Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU: VEDÚCI ODDELENIA VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA Vytlačiť
 

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU:

 

 VEDÚCI ODDELENIA VÝSTAVBY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

Mesto Šahy, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

 

vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja Mestského úradu v Šahách

 

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto výkonu práce:                        Mestský úrad v Šahách, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy

Druh pracovného pomeru:              hlavný pracovný pomer.

Termín nástupu:                                podľa dohody

 

Rámcová náplň práce: Komplexné riadenie a koordinácia činnosti oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja a spoločného stavebného úradu

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne I. stupňa ,
 • riadiaca prax v oblasti stavebníctva a životného prostredia – výhodou ,
 • prax v samospráve – výhodou ,
 • znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy, resp. legislatívy v oblasti stavebníctva a životného prostredia,
 • bezúhonnosť.

 

Ostatné kritériá a požiadavky:

 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie,
 • ovládanie PC na užívateľskej úrovni (MS Office -Word, Excel, PowerPoint,Outlook, Internet),
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka. Znalosť cudzieho jazyka je výhodou.

 

 Ponúkaný plat: v zmysle platového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:

 • písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópiu z výpisu registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti,
 • fotokópiu vodičského preukazu.

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte poštou na adresu úradu (Mestský úrad v Šahách, Hlavné námestie 1, 936 01  Šahy) alebo doručte osobne na podateľňu v zalepenej obálke (s uvedeným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – vedúci OVŽPaRR - neotvárať“, najneskôr do 28. apríla 2017. Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti na výberovom konaní najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

 

Informácie na tel. 036/6373 611

                                                          

                                                                                   Ing. Štefan Gregor, primátor mesta Šahy


 

Zverejnené 4.4.2017 -pc-


 

ďalšie dni

Sobota 24.2.
U Galena
F.Rákócziho II. č.2,
936 01 Šahy
036/7410 650

dnes je: 21.2.2018

meniny má: Eleonóra

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka