Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách - 13.12.2018 o 15.00 hod. Vytlačiť
 

P o z v á n k a

Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šahách, ktoré sa uskutoční dňa

13.12.2018 o 15.00 hod.

v divadelnej sále radnice.

 

M e g h í v ó

 

A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. számú törvény 12 § 1. bek. értelmében ö s s z e h í v o m az ipolysági képviselő-testület soron következő 2. ülését

2018.12.13. 15.00 órai kezdettel

a városháza színháztermébe

 

 

Program:

 

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie.

Vykoná: primátor mesta

 

2. Kontrola plnenia zročných uznesení MsZ.

Predkladá: prednosta MsÚ

 

3. Interpelácia poslancov.

 

4. Prehlad čerpania programového rozpočtu města Šahy k. 30.09.2018

Predkladá: vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

 

5. Návrh na odpísanie nedaňovej pohladávky

Predkladá: predseda škodovej komisie

 

6. Schválenie podania žiadosti o NFP na WiFi

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

7. Schválenie podania žiadosti o NFP na CIZS

Predkladá : vedúci OVŽPaRR MsÚ

 

8. Návrh Dodatku č.1. k VZN č. 3/2016 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šahy

Predkladá: vedúci OVŽPaRR MsÚ

 

9. Návrh zmluvy - mestská doprava – ARRIVA a.s.

Predkladá: vedúci OVŽPaRR MsÚ

 

10. Návrh zmluvy na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šahy pre FolkHont

Predkladá: vedúci OVŽPaRR MsÚ

 

11. Program odpadového hospodárstva mesta Šahy na roky 2016 - 2020

Predkladá: ved. OVŽPaRR

 

12. Správa o výsledkoch kontroly č. 7/2018 a č. 8/2018

Predkladá: hlavná kontrolórka mesta

 

13. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

Predkladá: hlavná kontrolórka mesta

 

14. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta

Predkladá: zástupca primátora

 

15 Všeobecná diskusia.

 

16. Záver.

 

                                                                  Ing. Štefan Gregor, primátor mesta Šahy

 


 

Zverejnené 10.12.2018 -pc-


 

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka