Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Úradné hodiny u primátora mesta ŠahyVytlačiť
 

Dňa 17.6.2019 nebudú úradné hodiny primátora mesta Šahy.

Úradné hodiny primátora mesta pre občanov sú určené každý nepárny týždeň v pondelok od 14.30 hod. do 17.00 hod. (od 1.2.2016 každý druhý týždeň).

Termín prijatia je možné vopred dojednať na sekretariáte mestského úradu na tel.: 036/6373611, alebo e-mailom: sahy@sahy.sk.

O prípadných zmenách budeme občanov informovať.

                                                                                                                                                        Vedenie MsÚ


 
 

Hontiansky jarmok 2019 - informácieVytlačiť
 

Organizačný výbor Hontianskeho jarmoku oznamuje záujemcom o predaj potravinárskeho tovaru a občerstvenia, že z dôvodu veľkého záujmu o predaj, nové prihlášky už neprijíma.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 

A honti vásár rendezősége értesíti az árusokat, akik  élelmiszert és frissítőket árulnak, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel  már nem fogad jelentkezőket.

Megértésüket köszönjük.

 


 
 

Pozvánka na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách - 19.6.2019 o 15.00 hod.Vytlačiť
 

 P o z v á n k a

 

     Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m  7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

 

19.6.2019 o 15.00 hod.

v divadelnej sále radnice

M e g h í v ó

 

     A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. számú törvény 12 § 1. bek. értelmében 

 ö s s z e h í v o m  az ipolysági képviselő-testület soron következő 7. ülését 

 

2019.6.19  15.00  órai kezdettel

 

a városháza színháztermébe

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

    Vykoná: primátor mesta

 

2. Návrh na schválenie „Rekonštrukcie strechy bytového domu na ul. Tabánska 5-7 a Tabánska 8-12“.

    Predkladá: primátor mesta

 

3. Rozpočtové opatrenia č. 2

    Predkladá: primátor mesta

 

4. Prenájom majetku mesta- budova Autobusovej zastávky na Hlavnom námestí v Šahách.

    Predkladá: vedúci OVŽPaRR

 

5. Návrh na poskytnutie finančných dotácií  z rozpočtu mesta v oblasti športových aktivít.

    Predkladá: predseda komisie pre šport,  ved. OŠMaŠ,

 

6. Záver.

 

 

                                                                                                        Ing. Štefan Gregor

                                                                                                           primátor mesta


 
 

Africký mor ošípanýchVytlačiť
 


 
 

Videozáznam zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šahách - 30.5.2019Vytlačiť
 

msz.jpg


 
 

Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat: Zmena v hlásení do CEHZVytlačiť
 

                     Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat 

V prípade, že dôjde u chovateľa k odcudzeniu zvieraťa (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy), držiteľ je povinný spolu s hlásením o zmene, ktoré zasiela do CEHZ, zaslať ai kópiu písomného potvrdenia o urobení oznámenia o odcudzení zvieraťa vydaného orgánom, ktorému bol skutok oznámený, t. j. príslušným útvarom Policajného zboru SR.

CEHZ nespracuje udalosť „odcudzenie" uvedenú na tlačive hlásenie zmien, hlásené kódom udalosti „40", pokiaľ nebude priložená vyššieuvedená kópia. V oznámení o odcudzení musia byť uvedené celé dvanásťmiestne identfíkačné kódy všetkých odcudzených zvierat a dátum ich odcudzenia. Toto hlásenie musí bj^ť zaslané do CEHZ poštou, nie elektronicky.

Usmernenie je platné a účinné dňom 25.05.2019!

 

Oznámenie na základe žiadosti Regionálnej a veterinárnej správy Levice.


 
 

Zámer vypracovania doplnku č.4 k územnému plánu mesta Šahy.Vytlačiť
 

Zámer vypracovania doplnku č.4 k územnému plánu mesta Šahy.

 

 

Vedenie mesta Šahy oznamuje všetkým svojim občanom, že v roku 2019 mesto pripravuje zmeny a doplnky č.4 k územnému plánu mesta Šahy.  Územný plán mesta Šahy bol schválený v roku 2001, od tej doby boli vypracované 3 doplnky k ÚP mesta Šahy. 

Prípadné podnety na zmeny a doplnky k územnému plánu mesta Šahy prosíme písomne  príp. emailom nahlásiť na Mestský úrad v Šahách najneskôr do 15.07.2019.

 

Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných,  civilizačných a kultúrnych hodnôt. Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorba krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

 

 Podrobnejšie informácie môžete získať počas úradných hodín na Mestskom úrade v Šahách - Oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja - č. dv. 204, 206 .

 

Prípadné podnety prosíme doručiť  písomne alebo elektronicky na adresu:

Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie č.1, 936 01, Šahy, mail: sahy@sahy.sk


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu - 25.5.2019Vytlačiť
 

logo.jpg klik na obrázok


 
 

Oznam Galérie L.SimonyihoVytlačiť
 

Vážení návštevníci!

V prípade záujmu o prehliadku Galérie Ľudovíta Simonyiho počas otváracieho času až do 31. 10. 2019 volajte t. č. 0367412365, 0902896558 (pondelok – piatok). Prídeme v priebehu 5 minút. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme. Návštevy mimo otváracieho času prosíme ohlásiť min. 2 dni pred návštevou na tých istých telefónnych číslach.

*

Tisztelt látogatók!

A Simonyi Lajos Galéria nyitvatartási idejében (2019. 10. 31 – ig) kérjük hívják a következő telefonszámok valamelyikét: 0367412365, 0902896558 (hétfő – péntek).  5 percen belül megérkezünk. Megértésüket előre is köszönjük. Nyitvatartási időn kívüli látogatási szándékukat kérjük jelezzék ugyanezen telefonszámok valamelyikén legalább 2 nappal a látogatás előtt.


 
 

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-KaseVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 18

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka