – 22. 12. 2017 (12)

Adventný koncert v rímskokatolíckom kostole v Šahách – 16. 12. 2017 (16)

Priateľské stretnutie priaznivcov a podporovateľov olympizmu v Šahách (Foto: Péter Pástor) – 13. 12. 2017 (19)

Protokolárne zasadnutie Maďarskej olympijskej akadémie a Slovenskej olympijskej akadémie v Šahách (Foto: Péter Pástor) – 13. 12. 2017 (12)

Bavme deti športom! – detská atletika – 7. 12. 2017 (16)

Mikuláš v Šahách – 5. 12. 2017 (10)

Zapálenie sviečky na mestskom adventnom venci – 2. 12. 2017 (12)

Adventné tvorivé dielne v knižnici - 2.12.2017 (11)

Autorské stretnutie s Dr. Károlyom Csákym v knižnici (Foto: Péter Pástor) – 1. 12. 2017 (8)

Výzvy obdobia puberty – 9. rovesnícka konferencia (Foto: Péter Pástor) – 28. – 29. 11. 2017 (16)

VIII. ročník stolnotenisového turnaja zamestnancov a priateľov šahanských škôl o Pohár primátora mesta Šahy – 24. 11. 2017 (11)

Autorské stretnutie so Štefanom Spanyárom v knižnici – 15. 11. 2017 (8)

Prednáška o vykopávkach v Šahách (Strážny vrch - Őrhegy) - 14.11.2017 (15)

Pamätný deň a recitačná súťaž Sándora Sajóa - 10.11.2017 (16)

Vyžehlené nálady – vernisáž výstavy enkaustických malieb Lívie Czibulyovej v galérii – 27. 10. 2017 (8)

Šahy v orechovej škrupine – predstavenie novej knihy MVDr. Štefana Mártona v knižnici – 20. 10. 2017 (12)

Oslavy jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – 6. 10. 2017 (12)

Kladenie základného kameňa nového výrobného závodu ZF Slovakia, a. s., v priemyselnej lokalite Šahy – Na vŕšku – 27. 9. 2017 (20)

Detská atletika: Bavme deti športom! – 21. 9. 2017 (24)

XXXVI. Dni kultúry v Honte – Program a podujatia – 16. 9. 2017 (30)

XXXVI. Dni kultúry v Honte – Otvorenie DKH a kultúrny program – 15. 9. 2017 (30)

XXXVI. Dni kultúry v Honte – Recepcia a vernisáž jubilejnej výstavy Adrieny Kutakovej – 15. 9. 2017 (10)

XXXVI. Dni kultúry v Honte – Po stopách literárnych osobností a kladenie vencov – 14. 9. 2017 (24)

XXXVI. Dni kultúry v Honte III. Medzinárodný detský divadelný festival (Ságraforgó) – 13. 9. 2017 (20)

Štefan Bogdan 75-ročný – 22. 8. 2017 (6)

Piate kultúrne stretnutie seniorov na nádvorí mestského úradu – 26. 8. 2017 (20)

Koncert gitaristu Norbiho Kovácsa v Menora Saag Centrum Artis (foto: Péter Pástor) – 23. 8. 2017 (8)

Prvé svätoštefanské dni v Šahách – koncert skupiny „Ismerős Arcok” a spomienkový večer na Alberta Wassa – 21. 8. 2017 (8)

Prvé svätoštefanské dni v Šahách – „Virágeső” – predstavenie Divadla Teátrum – 20. 8. 2017 (8)

Prvé svätoštefanské dni v Šahách – Spomienková slávnosť a kladenie vencov k soche svätého Štefana – 20. 8. 2017 (17)

Prvé svätoštefanské dni v Šahách – Bohorodička – otvorenie výstavy v galérii – 19. 8. 2017 (8)

XV. Deň Ipľa (Foto: Péter Pástor) – 12. 8. 2017 (20)

Autorská beseda v knižnici s Link-Nágel Éva, rodáčka z Lontova - 4.8.2017 (10)

II. Medzinárodný zraz veteránov (motorových vozidiel) – 15. 7. 2017 (12)

Futbalový turnaj mladších žiakov o Pohár primátora mesta Šahy – 24. 6. 2017 (19)

Beh olympijského dňa – vyhlásenie výsledkov – 21. 6. 2017 (22)

Námestie športuje – 21. 6. 2017 (24)

Romane hangi – III. ročník festivalu rómskej kultúry – 18. 6. 2017 (16)

16.6.2017 Predstavenie knihy: Gaucsík István: Az állameszme kritikusa v Mestskej knižnici (8)

V. Medzinárodný turičný zborový festival – 10. 6. 2017 (15)

Otvorenie nového športoviska – Fitpark Tabán – 10. 6. 2017 (14)

Ipeľ - Ipoly Galéria 9.júna 2017 výstava absolventov výtvarného odboru ZUŠ (20)

24. ročník Prehliadky malých zdravotníkov – 6. 6. 2017 (20)

Deň detí v Šahách – 3. 6. 2017 (24)

XXV. Pueri Fabri – slávnostné odovzdávanie ocenení – 26. 5. 2017 (32)

Vyhlásenie výsledkov XXIV. ročníka Poipeľskej súťaže vín a 5. ročníka Pohára primátora mesta Šahy (vyhlásenie výsledkov) – 27. 5. 2017 (16)

Majstrovstvá Levického okresu v atletike pre základné školy – 23. 5. 2017 (36)

Noc múzeí v Hontianskom múzeu v Šahách – 20. 5. 2017 (24)

Stretnutia v Poiplí – 19. – 21. 5. 2017 (28)

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách a MsZ vo Váci (Maďarsko) pri príležitosti 13. výročia podpísania družobnej zmluvy – 5. 5. 2017 (12)

Premeny v zrkadle Ipľa – výstava a slávnosť pri príležitosti 5. výročia založenia Galérie Ipeľ v mestskej knižnici – 5. 5. 2017 (16)

Cyklotúra - 1.5.2017 (10)

Stretnutie s redaktormi Új Szó a Vasárnap v knižnici – 27. 4. 2017 (4)

Sedím na vedení a je mi dobre – ochrana dravcov na Slovensku – otvorenie výstavy v Menora Saag Centrum Artis – 26. 4. 2017 (12)

Odovzdávanie mestských ocenení za rok 2016 – 25. 4. 2017 (20)

Maľované ihlou - vyšívané obrazy Magdalény Krajčíkovej - 5.4.2017 (15)

Pekné mesto – škaredé mesto – prednáška architekta Zsolta Pappa – 5. 4. 2017 (8)

Sedem tvárí jednej budovy – otvorenie výstavy – 5. 4. 2017 (10)

Mestské oslavy Dňa učiteľov – 3. 4. 2017 (19)

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy v knižnici – 31. 3. 2017 (12)

XXVI. ročník súťaže v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku – obvodné kolo v knižnici – 28. 2. 2017 (12)

Peter Pleva: Dialógy so starými majstrami – vernisáž výstavy v Galérii Ľudovíta Simonyiho (Foto: Péter Pástor) – 17. 3. 2017 (8)

Obvodné kolo recitačnej súťaže Tompa Mihály - 28.februára 2017 (11)

Poďme do knižnice - 28. 1. 2017 a 4.2.2017 (45)

Predstavenie knihy MVDr. Štefana Mártona (A fülsiketítő csend országában) v knižnici – 20. 1. 2017 (7)

Otvorenie výstavy grafík Júlie Majorošovej v Galérii Ipeľ – 20. 1. 2017 (24)

Adventný koncert v rímskokatolíckom kostole – 16. 12. 2016 (20)

Vianočné trhy – 9. – 10. 12. 2016 (12)

Divadelné predstavenie (Divadlo Thália): Mirandolina, ty drahá (Foto: Andrea Hajdú) – 6. 12. 2016 (4)

Vianočné ohrievadlo – 9. 12. 2016 (10)

Priateľské stretnutie priaznivcov a podporovateľov olympizmu – 9. 12. 2016 (15)

Mikuláš v Šahách – 5. 12. 2016 (8)

Stolnotenisový turnaj priateľov a zamestnancov šahanských škôl o Pohár primátora mesta – 30. 11. 2016 (8)

Medzinárodná mládežnícka rovesnícka konferencia Šahy – Vác – 30. 11. 2016 (14)

Medové raňajky (MŠ na Nám. M. R. Štefánika, Spojená škola internátna, Základná škola Janka Kráľa a Základná škola Lajosa Pongrácza) – 22. 11. 2016 a 25. 11. 2016 (16)

Pamätný deň Sándora Sajóa: súťaž v umeleckom prednese poézie v mestskej knižnici a spomienková slávnosť pri buste básnika – 11. 11. 2016 (22)

Predstavenie a beseda o knihe MVDr. Štefan Márton: Dűlőre vitt dűlők v Mestskej knižnici - 3.nov.2016 (13)

Vernisáž výstavy maliara Dániela Tarcsiho v Menora Saag Centrum Artis – 21. 10. 2016 (8)

Otvorenie výstavy z najlepších detských prác medzinárodnej výtvarnej súťaže XXIV. Pueri Fabri v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 19. 10. 2016 (8)

Ifjú Szivek - 14.10.2016 (Foto: P.Srna, A.Hajdú) (15)

Oslavy jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – 14. 10. 2016 (8)

Spomienková slávnosť pri pamätnej tabuli Ferdinanda Daučíka – 30. 9. 2016 (11)

Stretnutie so spisovateľom Jozefom Banášom – predstavenie novej knihy Kód 7 – 30. 9. 2016 (10)

XXXV. Dni kultúry v Honte, 15-17.9.2016 (90)

Veronika M. Simon: Z troch sérií mojich malieb – vernisáž výstavy v galérii – 9. 9. 2016 (16)

Rozlúčka s letom – 31. 8. 2016 (20)

Historické vozidlá na šahanskom námestí v rámci Jazdy povstaleckým krajom – 27. 8. 2016 (17)

Stretnutie seniorských kultúrnych skupín v Šahách – 26. 8. 2016 (18)

Koncert gitaristu Norbiho Kovácsa v Menora Saag Centrum Artis – 24. 8. 2016 (8)

Letné športové aktivity 2016 (24)

Slávnostné otvorenie detského ihriska Žihadielko v Šahách na Sídlisku stred – 16. 7. 2016 (15)

Chute a melódie - 10.7.2016 (Foto:Peter Pástor) (10)

American Rally - 3.7.2016 (Foto: Péter Pástor) (12)

Romane Hangi – festival rómskej kultúry – 1. 7. 2016 (12)

Šahy Cup 2016 – 1. ročník (Foto: Péter Pástor) – 25. 6. 2016 (19)

Predstavenie knihy : Albert Sándor: Az ipari több mint egy iskola 23.6.2013 v Mestskej knižnici (17)

Výstava absolventov výtvarného odboru ZUŠ v Galérii Ipeľ - 10. júna 2016 (13)

Nech slovenská pieseň Hontianskou župou znie – 3. ročník regionálneho festivalu slovenského folklóru – 18. 6. 2016 (16)

Otváracie podujatie šahanskej kancelárie Stredoeurópskej rozvojovej agentúry MNOD – 22. 6. 20016 (16)

Futbalový turnaj mladších žiakov o Pohár primátora mesta Šahy – 18. 6. 2016 (17)

8 ročník halového volejbalového turnaja miešaných družstiev (10)

Regenerácia Hlavného námestia (19)

Urbanistická štúdia (19)

VI. ročník volejbalového turnaja pracovníkov a priateľov šahanských škôl o Pohár primátora mesta. - 6.3.2009 (12)

Oblastná súťaž v prednese poézie a prózy Tompa Mihály v jazyku v maďarskom. Mestská knižnica. - 4.3.2009 (15)

A Rákóczi Szovetség beíratási osztondíjának átadása a magyar iskolák leendo elsoseinek - 2009.2.2. (6)

Publikácia MVDr. Štefana Mártona Mestečko pod skleneným zvonom - 15.1.2009 (6)

Zástupca primátora Mgr. György Bélik na stretnutí s dôchodcami - 8.1.2009 (4)

Vianočné ohrievadlo - 19.12.2008 (12)

Koncert umelca Istvána Szabóa - 19.12.2008 (3)

Fórum - 19.12.2008 (3)

Adventný program pre dôchodcov - 18.12.2008 (10)

18.12.2008 Betlehem (9)

Predvianočné podujatie v budove Csemadoku - 7.12.2008 (9)

Mikuláš na Hlavnom námestí v Šahách - 5.12.2008 (6)

Slávnostné odovzdávanie mestských ocenení - 4. dec. 2008 (13)

Koncert dychového kvarteta Ad Libitum 4. dec. 2008 (4)

Stretnutie dôchodcov s poslancom Ing. Deziderom Orbánom 4. dec. 2008 (6)

Autorská beseda - Péter Hunčík: határESET, 2. dec. 2008 (6)

Spomienkové slávnosti Sándora Sajóa - 13.11.2008 - 15.11.2008 (20)

Čitateľská beseda - Márta Jakubecz, Árpád Zirig (9.10.2008) (6)

XXVII. Dni kultúry v Honte (10.9.2008 - 14.9.2008) (22)

Fotogaléria - Tenis (18)

Dni Ipľa 8 - 10. aug. 2008 (16)

Fotogaléria klubu (6)

Chuť víťaziť - Athén 2004 - výstava fotiek 7.7.2008 (12)

Beh olympijského dňa - 20.6.2008 (15)

Pueri Fabri Saag 2008 - 13.6.2008 (6)

Vernisáž výstavy: Život a kultúra Avarov - 6.6.2008 (6)

Predstavenie knihy Patrika L. Baku - 3.6.2008 (6)

Deň detí - 31.5.2008 (12)

Hraj, píšťaľka, hraj! - 22.5.2008 (9)

Sila myšlienky – vernisáž výstavy grafík Gejzu Németha - 14.5.2008 (6)

Prezentácia prvej knihy PhDr. Beaty Bazalovej Ako na hojdačke - 14.5.2008 (6)

Pamätný deň F. Lehára -14.5.2008 (3)

Športový deň s družobným mestom Vác - 7.5.2008 (9)

Turičný program ZO Csemadoku v Šahách - 6.5.2008 (9)

Vernisáž výstavy fotografií Gergelya Hörömpőa - 7.5.2008 (6)

Školenia potenciálnych manažérov MAS v zahraničí /ČR, Rakúsko/ - február, marec 2008 (10)

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo v prednese poézie a prózy - 18.4.2008 (9)

Stretnutie s Frigyesom Philippom na tému: História vacovského stavebníctva - 18.4.2008 (6)

Pamätný deň holokaustu - 22.4.2008 (6)

Darina Kassaiová: kurz vyšívania pohľadníc - 8. apríla (6)

Pamätný deň Ľudovíta Simonyiho - 3. apríla (9)

Slávnostné otvorenie výstavy 60 rokov MsK Šahy v knižnici - 13. marca (6)

Literárny klub žien v knižnici - 6. marca (6)

Deň učiteľov - 28.3.2008 (12)

Stála expozícia v Menora Saag Centrum Artis (21)

Hontianske listy & Hírhozó (4)

Výstava v Budapešti (27)

Výstava v Šahách (20)

Strana D (6)

Strana C (16)

Strana B (14)

Strana A (18)

Variant č.3 (12)

Variant č.2 (12)

Variant č.1 (12)

10. ročník medzinárodného turnaja v stolnom tenise chlapcov OU a RDM o "Pohár primátora mesta Šahy" a 5. ročník Memoriálu Mgr. Jána Lauku (9)

Vernisáž výstavy výtvarných prác žiakov Základnej umeleckej školy v Šahách v Galérii Ľ. Simonyiho - 12.3.2008 (6)

Naše hodnoty – medzinárodná výstava detských výtvarných prác v stĺpovej sieni radnice - 7.3.2008 (15)

Medzinárodné keramické sympózium, 21. febr. 2008, Menora Saag Centrum Artis (9)

Obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy v jazyku maďarskom, 22. februára 2008, knižnica (9)

Stretnutie parcovníkov knižnice Vác a Šahy 13.2.2008 (11)

Maľovanie veľkonočných vajíčok - 7.2.2008 (9)

Príprava na ples - ručné práce v knižnici (1.2.2008) (8)

Výstava úradu práce (29.1.2008) (9)

Klub dôchodcov (13)

Infocentrum (6)

História lesnej železnice pri meste Szob (MR) - 11.1.2008 (6)

Schengen - 20.12.2007 (24)

Podpísanie Listiny nositeľov tradícií Hontu (6)

Slávnostné zasadnutie MsZ - 12.12.2007 (21)

Výstava - Veronika Simon (7.12.2007) (9)

Advent s dôchodcami (7.12.2007) (9)

Mikuláš 2007 (6.12.2007) (6)

Podpísanie zmluvy medzi MTV a televíziami z južného Slovenska - 27.11.2007 (9)

Výstava akad. sochára Imre Szabóa v galérii (24.11.2007 - 22.12.2007) (6)

Leader - program určený pre rozvoj vidieka (8)

Výstava maliara P. Ruska 15.11.2007-16.12.2007 (6)

Recitačná súťaž Sándora Sajóa - 9.11.2007 (18)

Stretnutie s Andrásom Balczóm (MR) - 30.10.2007 (6)

Stredoeurópska rovesnícka konferencia - 25.10.2007 (12)

Výstava Štefana Herczega - 19.10.2007 (12)

Spomienka na revolúciu v MR v 1956 - 30.10.2007 (5)

Ipeľský pohár - 28.9.2007 (15)

Výstava fotiek - Lontov- 28.9.2007 (7)

Na kolesách proti rakovine - 19.9.2007 (12)

XXVI. Dni kultúry v Honte (13.9.2007 - 16.9.2007) (62)

Dni Ipľa 9.8.2007 - 12.8.2007 (30)

Remeselný tábor (9)

City Park (21)

Business Center (15)

Obnova Hontianskej kalvárie (9)

Na skle maľované (15)

Workshop žiakov v Kemence MR (9)

Školské kolo kvízu na školách (27)

SÚŤAŽ - výber LOGA z návrhov žiakov (9)

Projektový tím a propagačný materiál (5)

Cvičenie v nových priestoroch (9)

Cvičenie v starých priestoroch (6)

Otvorenie Klubu dôchodcov Šahy - 20.5.2007 (9)

Archeologiké pamiatky Komárna a okolia - výstava (14.6.2007) (6)

Olympijský beh (13.6.2007) (12)

Musica Aurea - sviatočný koncert pri príležitosti 10. výročia založenia spev. zboru (9.6.2007) (12)

Požiar sveta, alebo spomienky na Šahy - výstava (7.6.2007) (6)

Olympijský deň - športový deň pre deti (6.6.2007) (15)

Deň detí (2.6.2007) (18)

Na skle maľované (25.5.2007) (3)

Slávnostná akadémia pri príležitosti založenia Olympijského klubu Alojza Szokolyiho Šahy - 25.5.2007 (15)

PUERI FABRI 2007 - (21.5.2007) (6)

Stretnutie so spisovateľom Ladislavom Tiparym (17.5.2007) (9)

Spolupráca mestských knižníc Šahy-Vác - 25.4.2007 (9)

Výstava Árpáda Szűcsa a Margit Kováts - 21.4.2007 (11)

Slovensko maďarské medzinárodné rovesnícke stretnutie - 20-21.4.2007 (6)

Hviezdoslavov Kubín 19.4.2007 (9)

Uvedenie knihy - Pablo Urbányi 17.4.2007 (9)

Poslanci vo Váci - 5.4.2007 (7)

Návšteva gymnazistov z Litvy - 4.4.2007 (3)

Výstava Ernesta Kocsisa - 29.3.2007 (6)

Rozprávkový kútik - 28.3.2007 (6)

Autorská beseda: N.Tóth Anikó, Németh Zoltán - 27.3.2007 (6)

Deň učiteľov - 27.3.2007 (15)

Súťaž v prednese palócskych rozprávok - 23.3.2007 (6)

Výstavy prác žiakov ZUŠ - 22.3.2007 (6)

Boj proti rasizmu 22.3.2007 (6)

Výstava:Regős Béla 8.3.2007 (6)

Mesto ŠAHY (94)

Szilc Marianna - výstava obrazov a plastiky (4)

Fotografie od r.1950 (27)

Stretnutie dôchodcov - rok2007 (38)

Uvedenie knihy Zsolta Sztakóa zo Sazdíc 25.1.2007 (4)

Výstava Zoltána Bodora 12.1.2007 (6)

Pozoruhodnosti (20)

Historické fotky mesta (71)

Šahy objektívom Ing. Milana Ďurocha (47)

Eurofestival 2004 (24)

Z vtáčej perspektívy (17)

Hviezdoslavov Kubín, súťaž v prednese poézie a prózy - 24.4.2009 (8)

Marec v knižnici "Mesiac knihy" (10)

Autorská beseda s Dr. L. Kissom - 7.5.2009 (6)

Majáles - 17.5.2009 (19)

Rozlúčka so školou - 9.5.2009, 15.5.2009 (33)

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách - 4.5.2009 (8)

Slávnostný krst knihy Beata Bazalovej - Láska na druhý pokus (17.4.2009) (7)

Výstava prác žiakov z mesta Érd (MR) - 16.4.2009 (7)

Autorská beseda s Istvánom Gaucsíkom - 15.4.2009 (5)

Literárny klub žien - 3.4.2009 (9)

Halový volejbalový turnaj - mix. Štúrovo - 28.3.2009 (8)

Stretnutie s redaktormi Palócföld a Hontianskych listov - 26.3.2009 (3)

Čitateľský maratón v knižnici - 26.3.2009 (5)

Obvodné kolo v prednese poézie a prózy - 5.3.2009 (4)

Medzinárodné stretnutie knihovníkov - 25.11.200´9 (7)

Pamätný deň gr. J.Eszterházyho (6)

Autorská beseda s Dr. Péterom Hončíkom - 22.5.2009 (9)

Olympijský festival detí a mládeže Slovenska: 13. 5. 2009 (15)

Rekonštrukcia a dostavba radnice v Šahách - návrh nového funkčného využitia (66)

Pamätný deň Sándora Sajóa -13.11.2009 (7)

Dni kultrúry v Honte (9.9.2009-13.9.2009) (67)

Olympic Day 2009 - 24.6.2009 (30)

Výstava ručných prác petchwork- 16.6.2009 (9)

Putovná výstava historickej cesty vzťahu ku zdravotnému postihnutiu - 16.6.2009 (7)

Športový deň študentov Poiplia - 23.5.2009 (30)

Stretnutia v Poiplí - 24–30.5.2009 (65)

Autorská beseda s Annou Jókai - 20.11.2009 (6)

Deň detí - 30.5.2009 (29)

Výstava ručných prác Mariky Rondíkovej - 10.12.2009 (14)

60 rokov CSEMADOK-u v Šahách - cyklus prednášok (október - december) (16)

Mikulášske streetnutie - tvorivé dielne - 5.12.2009 (7)

Mikuláš - 5.12.2009 (25)

Vianočné ohrievadlo - 18.12.2009 (7)

Živý Betlehem - 20.12.2009 (5)

Ján Pleva - Výstava makiet mesta Šahy - 16.6.2010 (18)

Olympijský deň - 29.6.2010 (13)

Stretnutia v Poiplí - 29-30.5.2010 (24)

Exkurzia knihovníkov z Veszprému - 15.5.2010 (5)

Materinský jazyk spája - 15.5.2010 (7)

Putovná výstava bábok - 5.5.2010 (12)

Povodeň 4.6.2010 - fotky (36)

Sakrálne pamiatky regiónu - prednáška M. Bendíkovej - 21.4.2010 (6)

Čitateľský maratón - 25.3.2010 (5)

Týždeň slovenských knižníc (9)

Mesiac knihy (4)

Deň učiteľov - 30.3.2010 (24)

Medzinárodný deň žien - 8.3.2010 (13)

Pamätný deň gr. I.Széchenyiho - 17.2.2010 (15)

Autorská beseda - 27.1.2010 (4)

Mestské ocenenia -20.1.2010 (15)

Vianočná kapustnica - 23.12.2009 (5)

Dni kultúry v Honte - 8-12.9.2010 (36)

Letné promenádne koncerty (5)

Olympijský deň - olympijský beh 23.6.2010 (9)

Dni Sándora Sajóa - 12.11.2010 (17)

Patríme k sebe - István Szávay - 12.11.2010 (9)

Krst knihy OBRAZ - Beata Bazalová - 3.9.2010 (8)

Stretnutie gajdošov - 13.11.2010 (14)

25 rokov ZUŠ - výtvarný odbor (21)

József Hála - prednáška - 13.11.2010 (6)

Poipeľský folklórny festival - 13.11.2010 (17)

Adventný koncert v Preseľanoch - 18.12.2010 (15)

Spomienka na Pavla Korpása - 15.12.2010 (14)

Slávnostné zasadnutie MSZ - 16.12.2010 (5)

Zámky - Makety Jána Plevu - 1.12.2010 (10)

Vianočné ohrievadlo - 9.12.2010 - 18.12.2010 (27)

Novoročné stretnutie samosprávy s riaditeľmi šahanských inštitúcií - 12.1.2011 (8)

80. - životné jubileum Ing. František Danis - 25.1.2011 (9)

Obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku (XX. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny)- 18.2.2011 (5)

Predstavenie knihy Judit Kapocsi: Starenka a chlapec - 28.1.2011 (5)

Oslavy Medzinárodného dňa žien v klube dôchodcov- 8. marca 2011 (9)

Otvorenie výstavy z prác výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Šahách v Galérii Ľudovíta Simonyiho - 8.3.2011 (9)

Návšteva delegácie samosprávy mesta Veresegyház /Maďarská republika/ - 11.3.2011 (9)

Spomienková slávnosť k 90. výročiu narodenia Gézu Szúdyho v knižnici - 16.3.2011 (9)

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo v prednese poézie a prózy v knižnici - 22.3.2011 (6)

Marec - mesiac knihy v knižnici (4)

Slávnostný zápis do knižnice (7)

Deň slovenskej ľudovej rozprávky - 16.3.2011 (7)

Autorské besedy s Imrichom Bellušom (6)

Týždeň slovenských knižníc 13.3.2011-2.4.2011 (6)

Deň učiteľov - 29.3.2011 (25)

8.-9. 4. 2011 – Vylúčenie zo spoločnosti a škola – dvojdňová konferencia stredoškolákov a odborníkov v maďarskom meste Vác /aj za účasti šahanských stredoškolákov/ (tlačová konferencia; konferencia odborníkov a stredoškolákov; tréningové programy) (10)

Oblastné kolo vedomostnej súťaže o olympizme usporiadal Olympijský klub Alojza Szokolyiho v Šahách - 12.4.2011 (6)

Odovzdanie mestských ocenení za rok 2010 na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva – 14. 4. 2011 (8)

Deň matiek - 3.5.2011 (8)

Kráľove Šahy - 5.5.2011 (13)

Stretnutie s reportérom: Vujity Tvrtko - 5.5.2011 (8)

Majáles 2011 - 7.5.2011 (20)

Slávnostné stretnutie s Ľudovítom Pokorným pri príležitosti 80. výročia narodenia – 11. 5. 2011 (9)

Vernisáž výstavy Lajosa Szkukáleka – 12. 5. 2011 (8)

Prednáška Zoltána Batiziho a Dr. Józsefa Koczóa pri príležitosti Svetového dňa múzeí – 17. 05. 2011 (8)

Vzdelávací seminár pre knihovníkov – význam práce s regionálnou literatúrou – 18. 05. 2011 (9)

Olympijský festival detí a mládeže Slovenska – 25. 05. 2011 (25)

Deň detí - 28.5.2011 (30)

Stretnutia v Poiplí – 3.–5. júna 2011 (30)

Štart 6. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska v Šahách – 9. 6. 2011 (11)

Vernisáž výstavy medzinárodnej výtvarnej súťaže Pueri Fabri 2011 – 27. 5. 2011 (11)

Čitateľský maratón 2011 – počet účastníkov: 412 žiakov ZŠ (v roku 2010: 315) – 31. 5. 2011 (6)

Cyklojazda historickou cestou Via Magna –- štart v Šahách – 17. 6. 2011 (8)

Pamätná slávnosť pri príležitosti 140. výročia narodenia Alojza Szokolyiho – 19. 6. 2011 (18)

Olympijský deň – beh olympijského dňa – 22. 6. 2011 (25)

Deň detí a obce v Preseľanoch nad Ipľom - 25.6.2011 (38)

Tešmacká veselica - 23.7.2011 (21)

Výstava v Dubiecku (Poľsko) Kutaková-Németh-Pokorný...z lásky k umeniu... (24. 7. 2011-17. 8. 2011) (18)

Most kultúry a turizmu/Kutaková-Németh –Pokorný...z lásky k umeniu... - 24.7.2011 (18)

IX. Deň Ipľa – 13. 08. 2011 (25)

Koncert hudobnej skupiny D Blues Band z Levíc a Norbiho Kovácsa – 14. 08. 2011 (8)

Svätoštefanské oslavy v Šahách – 21. 08. 2011 (13)

Hrozno a víno v čarovnom Maďarsku – vernisáž výstavy malieb Veroniky M. Simon v Galérii Ľ. Simonyiho – 12. 09. 2011 (7)

XXX. Dni Kultúry v Honte - 16-18.sept. 2011 (108)

Ipeľský pohár - 30.9.2011 (31)

Vinobranie v Tešmáku - 1.10.2011 (22)

Pressburger Klezmer Band – 1.10.2011 (13)

Stretnutie dôchodcov s Ing. Jánom Lőwym, primátorom mesta Šahy pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – 13.10.2011 (17)

Medzinárodný projekt Comenius - 2011-10-13 (10)

Otvorenie výstavy makiet Jána Plevu v Klube seniorov – 3. 11. 2011 (8)

Beseda s redaktormi Szabad Újság a Rádia Pátria – 3. 11. 2011 (7)

Pamätný deň Sándora Sajóa – medzinárodná recitačná súťaž s kladením vencov – 11. 11. 2011 (17)

Predstavenie novej knihy MVDr. Štefana Mártona v knižnici – 18.11.2011 (8)

Vernisáž výstavy malieb Jána Lábika a predstavenie knihy Ernesta Kocsisa /Nerozvážnosti a antirozprávky/ – 24. 11. 2011 (9)

Stretnutie dôchodcov - Šahy časť Preseľany nad Ipľom - 26.11.2011 (21)

November gala – 28.11.2011 (18)

Klavírny koncert Daniela Buranovského na počesť Franza Liszta – 29.11.2011 (8)

Míkuláš - 5.12.2011 (7)

Cigánska noc - 6.12.2011 (7)

Stolnotenisový turnaj O pohár primátora mesta Šahy – 8.12.2011 (12)

Priateľské stretnutie priaznivcov a podporovateľov olympizmu – 13.12.2011 (15)

Klavírny koncert Magdalény Bajuszovej – 13.12.2011 (8)

Odovzdanie mestských ocenení za rok 2011 – 15.12.2011 (18)

Vianočné ohrievadlo - 16.12.2011 (25)

Vysvätenie kostola po vnútornej rekonštrukcii v Preseľanoch nad Ipľom 11.12.2011 (25)

Adventný koncert v Preseľanoch 18.12.2011 (24)

Novoročné stretnutie s vedúcimi šahanských inštitúcií – 12. 1. 2012 (11)

Koordinácia plánu kultúrnych programov družobných miest Šahy a Vác /Maďarsko/ – 1.2.2012 (15)

Medzinárodný maratón v čítaní - 15.2.2012 (9)

Autorská beseda: Pál Csáky a Géza Dunajszky - 15.2.2012 (7)

Obvodné kolo v prednese poézie a prózy v jazyku maďarskom – 2.3.2012 (9)

Oslavy MDŽ – 8. 3. 2012 (16)

MVDr. Štefan Márton: V krajine ohlušujúceho ticha – zážitky z expedície mladých československých zverolekárov v Mongolsku v r. 1964 – beseda s premietaním fotodokumentácie – 23.2.2012 (4)

Obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – 20.03.2012 (10)

Deň vody v Šahách – 22. 03. 2012 (22)

Mestské oslavy Dňa učiteľov – 26. 3. 2012 (26)

Marec - mesiac knihy (11)

Poipeľská súťaž vín – 30. 3. 2012 (13)

Šahy očami mladých maliarov – otvorenie Galérie Ipeľ v knižnici – 13. 04. 2012 (18)

Gyula Hincz: Ilustrácie kníh – vernisáž výstavy, Menora Saag Centrum Artis – 12. 04. 2012 (6)

Spomienková slávnosť na šahanské obete holokaustu - 17. 4. 2012 (9)

Mládež proti HIV - medzinárodná mládežnícka konferencia, Vác /Maďarsko/ - 20.-21. 4. 2012 (12)

Posolstvo Hrám XXX. olympiády – Londýn 2012 – 24.–27. 4. 2012 (41)

XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Pueri Fabri – vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy – 3. 5. 2012 (14)

Majster Barcsay a jeho žiaci – vernisáž výstavy v Menora Saag Centrum Artis – 4. 5. 2012 (8)

Mimoriadna jazda historického vlaku Zvolen – Šahy – 5. 5. 2012 (10)

Deň obce a Deň detí v Preseľanoch nad Ipľom - 30.6.2012 (40)

Deň detí - 2.6.2012 - City park (22)

Slávnostné otvorenie Beaty Méry zo Šamorína, študentky Univerzity výtvarných umení v Budapešti - 20.7.2012. Objavovanie (7)

Otvorenie výstavy grafík Šahanské inšpirácie v Galérii MsK Želiezovce - 13.7.2012 (13)

Deň Ipľa - 11.8.2012 (20)

Slávnostné otvorenie výstavy Gábora Antala v Galérii Ipeľ - dňa 7.9.2012 (12)

Dni kultúry v Honte (37)

Slávnostný krst novej knihy (Nemiluješ, zomrieš) Bey Bazalovej – 28. 9. 2012 (12)

Slávnostné odovzdanie multifunkčného ihriska ZŠ na Mládežníckej ulici – 9. 10. 2012 (15)

Záchvevy našich duší – výstava z výtvarných prác klientov DSS Čeláre-Kirť v Galérii Ľudovíta Simonyiho pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia – 10. 10. 2012 (9)

Koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov a speváckeho zboru Musica Aurea v rímskokatolíckom kostole v Šahách – 14. 10. 2012 (16)

Slávnostné podpísanie zmluvy o družobnom styku medzi mestami Veresegyház a Šahy – 15. 10. 2012 (30)

Pozdrav jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – 16. 10. 2012 (12)

Jubilejná výstava akademického maliara Ernesta Kocsisa v Menora Saag Centrum Artis – 18. 10. 2012 (10)

Medzinárodná študentská konferencia – 19. 10. 2012 (10)

Prednáška Mgr. T. Pálinkása v Želiezoviach na tému : 110 rokov Hontianskeho múzea v Šahách - 7.11.2012 (8)

Pamätný deň Sándora Sajóa (medzinárodná recitačná súťaž a spomienková slávnosť) – 9. 11. 2012 (37)

Predstavenie básnickej zbierky Zsolta Sztakóa Százdiho – 9. 11. 2012 (6)

Medzinárodná vlastivedná konferencia (Esztergom, Maď. rep., Štúrovo–Šahy) – 23.–25. 11. 2012 (10)

Krisztina Barbara Furulyás: Zvieratá v kultúre – kultúrne zvieratá (vernisáž výstavy, Galéria Ipeľ v mestskej knižnici) – 23. 11. 2012 (9)

November gala – 29. 11. 2012 (15)

Mikuláš v Šahách – 5. 12. 2012 (11)

Adventný koncert – 15. výročie založenia speváckeho zboru mesta Musica Aurea – 8. 12. 2012 (20)

Mikuláš v Preseľanoch - 6.12.2012 (20)

Adventný koncert v Preseľanoch - 16.12.2012 (30)

Vianočné ohrievadlo (Pečať mesta Šahy) so živým betlehemom (Charitas Saag) – 21. 12. 2012 (28)

Odovzdávanie mestských ocenení za rok 2012 – 18. 01. 2013 (26)

Novoročné stretnutie primátora s vedúcimi šahanských inštitúcií – 24. 1. 2013 (8)

Stretnutie s najaktívnejšími detskými čitateľmi a Medzinárodný čitateľský maratón - 19.2.2013 (14)

Otvorenie výstavy z prác žiakov ZUŠ v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 20. 2. 2013 (14)

Obvodné kolo v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku v knižnici – 19. 2. 2013 (11)

Oslavy MDŽ v klube dôchodcov – 6. 3. 2013 (15)

Šahanské inšpirácie - otvorenie výstavy výtvarných prác v Mestskej knižnici Lajosa Katonu vo Vacove - 14. februára 2013 (8)

Výstava Évy Jámbor v Galérii Ipeľ – 22.2.2013 (13)

Mestské oslavy Dňa učiteľov – 25. 3. 2013 (26)

Základné kolo Hviezdoslavovho Kubína v Šahách – 27. 3. 2013 (9)

Spomienky I – Tváre a miesta – spomienková slávnosť a vernisáž výstavy z výtvarných prác Ľudovíta Simonyiho v galérii – 12. 4. 2013 (10)

Slávnostné stretnutie s Gyulom Mándlim, čestným občanom mesta Šahy pri príležitosti jeho 60. narodenín a vernisáže výstavy fotografií v Galérii Ipeľ – 24. 4. 2013 (14)

Mosty I. – vernisáž výstavy výtvarných umelcov z mesta Veresegyház (Maďarsko) v Menora Saag Centrum Artis – 26. 4. 2013 (16)

Krajské kolo vedomostnej súťaže o olympizme pre žiakov základných škôl – 9. 5. 2013 (24)

Fórum pre verejnosť: Plánované aktivity rozvoja dopravnej infraštruktúry v prihraničných oblastiach – 9. 5. 2013 (6)

Stretnutie v Hontianskom múzeu pri príležitosti Svetového dňa múzeí – 16. 5. 2013 (12)

Stretnutie zástupcov družobných miest Šahy a Vác pri príležitosti 9. výročia podpisu zmluvy – 21. 5. 2013 (16)

XX. ročník prehliadky malých zdravotníkov – 24. 5. 2013 (12)

Nádvorie mestského úradu ožíva – Prvá filmová letná noc – 24. 5. 2013 (11)

Návšteva učiteliek MŠ vo Veresegyház /MR/ - 6.6.2013 (17)

Medzinárodný turičný zborový festival – 25. 5. 2013 (19)

X. Stretnutia v Poiplí – 31. 5. – 2. 6. 2013 (72)

Moje svety – otvorenie výstavy maľovaných miniatúr a malieb Petra Plevu v Galérii Ipeľ – 7. 6. 2013 (8)

Cyklojazda Via Magna: Tvrdošín – Zvolen – Pustý hrad – Šahy (štart zo Šiah) – 7. 6. 2013 (8)

Olympijský odznak športovej všestrannosti pre deti materských škôl – 11. 6. 2013 (18)

Olympijský odznak športovej všestrannosti pre žiakov 3.-4. roč. ZŠ (okresné kolo) – 13. 6. 2013 (13)

Otvorenie výstavy z najlepších prác detskej výtvarnej súťaže Pueri Fabri v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 13. 6. 2013 (11)

Beh olympijského dňa v Šahách – 20. 6. 2013 (27)

Deň obce - Preseľany nad Ipľom - 29.6.2013 (37)

Cyklotúra - 2.7.2013 (24)

Slávnostný program pri príležitosti 55. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Šahách – 18. 10. 2013 (19)

Slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 100. výročia založenia Gymnázia v Šahách – 25. 10. 2013 (21)

Sprievodné podujatia osláv 100. výročia založenia Gymnázia v Šahách – od 21. okt. do 25. okt. 2013 (24)

Sprievodné podujatia osláv 100. výročia založenia Gymnázia v Šahách (24)

Ukážka knihy Dr. L.Sztyahulu - 25.10.2013 (11)

Novembergala pre mládež – 8. 11. 2013 (6)

Novembergala (Ivan Ožvát a Vacovský symfonický orchester) – 9. 11. 2013 (10)

Pamätný deň pri príležitosti 145. výročia narodenia Sándora Sajóa – 13. 11. 2013 (17)

Vernisáž výstavy akademického maliara Gyulu Cs. Benkőa – 15. 11. 2013 (11)

Medzinárodná rovesnícka konferencia Šahy – Vác (Maďarsko) – 27. 11. 2013 (13)

Pamiatky rímskej doby v Dunajskom ohybe – prednáska Gyulu Mándliho v knižnici – 2. 12. 2013 (3)

Mikuláš v Šahách – 6. 12. 2013 (5)

Výstav sôch Zoltána Csemniczkého z Balašských Ďarmôt v Menora Saag Centrum Artis – 13.12.2013 (10)

Adventný koncert v rímskokatolíckom kostole v Šahách – 7. 12. 2013 (14)

Priateľské stretnutie priaznivcov a podporovateľov olympizmu – 19. 12. 2013 (18)

Vianočné ohrievadlo s betlehemom – 20. 12. 2013 (18)

Obvodné kolo recitačnej súťaže Mihálya Tompu v maďarskom jazyku v Šahách – 18. 02. 2014 (13)

Slávnostné zasadnutie samospráv mesta Šahy a Vác pri príležitosti 10. výročia podpísania družobnej zmluvy – 13. 02. 2014 (33)

Otvorenie výstavy z prác žiakov výtvarného odboru ZUŠ Šahy v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 7.3.2014 (9)

Autorská beseda v knižnici: Pál Csáky a Géza Dunajszky – 10.3.2014 (10)

Odovzdávanie mestských ocenení za rok 2013 – 22.03.2014 (23)

Vernisáž výstavy malieb akademického maliara Ernesta Kocsisa v Menora Saag Centrum Artis – 24.03.2014 (8)

Mestské oslavy Dňa učiteľov – 31.3.2014 (34)

Regionálne (krajské) kolo vedomostnej súťaže o olympizme pre stredné školy – 8.4.2014 (27)

XXI. Poipeľská súťaž vín a 2. ročník súťaže a Pohár primátora mesta Šahy – 11.4.2014 (21)

Otvorenie detského ihriska a športoviska workout na sídlisku Stred – 12.4.2014 (16)

Dotyky – vernisáž výstavy maliara Štefana Gerstnera v galérii – 25. 04. 2014 (10)

Vernisáž výstavy maliarky Márie Šefferovej v Menora Saag Centrum Artis – 28. 4. 2014 (10)

Beseda s Pálom Csákym - organizátor stretnutia Klub seniorov (5)

XI. Stretnutia v Poiplí – 30. 5. 2014 (69)

Medzinárodný turičný zborový festival – 7. 6. 2014 (15)

Den detí – 1. 6. 2014 (13)

Koncert speváckeho zboru Ajattomat (spevácky zbor seniorov z Fínska) a Musica Aurea v Menora Saag Centrum Artis – 15. 6. 2014 (11)

Olympijský festival pre deti - 10.6.2014 (31)

Námestie žije športom - 11.6.2014 (21)

Koncert v Menora Saag Centrum Artis: Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band – 01. 08. 2014 (8)

Džezový koncert: Marián Ševčík Quarteto a Rick Margitza v Menora Saag Centrum Artis – 04. 08. 2014 (7)

Vernisáž výstavy akademického sochára Györgya Petróa v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 01. 08. 2014 (6)

Zlaté časy sídla Hontianskej župy – predstavenie na nádvorí mestského úradu – 09.08.2014 (13)

XII. Deň Ipľa – 16. 08. 2014 (19)

Nádvorie župného domu na maďarskú nôtu... – 16. 08. 2014 (24)

Hudobno-tanečné popoludnie seniorov – 23.08.2014 (15)

Priestory, charaktery – otvorenie výstavy Adrienn Fógel v Galérii Ipeľ – 5. 9. 2014 (12)

Dovidenia leto! – veselé popoludnie pre deti na nádvorí mestského úradu – 28. 8. 2014 (15)

Dni kultúry v Honte - 12.-13. sept. 2014 (52)

Kladenie vencov k pamätnej tabuli Ferdinanda Daučíka – 26. 9. 2014 (9)

Stretnutie zástupcov družobných miest Šahy a Veresegyház – 2. 10. 2014 (18)

Stretnutie predstaviteľov družobnývh miest Šahy a Vác – 8. 10. 2014 (25)

Odhalenie pamätnej tabule Františka Rákócziho II. – 11. 10. 2014 (30)

Koncert kvarteta AndreaS v Menora Saag Centrum Artis – 15. 10. 2014 (9)

Slávnostné otvorenie streetbalového ihriska na sídlisku Sever – 17. 10. 2014 (8)

Literárny klub zien spolu s Oriflamom zaujímavú prednásku Krása z vnútra - Lea Boháčová 6.11.2014 (13)

Pamätný deň básnika Sándora Sajóa – 13. 11. 2014 (19)

Predstavenie novej knihy Štefana Gaucsíka („Lemorzsolódó kisebbség”) v knižnici – 20. 11. 2014 (7)

Mikuláš v Šahách – 5. 12. 2014 (10)

Adventný koncert v šahanskom rímskokatolíckom kostole – 5. 12. 2014 (18)

Kolektívna výstava umelcov z družobného mesta Veresegyház v galérii – 4. 12. 2014 (8)

Odovzdávanie mestských ocenení za rok 2014 – 11. 12. 2014 (24)

Slávnostné odhalenie reštaurovaného pomníka padlých sovietskych vojakov - 12.12.2014 (45)

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách – 15. 12. 2014 (17)

Stolnotenisový turnaj priateľov a zamestnancov šahanských škôl o Pohár primátora mesta Šahy – 16. 12. 2014 (13)

Medzinárodná mládežnícka rovesnícka konferencia Šahy – Vác 2014 – 17. 12. 2014 (8)

Vianočné ohrievadlo – 19. 12. 2014 (18)

Stretnutie s Ing. Štefanom Gregorom, primátorom mesta v dennom centre seniorov – 22.1.2015 (8)

Pri príležitosti krásnych 100. narodenín pozdravujeme našu občianku Helenu Gregorovú, rodenú Kelemenovú – 24. 1. 2015 (15)

Bratislava HOT Serenaders – koncert – 20. 2. 2015 (13)

Obvodné kolo XXIV. ročníka recitačnej súťaže Mihálya Tompu v maďarskom jazyku v mestskej knižnici – 24. 2. 2015 (11)

Autorská beseda so spisovateľom Jozefom Banášom v mestskej knižnici – 24. 2. 2015 (10)

Vernisáž výstavy z výtvarných prác žiakov základnej umeleckej školy v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 27. 2. 2015 (9)

Beseda s astrologičkou Gáspár Pathó Kati -O astrologických aspektoch v roku 2015 - 6.3.2015 (5)

MDŽ v dennom centre seniorov – 9. 3. 2015 (13)

Kyberšikana – prednáška pre žiakov základných škôl – 11. 3. 2015 (4)

Autorská beseda s Tiborom Szomolaim v knižnici – 12. 3. 2015 (7)

Volejbalový turnaj pracovníkov a priateľov šahanských škôl o Pohár primátora mesta Šahy – 13. 3. 2015 (13)

Oslavy Svetového dňa vody v Šahách – 20. 3. 2015 (10)

Odhalenie pamätnej tabule Lajosovi Pongráczovi – 20. 3. 2015 (15)

Mestské oslavy Dňa učiteľov – 25. 3. 2015 (10)

61. Hviezdoslavov Kubín – obvodná recitačná súťaž v knižnici – 26. 3. 2015 (12)

Slávnostné odovzdávanie plakiet prof. MUDr. Jána Janského – 26. 3. 2015 (9)

XXII. Poipeľská súťaž vín a 3. ročník súťaže o Pohár primátora mesta Šahy – slávnostné vyhodnotenie – 2. 4. 2015 (19)

Autorská beseda so Saroltou Lőrincz v mestskej knižnici – 15. 4. 2015 (6)

Láááska - divadelné predstavenie 20.4.2015 (7)

Otvorenie výstavy v Menora Saag Centrum Artis – 1. 5. 2015 (8)

Kultúrny program denného centra seniorov pri príležitosti Dňa matiek – 5. 5. 2015 (7)

Predstavenie knihy Józsefa Gazdaga v knižnici – 5. 5. 2015 (8)

Spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom – 7. 5. 2015 (14)

Stretnutie primátora mesta so študentmi Gymnázia v Šahách, ktorí sa rozlúčili nielen so školou, ale aj s mestom – 7. 5. 2015 (10)

Stretnutie primátora mesta so študentmi Gymnázia Gy. Szondyho a vyuč. jaz. maď. v Šahách, ktorí sa rozlúčili nielen so školou, ale aj s mestom – 7. 5. 2015 (9)

Stretnutie primátorov a starostov stredného Poiplia v Drégelypalánku (Maďarsko) – 6. 5. 2015 (10)

Účasť Šahanov na cyklotúre - 9.5.2015 (19)

Stretnutie primátora mesta so študentmi Strednej odbornej školy v Šahách, ktorí sa rozlúčili nielen so školou, ale aj s mestom – 15. 5. 2015 (7)

Noc múzeí v Šahách – 15. 5. 2015 (26)

Vernisáž výstavy karikaturistu Vojtecha Krumpoleca – 22. 5. 2015 (9)

Koncert Tria bossa nova – Rozina Pátkai v Menora Saag Centrum Artis – 22. 5. 2015 (7)

Vernisáž výstavy architektonickej tvorby Ing. arch. Árpáda Pölhösa – 22. 5. 2015 (8)

III. Medzinárodný turičný zborový festival v Šahách (Spevácky zbor Lujzy Blahy z Rimavskej Soboty, Spevácky zbor Musica Aurea zo Šiah a Zbor pedagógov Mihálya Guttmanna z mesta Kluž – Rumunsko) – 23. 5. 2015 (17)

Prehliadka aktivity Malých zdravotníkov 2015 spojená s odberom krvi na Materskej škole, Hontianska cesta 45, Šahy – 27. 5. 2015 (10)

XII. Stretnutia v Poiplí – 29. 5. 2015 (83)

Majstrovstvá Levického okresu v atletike žiakov základných škôl – 27. 5. 2015 (21)

Vzdelávacie fórum o situácii maďarského vzdelávania v poipeľskom mikroregióne – 3. 6. 2015 (11)

Archeologické nálezy šahanského múzea – prednáška archeologičky Jany Srančíkovej Golianovej pri otvorení novej archeologickej expozície Hontianskeho múzea – 5. 6. 2015 (16)

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska – sprievodné podujatia v Šahách – 9. a 10. 6. 2015 (39)

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska – otvorenie a štart v Šahách – 9. a 10. 6. 2015 (21)

Ján Alexander Rotarides – predstavenie knihy o človekovi, po ktorom je v Šahách pomenovaná ulica – prednáška s besedou v knižnici s PhDr. Miroslavom Lukáčom, historikom Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine – 15. 6. 2015 (5)

Futbalový turnaj žiakov O pohár primátora mesta Šahy – 20. 6. 2015 (18)

Regionálny festival slovenskej ľudovej hudby – 20. 6. 2015 (11)

Beh olympijského dňa – 25. 6. 2015 (44)

Juniáles 2015 – vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy v Šahách – 28. 6. 2015 (20)

Ing. František Danis: Dejiny mesta Šahy v rokoch 1945 – 1960 – 2. 7. 2015 (5)

Romane hangi – festival rómskej kultúry v Šahách – 5. 7. 2015 (13)

Šahy Cup 2015 – minifutbal, plážový volejbal a tenis (fotky: Péter Pástor) – 4. 7. 2015 (27)

Marianska cesta – vernisáž výstavy umeleckého maliara Dániela Lászlóa v galérii – 16. 7. 2015 (9)

Ágnes Karolina Csuka – klavírny koncert v Menora Saag Centrum Artis – 8. 8. 2015 (8)

XIII. Deň Ipľa – 15. 8. 2015 (21)

III. kultúrne stretnutie seniorov – 15. 8. 2015 (21)

Oslavy sviatku svätého Štefana v Šahách – 23. 8. 2015 (32)

Koncert gitaristu Norbiho Kovácsa v Menora Saag Centrum Artis – 26. 8. 2015 (6)

Ukončenie leta – zábavné popoludnie pre deti s vystúpením súboru Kuttyomfitty a Romana Mihálku – 31. 8. 2015 (13)

34. Dni kultúry v Honte 11-12.9.2015 (112)

Všetko o ženách - divadelné predstavenie - 17.9.2015 (4)

Maľované žehličkou - otvorenie výstavy - 18.9.2015 (26)

Beseda so spisovateľkou Katalin Bolgár, krst kihy : Vypočítavosti a city, a predstavenie detskej knihy: Škriatkovia Lili a Boti - 2.10.2015 (18)

Novodobé dejiny mesta Šahy od r. 1960 – beseda s Ing. Františkom Danisom v knižnici – 8. 10. 2015 (6)

Pozdrav jubilantov denného centra seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším – 9. 10. 2015 (21)

Kornélia Fehér: Maľby a email – vernisáž výstavy, Menora Saag Centrum Artis (Foto: Péter Pástor) – 16. 10. 2015 (8)

Škôlkari na cestách – dopravná výchova hrou – 21. 10. 2015 (9)

Spomienková slávnosť v Šahách: maďarská revolúcia v roku 1956 – 23. 10. 2015 (13)

XXIII. Pueri Fabri – otvorenie výstavy ocenených prác medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 6. 11. 2015 (12)

Pracovné stretnutie na prípravu strategického rámca pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šahy na roky 2016 – 2023 – 12. 11. 2015 (8)

Bányavirág - divadelné predstavenie -10.11.2015 (4)

Pamätný deň básnika Sándora Sajóa v knižnici – 13. 11. 2015 (26)

Predstavenie novej knihy Dr. Lászlóa Kissa v knižnici – 13. 11. 2015 (8)

Stretnutie odborníkov školstva z mesta Veresegyház (Maďarsko) a Šahy (Foto: Peter Pástor) – 19. 11.2015 (12)

Medzinárodná mládežnícka rovesnícka konferencia Šahy – Vác – Bystřice nad Pernštejnem (Foto: Péter Pástor) – 2. 12. 2015 (13)

Medové raňajky na základných školách – 20. 11. 2015 (17)

Mikuláš v Šahách – 5. 12. 2015 (8)

Slávnostné odovzdávanie plakiet prof. MUDr. Jána Janského – 9. 12. 2015 (8)

Adventný koncert v rímskokatolíckom kostole – 12. 12. 2015 (20)

Priateľské stretnutie priaznivcov a podporovateľov olympizmu v duchu olympijskej idey – 16. 12. 2015 (28)

Vianočné ohrievadlo 2015 – 17. 12. 2015 (20)

Predvianočná veselica (Foto: Péter Pástor) – 19. 12. 2015 (12)

Slávnostné uvedenie (krst) knihy Bey Bazalovej Šepkanie anjelov v reštaurácii Villa Romaine (Foto:Péter Pástor) – 22. 01. 2016 (16)

Ročná výstava z prác žiakov ZUŠ v galérii – 28. 01. 2016 (12)

Priateľské stretnutie s významnými bývalými olympionikmi SR – 10. 2. 2016 (20)

Odovzdávanie mestských ocenení za rok 2015 – 11. 2. 2016 (16)

Medové žihadielko – Lidl – 20. 2. 2016 (16)

XXV. ročník súťaže v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku – obvodné kolo – 1. 3. 2016 (12)

Oslavy MDŽ v dennom centre seniorov – 9. 3. 2016 (19)

Patina 50 – vernisáž výstavy Gábora Kalitu z Bratislavy v Galérii Ľudovíta Simonyiho – 11. 3. 2016 (11)

Volejbalový turnaj pracovníkov a priateľov šahanských škôl o Pohár primátora mesta Šahy – 11. 3. 2016 (16)

Hviezdoslavov Kubín, obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a prózy - 7.3.2016 (12)

Mestské oslavy Dňa učiteľov v Šahách – 4. 4. 2016 (24)

Zrkadlenie – vernisáž výstavy fotografií Márie Šulekovej v Galérii Ipeľ (Fotky: Péter Pástor) – 8. 4. 2016 (12)

Kissound2 – benefičný koncert (Fotky: Péter Pástor) – 9. 4. 2016 (16)

Meno - divadelné predstavenie v Šahách - 12.4.2016 (6)

Mazsola és Tádé - 30.4.2016 (8)

25 rokov Mládežníckeho speváckeho zboru Bélu Bartóka pri Gymnáziu Gy. Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách – zborový koncert v Menora Saag Centrum Artis – 6. 5. 2016 (20)

Turíčny zborový festival v kostole reformovanej cirkvi – 7. 5. 2016 (20)

Noc múzeí – Foto: Péter Pástor – 21. 5. 2016 (13)

Majstrovstvá Levického okresu v atletike – 23. 5. 2016 (19)

Dotkni sa hviezd – Foto: Peter Paulenka – 24. 5. 2016 (20)

Beseda o živote a tvorbe Ladislava Balleka v ZŠ na Ul. E. B. Lukáča – 25. 5. 2016 (12)

Smejko a Tanculienka - 25.5.2016 (7)

Prehliadka malých zdravotníkov spojená s darovaním krvi – 26. 5. 2016 (16)

Cyklistická túra po stopách Alojza Szokolyiho – 28. 5. 2016 (11)

Stretnutia v Poiplí (otvorenie; odhalenie pamätnej tabule Ladislavovi Ballekovi; rozhovor o Palánku – Peter Zajac, Tibor Žilka a Táňa Wenclová; premietanie filmu Agáva; rozhovor s režisérom Ondrejom Šulajom) – 27. 5. 2016 (27)

Zapožičanie čestného názvu Základná škola Ladislava Balleka – 27. 5. 2016 (27)

Stretnutia v Poiplí (rozhovor o Palánku – Tibor Žilka, Szilárd Sánta, Anikó N. Tóth; Péter Gágyor 70-ročný; stretnutie s Imre Molnárom; koncert KOSU; Divadlo Pódium z Budapešti) – 28. 5. 2016 (26)

Stretnutia v Poiplí – Deň detí (Csillag-szóró, Divadlo Csavar, Divadlo Clipperton) – 29. 5. 2016 (26)

Stretnutia v Poiplí – Trikrát Ličková – vernisáž výstavy v MyHont Café (Foto: Péter Pástor) – 26. 5. 2016 (11)

XXIII. ročník Poipeľskej súťaže vín a 4. ročník o Pohár primátora mesta Šahy – vyhodnotenie – 4. 6. 2016 (8)

A bor -(Víno) - 5.6.2016 (6)

Východozápadný priechod – koncert na pamiatku nevinných obetí: Judit Rajk a jej priatelia – 4. 6. 2016 (10)

Rio 2016 – Námestie v pohybe – 8. 6. 2016 (37)

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka