Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Prerušenie dodoávky elektrickej energie v dňoch 20. a 21.6.2018Vytlačiť
 

Prerušenie elektriny 20.6.2018 od 7.30 do 11.00.jpgPrerušenie elektriny 20.6.2018 od 11 do 13 hod.jpgPrerušenie elektriny _ 21_6_2018.jpg


 
 

Videozáznam z 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 7.6.2018Vytlačiť
 

msz.jpg


 
 

Úspechy šahanských karatistovVytlačiť
 

Dňa 2.6. sa zúčastnili pretekári TJ SAAG Šahy medzinárodného turnaja Neapol Cup. Za účasti 300 pretekárov zo 7 krajín sa naši karatisti umiestnili nasledovne:

Liliana Rusnáková - kata dorast - 3.miesto

Adrián Csóvány - kumite žiaci - 2.miesto

Tünde Csóvány - kata žiačky 2. miesto a kumite žiačky - 2. miesto

sahy.jpg


 
 

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov Vytlačiť
 

OZNAM

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice upozorňuie všetkých občanov, chovateľov ošípaných, aj neregistrovaných v náraznikovej zóne afrického moru ošipaných, že v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento ihneď nahlásit' RVPS Levice na telefonne číslo 036/631 23 52 alebo mobilné číslo 0908 714 675 a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Nárazníková zóna afrického moru ošípaných (AMo) bola vyčlenená ako oblasť ktorá zahrňa časti okresu Levice -južne od cesty č.51 od hranice s okresom Krupina (Žemberovce - Levice - Kalná nad Hronom a ďalej východne od cesty č.76 (Kalná nad Hronom - Želiezovce - Čata)

 

Povinnosť nahásit' úhyn zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov. Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi sankcia v zmysle

platnej legislatívy, a to vo vyške od 400 do 1000 eur v prípade fyzickei osoby a od 10 000 do 160 000 eur v prípade fyzickej osoby podnikatel'a alebo právnickei osoby.

Chovatef je povinný okrem toho podľa § 23 ods. I citovaného zákona oznámiť na horeuvedené telefonne číslo aj dátum, čas a miesto vykonania domácej zakálačky minimálne jeden pracovný deň vopred.


 
 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU - VYHLÁSENIEVytlačiť
 


 
 

Oznam Technických služieb mesta ŠahyVytlačiť
 

ts.jpg


 
 

Videozáznam z 35. zasadnutia Mestského úradu v Šahách - 3.5.2018Vytlačiť
 

msz.jpg


 
 

Informácie pre záujemcov o predaj na Hontianskom jarmoku 2018Vytlačiť
 

Organizačný výbor Hontianskeho jarmoku oznamuje záujemcom o predaj potravinárskeho tovaru a občerstvenia, že z dôvodu veľkého záujmu o predaj, nové prihlášky už neprijíma.

Za pochopenie ďakujeme.

 

A honti vásár rendezősége értesíti az árusokat, akik  élelmiszert és frissítőket árulnak, hogy a nagy érdeklődés miatt már nem fogadunk jelentkezőket.

Megértésüket köszönjük.


 
 

Oznam Štatistického úradu Slovenskej republikyVytlačiť
 


 
 

Dobrovoľná vojenská prípravaVytlačiť
 

vojna.jpg

vojna broz1.jpg

vojna broz2.jpg


 
 

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti - Generálny pardonVytlačiť
 

slov.jpgmagyar.jpg


 
 

Úradné hodiny u primátora mesta ŠahyVytlačiť
 

 

Úradné hodiny primátora mesta pre občanov sú určené každý nepárny týždeň v pondelok od 14.30 hod. do 17.00 hod. (od 1.2.2016 každý druhý týždeň).

Termín prijatia je možné vopred dojednať na sekretariáte mestského úradu na tel.: 036/6373611, alebo e-mailom: sahy@sahy.sk.

O prípadných zmenách budeme občanov informovať.

                                                                                                                                                        Vedenie MsÚ


 
 

Hodnotný darček do každej rodiny.Vytlačiť
 

Kniha je spracovaná v slovenskom a maďarskom jazyku.

Predajné miesta v Šahách: Mestský úrad - pokladňa

                                        Mestská knižnica

                                        Hontianske múzeum

Predajná cena: 10,- €

AG_Márton_István_könyvborító-teljes_címmel_2017_2.jpg


 
 

Videozáznam z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 29.6.2017Vytlačiť
 

msz.jpg


 
 

Informácia o Národnom projekte - Terénna sociálna prácaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

tsp1.jpg

 

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti. 

 

• Zmluva o spolupráci číslo: N20160201011

• Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 1.4.2016

• Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.6.2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Babicová Katarína

Terénna pracovníčka/pracovník:  Bc.Tóthová Angelika

E- mail: tspsahy@gmail.com

Tel. kontakt: 0902 767 754

Adresa kancelárie: MSÚ Šahy, Hlavné námestie č.1, 93601 Šahy

 


 
 

SMS PARKING V ŠAHÁCHVytlačiť
 

SMS PARKOVANIE V ŠAHÁCH

 

Od 15.8.2015 je možnosť parkovania v Šahách aj cez mobilné telefóny posielaním SMS správy.

Vodič, ktorý chce zaparkovať na platenom parkovisku s úhradou za parkovné má možnosť kúpiť parkovné aj zaslaním SMS v predpísanom tvare na č. 2200. Následne mu bude vo forme odpovednej SMS doručený parkovací lístok s potrebnými údajmi. Parkujúci je povinný takúto SMS (eP) na vyzvanie predložiť prevádzkovateľovi parkovania alebo policajtovi. Prostredníctvom SMS je možné získať aj ďalšie služby ako predĺženie parkovného a informáciu o službe.

 

V Šahách bola zriadená parkovacia zóna A1 v ktorej je cena parkovného 0,70€/60 minút.

 

Časy parkovného: Pondelok – Piatok od 7.00 do 17.00 hod., Sobota od 7.00 do 12.00 hod.

 

Postup zaslania SMS správy za parkovné v meste Šahy:

SMS sa skladá z povinných údajov:

  •  skratka mesta (SH), medzera
  •  skratka parkovacej zóny (A1), medzera
  •  Evidenčné číslo parkovaného vozidla

SMS správu poslať na tel. číslo: 2200

 

                              Príklad:               SH A1 LV123XY

                                                                                 poslať správu na 2200

 

Parkovací lístok vodič dostane v SMS tvare spravidla do 1 minúty. 10 minút pred skončením predplateného parkovania dostane vodič upozornenie o ukončení platnosti elektronickej parkovacej karty. Vodič sa môže teda rozhodnúť o predĺžení parkovania a to opätovným zaslaním SMS v rovnakom formáte ako pri začatí parkovania.

 


 
 

ďalšie dni

Sobota 30.6.
U Galena
F.Rákócziho II. č.2,
936 01 Šahy
036/7410 650

dnes je: 25.6.2018

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka