Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách - 1.3.2018 o 15.00 hod.Vytlačiť
 

P o z v á n k a

 

Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

01.03.2018 o 15.00 hod.

v zasadačke MsÚ (prízemie, č. dverí 18)

 

 

M e g h í v ó

 

A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. számú törvény 12 § 1. bek. értelmében

ö s s z e h í v o m az ipolysági képviselő-testület soron következő 34. ülését

2018.03.01. 15.00 órai kezdettel

a városi hivatal üléstermébe (földszint, 18-as terem)

 

 

Program:

 

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

Vykoná: primátor mesta

 

2. Návrh na poskytnutie finančných dotácií  z rozpočtu mesta v oblasti športových aktivít

Predkladá: vedúca odd. školstva, mládeže a športu MsÚ, predseda komisie

 

3. Návrh na poskytnutie fin. dotácií  z rozpočtu mesta v oblasti výchovy a vzdelávania

Predkladá: vedúca odd. školstva, mládeže a športu MsÚ, predseda komisie

 

4. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta pre sociálnu činnosť

    Predkladá: pov. vedúca odd. správneho a organizačného, predseda komisie

 

5. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta pre kultúrnu činnosť

Predkladá: ved. odd kultúry MsÚ, predseda komisie

 

6. Záver.

 

                                              Ing. Štefan Gregor, primátor mesta Šahy


 
 

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnostiVytlačiť
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,  OZ Levice upozorňuje všetkých odberateľov pitnej vody, že vplyvom  nízkych teplôt v zimnom období často dochádza  k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom.

V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je povinnosťou odberateľa dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na meradle.

Na základe uvedeného a blížiacich sa mrazivých dní, doporučujeme odberateľom skontrolovať zabezpečenie vodomeru a realizovať vhodné opatrenia proti zamrznutiu vodomeru.


 
 

Oznam nemocniceVytlačiť
 

ORL (nosno-ušno-krčná) ambulancia NEORDINUJE dňa 26.02.2018 !!!
Ordinovať bude od 5.3.2018 každý pondelok od 14.00 hod. !!!

-------------------------------
2018.02.26 - án az ORL (fül- orr- gégészet) ambulancia NEM RENDEL !!!

2018.03.05 – től minden hétfőn 14.00 -tól RENDEL.

Telefon: 036/756 56 79


 
 

Videozáznam z 33. riadneho zasadnutia MsZ v Šahách - 15.2.2018Vytlačiť
 

msz.jpg


 
 

Záverečné stanovisko POH Nitra 2016-2020 - ev.č. 26/2018Vytlačiť
 

Oznámenie:

Nahliadnuť do záverečného stanoviska, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je možné na Oddelení výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja.


 
 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. BratislavaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Výzva.pdf Výzva.pdf (140.1 kB)

 
 

Úradné hodiny u primátora mesta ŠahyVytlačiť
 

 

Úradné hodiny primátora mesta pre občanov sú určené každý nepárny týždeň v pondelok od 14.30 hod. do 17.00 hod. (od 1.2.2016 každý druhý týždeň).

Termín prijatia je možné vopred dojednať na sekretariáte mestského úradu na tel.: 036/6373611, alebo e-mailom: sahy@sahy.sk.

O prípadných zmenách budeme občanov informovať.

                                                                                                                                                        Vedenie MsÚ


 
 

OznamVytlačiť
 

O Z N Á M E N I E

 

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.  

 

V Prešove 11.11.2017


 
 

Hodnotný darček do každej rodiny.Vytlačiť
 

Kniha je spracovaná v slovenskom a maďarskom jazyku.

Predajné miesta v Šahách: Mestský úrad - pokladňa

                                        Mestská knižnica

                                        Hontianske múzeum

Predajná cena: 10,- €

AG_Márton_István_könyvborító-teljes_címmel_2017_2.jpg


 
 

Videozáznam z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 29.6.2017Vytlačiť
 

msz.jpg


 
 

Informácia o Národnom projekte - Terénna sociálna prácaVytlačiť
 

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

tsp1.jpg

 

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti. 

 

• Zmluva o spolupráci číslo: N20160201011

• Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 1.4.2016

• Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.6.2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Babicová Katarína

Terénna pracovníčka/pracovník:  Bc.Tóthová Angelika

E- mail: tspsahy@gmail.com

Tel. kontakt: 0902 767 754

Adresa kancelárie: MSÚ Šahy, Hlavné námestie č.1, 93601 Šahy

 


 
 

SMS PARKING V ŠAHÁCHVytlačiť
 

SMS PARKOVANIE V ŠAHÁCH

 

Od 15.8.2015 je možnosť parkovania v Šahách aj cez mobilné telefóny posielaním SMS správy.

Vodič, ktorý chce zaparkovať na platenom parkovisku s úhradou za parkovné má možnosť kúpiť parkovné aj zaslaním SMS v predpísanom tvare na č. 2200. Následne mu bude vo forme odpovednej SMS doručený parkovací lístok s potrebnými údajmi. Parkujúci je povinný takúto SMS (eP) na vyzvanie predložiť prevádzkovateľovi parkovania alebo policajtovi. Prostredníctvom SMS je možné získať aj ďalšie služby ako predĺženie parkovného a informáciu o službe.

 

V Šahách bola zriadená parkovacia zóna A1 v ktorej je cena parkovného 0,70€/60 minút.

 

Časy parkovného: Pondelok – Piatok od 7.00 do 17.00 hod., Sobota od 7.00 do 12.00 hod.

 

Postup zaslania SMS správy za parkovné v meste Šahy:

SMS sa skladá z povinných údajov:

  •  skratka mesta (SH), medzera
  •  skratka parkovacej zóny (A1), medzera
  •  Evidenčné číslo parkovaného vozidla

SMS správu poslať na tel. číslo: 2200

 

                              Príklad:               SH A1 LV123XY

                                                                                 poslať správu na 2200

 

Parkovací lístok vodič dostane v SMS tvare spravidla do 1 minúty. 10 minút pred skončením predplateného parkovania dostane vodič upozornenie o ukončení platnosti elektronickej parkovacej karty. Vodič sa môže teda rozhodnúť o predĺžení parkovania a to opätovným zaslaním SMS v rovnakom formáte ako pri začatí parkovania.

 


 
 

ďalšie dni

Sobota 3.3.
U Galena
F.Rákócziho II. č.2,
936 01 Šahy
036/7410 650

dnes je: 25.2.2018

meniny má: Frederik, Frederika

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka