Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Klientske centrum v Šahách (vydanie občianskeho a vodičského preukazu, cestovného dokladu, medzinárodného vodičského preukazuVytlačiť
 

Oznámenie

Dňa 4. decembra 2014 sa otvorilo klientske centrum v budove Mestského úradu v Šahách na Hlavnom námestí č. 1, a to na prízemí v kancelárii č. 9.

Stránky sa vybavujú každý štvrtok v týždni v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Občania môžu podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu a cestovného dokladu.

Občan musí podať žiadosť osobne a v prípade bezvládneho občana podáva žiadosť splnomocnená osoba. Pri podaní žiadosti sa predkladajú predchádzajúce doklady (OP, VP, CP), alebo pri zmenách údajov, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze, to môžu byť doklady ako sobášny list, právoplatné rozhodnutia zo súdov o určení opatrovníka, pozbavenie na právne úkony, pri zápise titulu sa predkladá diplom o ukončení vzdelania a pod.

Žiadosť o vydanie prvého občianskeho preukazu podáva zákonný zástupca. Je potrebné predložiť aj rodný list, potvrdenie o štátnom občianstve (len u tých občanov, ktorí nadobudli naše štátne občianstvo) a ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze. Všetky doklady, ktoré sa predkladajú k nahliadnutiu, musia byť predložené v origináli.

V klientskom centre si môžu podať žiadosti o vyhotovenie uvedených dokladov aj občania z celého Slovenska s výnimkou držiteľov občianskych preukazov vydaných pred dátumom 1.7.2008 a prvých občianskych preukazov. Tí sú povinní podať žiadosť na príslušnom oddelení dokladov podľa miesta trvalého pobytu.

Občan si správne poplatky môže zakúpiť na miestnych poštách, a to tzv. potvrdenky pre evidenciu poplatkov, ale do budúcna sa očakáva možnosť priamej platby cez platobné terminály.

V klientskom centre je pre potreby občanov k dispozícii aj pracovisko pre živnostenské podnikanie a na príjem podaní pre všetky odbory Okresného úradu Levice.

 

 

Értesítés

2014. december 4-én az Ipolysági Városi Hivatal épületében ügyfélközpont (földszint, 9-es számú irodahelyiség) nyílt, amely minden csütörtökön 8.00-tól 14.00 óráig áll az érdeklők részére.

A polgárok személyazonossági igazolvány, vezetői jogosítvány, nemzetközi vezetői jogosítvány és útiokmány (útlevél) iránti igényüket, illetve kérvényüket nyújthatják be személyesen, míg a magatehetetlen személyek esetében a meghatalmazott képviselő nyújthatja be a kérelmet. A kérvényezéskor be kell mutatni a meglévő előző okmányt. A személyazonossági igazolványban szereplő adatok megváltoztatásanak kérvényezésekor szükséges beterjeszteni a változást igazoló okiratot, például a házassági anyakönyvi kivonatot, a gyámügyi vagy gondnoki döntésről szóló bírósági határozatot, a jogügyletek megfosztásáról szóló határozatot. A különféle titulusok bejegyzéséhez szükséges a megfelelő iskolai végzettséget igazoló diploma (oklevél) stb.

Az első személyazonossági igazolvány iránti kérelmet a fiatalkorú törvényes jogi képviselője nyújtja be a születési anyakönyvi kivonattal, az állampolgárságot igazoló okirattal (csak azoknál, akik később szereztek szlovák állampolgárságot) és egyéb dokumentumokat, melyek igazolják a személyazonosságiba bejegyzett adatok helyességét. Minden bemutatott okiratnak eredetinek kell lenni.

Az ügyfélközpontban minden szlovákiai állampolgár lakóhelyétől függetlenül kérvényezheti az említett okmányok kiadását, kivéve az első személyazonossági igazolványt kérvényezők, illetve akik 2008. július 1-je előtt kiállított személyazonossági igazolvánnyal rendelkeznek. Nekik az állandó lakhely szerinti okmányirodában kell kérvényüket benyújtani.

A polgár a közigazgatási eljárási illeték befizetését igazoló nyugtát (elismervényt) a postahivatalokban vásárolhatja meg, illetve a későbbiekben lehetőség nyílik a fizetési terminálon keresztül történő közvetlen befizetésre is.

Az ügyfélközpontban az érdeklődők rendelkezésére áll továbbá a vállalkozói tevékenységgel összefüggő ügyintézést végző kirendeltség, illetve a Lévai Járási Hivatal összes szakosztálya részére is lehet beadványt benyújtani.


 

Zverejnené 4.2.2015 -pc-
Aktualizované: 28.5.2015 -pc-


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka