Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Odstávka pitnej vody - 16. a 17. októbra 2018Vytlačiť
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje občanom , že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dňa 16.10.2018 t.j. v utorok prerušená dodávka pitnej vody  na ulici SNP od kruhového objazdu po ul. Kpt. Nálepku, ul. Obrancov Mieru, Cintorínska, 1. Mája, Ľ. Štúra od. č.d.1 po č. d.17, Hviezdoslavova od č. d.1 po č. d. 7, M. M. Hodžu od č. d.1 po č. d. 26   v čase od 8:00 do 17:00.

Dňa 17.10.2018 t.j. v stredu bude prerušená dodávka pitnej vody  na ulici SNP  od kruhového objazdu po ul. Cintorínsku , Ľ. Štúra od. č.d.1 po č. d.17,   v čase od 9:00 do 17:00.


 
 

Návrhy na udelenie mestského ocenenia za rok 2018 – Termín ukončenia 31.október 2018Vytlačiť
 


 
 

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Šahy – termín ukončenia podávania žiadostí 31. október 2018Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie vzn_c._3-2017.doc vzn_c._3-2017.doc (130 kB)

 
 

Vianočný remeselnícky jarmok 2018 Vytlačiť
 

Mesto Šahy organizuje Vianočný remeselnícky jarmok 2018 na Hlavnom námestí v Šahách v termíne 06. – 07. decembra  2018.

Každý záujemca o účasť na Vianočnom remeselníckom jarmoku  2018 musí mať potrebné doklady v zmysle Zákona NR SR č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej  registračnej pokladnice a č. 178/1998 Z.z. o podmienkach  predaja na trhoviskách, čestné vyhlásenie ...  a  zaslať písomne záväznú prihlášku do 15. 11. 2018

 • poštou na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie č. 1, 936 01 Šahy
 • e-mailom na adresu: szilvia.farkasova@sahy.sk

Bližšie informácie: 036/6367 622  -  Szilvia Farkasová

Prílohy na stiahnutie:


 
 

Vec: Výzva na predkladanie ponúk na poistenie motorových vozidiel– II. koloVytlačiť
 


 
 

Národné dni podpory ekonomiky SlovenskaVytlačiť
 

Page1.jpg


 
 

Zoznam kandidátov - komunálne voľby 2018Vytlačiť
 


 
 

Videozáznam z 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 26.9.2018Vytlačiť
 

msz.jpg


 
 

STOP skrytému domácemu násiliuVytlačiť
 

Page1.jpg


 
 

Jesenné upratovanieVytlačiť
 

                                                            Jesenné upratovanie 2018

 

Technické služby oznamujú obyvateľom mesta, že jesenné upratovanie začína:

od  15. 10. 2018  do   21. 10. 2018  - pravá strana mesta,

 • koniec  Mládežníckej ulice,
 • Ulica Mikszátha,
 • križovatka ulíc Thúroczyho a Ľ. Štúra,

-    Vajanského  ulica,

 • Ulica F. Rákócziho II. / city park/.

                                                                                                                                                                                 

od  22. 10. 2018 do 28. 10. 2018 - ľavá strana mesta a mestská časť Homok,

 • Ulica Obrancov mieru,
 • Ulica 1. mája,
 • sídlisko Tabán - pri zberných surovinách,
 • mestská časť Homok: ulice Bitunková, Bernecká, Zahradnícka, Sipossa, Kuzmányho, Madácha.

 

od  29. 10. 2018  do   04. 11. 2018  -  obce Preseľany a Tešmak.

 

Od uvedeného dňa budú na stanovištiach umiestnené veľkoobjemové kontajnery po dobu jedného týždňa a pravidelne po naplnení odvážané a vrátené na pôvodné miesto.

Prosíme obyvateľov mesta, aby objemný odpad /odpad ktorý svojím objemom presahuje malú zbernú nádobu/ umiestňovali do pristavených kontajnerov a odpad zo záhrad mimo kontajnera. Ďalej prosíme obyvateľov, aby po konečnom odvezení kontajnera už nevyvážali odpad na stanovištia kontajnerov.  Ďakujeme!

Po jesennom upratovaní sa bude zbierať elektroodpad. O termíne zberu elektroodpadu budú obyvatelia mesta včas informovaní. Preto prosíme obyvateľov mesta, aby elektroodpad nevhadzovali do kontajnerov.  

 

 


 
 

Voľby do samosprávy mesta Šahy - 2018Vytlačiť
 

4-45d92caa8c6e88486db0768d80aa1e8b786445a3.jpgklik na erb


 
 

Rodina bez cigariet 7. ročníkVytlačiť
 

plagát-celoslovenska-súťaž-2018-hi-725x1024.jpgCeloslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 7.ročník
Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník.
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
- zdravý životný štýl
- ako chcem tráviť voľný čas
- prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam
V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, opäť s veľkým množstvom výherných cien – chytré telefóny, kalkulačky, USB disky, trička s potlačou vlastnej práce, farbičky.
1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 20 miest!
2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž, zameraná na propagáciu projektu, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní. Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.rodinabezcigariet.sk . Ohodnotí sa viacej ako 60 miest.
Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na Facebookovom profile.
Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.
Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018


 
 

Výberové konanie -na pozíciuTSP pracovníka v ŠaháchVytlačiť
 


 
 

Harmonogram vývozu triedeného odpadu na II. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU - VYHLÁSENIEVytlačiť
 


 
 

Oznam Technických služieb mesta ŠahyVytlačiť
 

ts.jpg


 
 

Dobrovoľná vojenská prípravaVytlačiť
 

vojna.jpg

vojna broz1.jpg

vojna broz2.jpg


 
 

Úradné hodiny u primátora mesta ŠahyVytlačiť
 

 

Úradné hodiny primátora mesta pre občanov sú určené každý nepárny týždeň v pondelok od 14.30 hod. do 17.00 hod. (od 1.2.2016 každý druhý týždeň).

Termín prijatia je možné vopred dojednať na sekretariáte mestského úradu na tel.: 036/6373611, alebo e-mailom: sahy@sahy.sk.

O prípadných zmenách budeme občanov informovať.

                                                                                                                                                        Vedenie MsÚ


 
 

Videozáznam z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 29.6.2017Vytlačiť
 

msz.jpg


 
 

Informácia o Národnom projekte - Terénna sociálna prácaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

tsp1.jpg

 

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti. 

 

• Zmluva o spolupráci číslo: N20160201011

• Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 1.4.2016

• Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.6.2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Babicová Katarína

Terénna pracovníčka/pracovník:  Bc.Tóthová Angelika

E- mail: tspsahy@gmail.com

Tel. kontakt: 0902 767 754

Adresa kancelárie: MSÚ Šahy, Hlavné námestie č.1, 93601 Šahy

 


 
 

SMS PARKING V ŠAHÁCHVytlačiť
 

SMS PARKOVANIE V ŠAHÁCH

 

Od 15.8.2015 je možnosť parkovania v Šahách aj cez mobilné telefóny posielaním SMS správy.

Vodič, ktorý chce zaparkovať na platenom parkovisku s úhradou za parkovné má možnosť kúpiť parkovné aj zaslaním SMS v predpísanom tvare na č. 2200. Následne mu bude vo forme odpovednej SMS doručený parkovací lístok s potrebnými údajmi. Parkujúci je povinný takúto SMS (eP) na vyzvanie predložiť prevádzkovateľovi parkovania alebo policajtovi. Prostredníctvom SMS je možné získať aj ďalšie služby ako predĺženie parkovného a informáciu o službe.

 

V Šahách bola zriadená parkovacia zóna A1 v ktorej je cena parkovného 0,70€/60 minút.

 

Časy parkovného: Pondelok – Piatok od 7.00 do 17.00 hod., Sobota od 7.00 do 12.00 hod.

 

Postup zaslania SMS správy za parkovné v meste Šahy:

SMS sa skladá z povinných údajov:

 •  skratka mesta (SH), medzera
 •  skratka parkovacej zóny (A1), medzera
 •  Evidenčné číslo parkovaného vozidla

SMS správu poslať na tel. číslo: 2200

 

                              Príklad:               SH A1 LV123XY

                                                                                 poslať správu na 2200

 

Parkovací lístok vodič dostane v SMS tvare spravidla do 1 minúty. 10 minút pred skončením predplateného parkovania dostane vodič upozornenie o ukončení platnosti elektronickej parkovacej karty. Vodič sa môže teda rozhodnúť o predĺžení parkovania a to opätovným zaslaním SMS v rovnakom formáte ako pri začatí parkovania.

 


 
 

dnes je: 16.10.2018

meniny má: Vladimíra

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka