Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka - zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách - 7.12.2017Vytlačiť
 

 

P o z v á n k a

Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

07.12.2017 o 15.00 hod.

v divadelnej sále radnice

 

M e g h í v ó

A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. számú törvény 12 § 1. bek. értelmében ö s s z e h í v o m az ipolysági képviselő-testület soron következő 32. ülését

 

2017.12.07. 15.00 órai kezdettel

a városháza színháztermébe

 

 

Program:

 

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

Vykoná: primátor mesta

 

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

Predkladá: prednosta MsÚ

 

3. Informácie primátora

 

4. Interpelácia poslancov.

 

5. Prehľad čerpania programového rozpočtu mesta Šahy k 30.9.2017

    Predkladá: vedúca odd. ekonomického MsÚ

 

6. Rozpočtové opatrenie č. 6, 7

Predkladá: primátor mesta Šahy

 

7. Správa o výsledku kontroly

Predkladá: hlavná kontrolórka mesta

 

8. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom  nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa -  Saag Scouting

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

9. Návrh kúpnej zmluvy na priamy predaj majetku mesta podľa §9a ods.1 písm. c) – Ferencz L.

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

10. Návrh zmeny VZN č. 8/2015 O   MIESTNYCH  DANIACH  A  MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

11. Návrh Dodatku č. 4  na predlženie prenájmu nebytových priestorov – Daňový úrad Šahy

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

12. Návrh zmluvy na zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby ver. osvetlenia v meste Šahy

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

13. Informácia o výsledku volieb do VÚC 2017

Predkladá: pov. ved. OSaO

 

14. Euroregion IPEĽ – vstup do organizácie

Predkladá: primátor mesta

 

15. Schválenie financovania projektu „Egy folyóban evezünk“

Predkladá: primátor mesta

 

16. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Predkladá: hlavná kontrolórka mesta

 

17. Návrh vecného plánu práce MsZ na I. polrok 2018

Predkladá: prednosta MsÚ Šahy

 

18. Pristúpenie ku zmluve o združení „Iniciatíva stredné Slovensko“

Predkladá: primátor mesta

 

19. Predloženie kvantifikácie nákladov k uzneseniu MsZ č. 27/11-Z

Predkladá: náčelník MsP

 

20. Pridelenie mestských bytov

Predkladá: vedúci OVŽPaRR MsÚ , predseda komisie bytovej pri MsZ

21. Všeobecná diskusia.

 

22. Záver.

 

                                              Ing. Štefan Gregor, primátor mesta Šahy

Súbor na stiahnutie Materiály MsZ.zip Materiály MsZ.zip (3.1 MB)

 

Zverejnené 30.11.2017 -pc-


 

dnes je: 19.12.2018

meniny má: Judita

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka