Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Ocenení

OCENENÍ OBČANIA

  

 

ČESTNÍ OBČANIA MESTA ŠAHY

 

Čestný občan v roku 1994
Ľudovít SIMONYI /neb./  - maliar/
 
Čestný občan v roku 2001
Ladislav BALLEK - za významnú prínos k spoločenskému a kultúrnemu rozvoju nášho mesta
István HARNA - za významný prínos k hospodárskemu a spoločenskému rozvoju nášho mesta a regiónu.
Peter HUNČÍK - za významný prínos k spoločenskému a kultúrnemu rozvoju nášho mesta a regiónu.
 
Čestný občan v roku 2002
Ernest ZÓRÁD - za významný prínos k spoločenskému a kultúrnemu rozvoju nášho mesta a regiónu.
MUDr. Ladislav KISS - za významný prínos k spoločenskému a kultúrnemu rozvoju nášho mesta a regiónu.
Tibor TÓTH - za významný prínos k spoločenskému a kultúrnemu rozvoju nášho mesta a regiónu.
 
Čestný občan v roku 2003
János PONGRÁCZ - za presadzovanie záujmov nášho mesta v zahraničí
 
Čestný občan v roku 2005
Pablo Urbányi - za významnú literárnu činnosť

Karol Zábrády - za umeleckú prácu

 

Čestný občan v roku 2008
Aladár Z. Urbán
- za obohatenie kultúrneho života mesta Šahy

 

Čestný občan v roku 2009

Gyula Mándli - za dlhoročné zásluhy na rozvoji cezhraničnej kultúrnej spolupráce medzi mestami Šahy a Vác
 

Čestný občan v roku 2010

Pavel Korpás, in memoriam - významná osobnosť spoločenského a kultúrneho života v Šahách

 

 

Čestný občan v roku 2012

Béla Pásztor,primátor mesta Veresegyház- za rozvoj dlhoročnej všestrannej spolupráce miest Šahy a Veresegyház

 

Čestný občan v roku 2013

János Kulka- za aktívnu podporu rozvoja kultúrneho a spoločenského života mesta Šahy

 

Čestný občan v roku 2014

Dr. József Hála, pedagóg fakulty etnografie univerzity ELTE v Maďarsku, spolupracovník Maďarského geologického inštitútu. Svojou národopisnou výskumnou činnosťou na území bývalej Hontianskej župy významným dielom prispel k zveľaďovaniu kultúrnych hodnôt a dedičstva celého regiónu Poiplia. 

 

 

CENA MESTA ŠAHY
 
 
 
 

Cena mesta v roku 2001

Ladislav Varga – za hrdinský čin – záchranu ľudských životov
František Danis – za celoživotný prínos k rozvoju mesta
Ľudovít Pokorný – za celoživotný prínos k rozvoju mesta
Gustáv Adolf - za celoživotný prínos k rozvoju mesta
Štefan Bíróczi - za prínos k rozvoju mesta
 
 

Cena mesta v roku 2002

Adriena Kutaková – za úspešnú umeleckú činnosť
PaedDr.Károly Csáky,PhD. – za etnografickú a literárno-vedeckú činnosť
Ing.Milan Gál – za pomoc a iniciatívny prístup pri riešení problémov mesta Šahy
Redakčná rada HL:Peter Štrba,Tibor Lendvay,Pavel Korpás,Imrich Morvay,Gustáv Adolf
Vas Ottó –
za dlhoročnú kultúrnu činnosť
 
 

Cena mesta v roku 2003

Gyula Mándli – za spoluprácu pri usporiadaní kultúrnych akcií
Mgr.Štefan Španyár – za dlhoročnú pedagogickú a publikačnú činnosť
RNDr.Pavel Makovínyi – za dlhoročné organizovanie jazzových koncertov
Gymnázium v Šahách
Gymnázium s VJM v Šahách – z príležitosti 90. výročia založenia školy
 
 

Cena mesta v roku 2004

1. JUDr. Ernest Zsolnay - za dlhoročné výsledky
2. Ladislav Gášpár ml. - za športové výkony (zlatá medaila na paralympiáde v stolnom tenise)
3. MUDr. Peter Hunčík - za dlhoročnú finančnú podporu kultúrnych podujatí
4. MUSICA AUREA - za vzornú reprezentáciu mesta
5. Imrich Morvay - za celoživotnú prácu v prospech mesta
 

Cena mesta v roku 2005  

1. Dr. János Bóth - Kruh priateľov Hontianskeho múzea a galérie v Šahách (A Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre)
2. Pavol Korpás, za dlhoročnú prácu v prospech mesta ako poslanec 
3. MVDr. Štefan Márton, za dlhoročnú kultúrnu prácu v prospech mesta 
4. Ladislav Gáspár ml.- za vynikajúce športové výsledky  stolnom tenise  
 

Cena mesta v roku 2006

1. Alexander Szőllősy - za zásluhy v propagácii ľudovej hudby doma i v zahraničí

2. Mgr. Hana Ševečková - pri príležitosti 100. výročia vysvätenia chrámu Božieho evanjelického kostola v Šahách

3. Anikó N.Tóth, PhD - za dlhoročnú činnosť na poli kultúry, publikačnú a literárno dramatickú tvorbu

4. Imrich Gál - za zásluhy v propagácii športu a výchovu mladých športovcov

5. Kolektívu pracovníkov Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Šahách, n.o. -za čestnú a oddanú prácu pre zdravie pacientov. 

 

Cena mesta v roku 2007

1. PaedDr. Ľudovít Píri - za dlhoročnú pedagogickú činnosť. Dlhé roky bol poslancom mestského zastupiteľstva

2. Štefan Bogdan - významnému paralympionikovi, za jeho dlhoročnú športovú činnosť.

3. Tiborovi Alföldimu - za jeho športové výkony v roku 2007. 

 

Cena mesta v roku 2008

1. Patrik Halai - za 3. miesto na majstrovstvách sveta v silovom trojboji

2. Hedviga Kramárová, in memoriam-zakladateľke ZUŠ pri príležitosti jej nedožitých 100. narodenín
3. Jozef Péter - za 1. miesto na majstrovstvách sveta v tlaku na lavičke

4. Mgr. František Révész - pri príležitosti životného jubilea za rozvoj športového života v meste

5. Základná umelecká škola v Šahách - pri príležitosti 50. výročia založenia školy, za kultúrny rozvoj a šírenie dobrého mena mesta

 

Cena mesta v roku 2009

1. Sándor Hajdú - za dlhoročnú aktívnu kultúrnu spoluprácu medzi mestami Šahy a Vác

2. Ing. Pavol Kajtor - za zásluhy pri rozvoji kultúrneho života v Šahách

3. Karol Laco - za získanie zlatej medaily na svetovom včelárskom kongrese a výstave medu  Apimondia v Montpellieri

4. Juraj Berczeller in memoriam - šahanskému rodákovi, hudobníkovi, pri príležitosti jeho nedožitých 95. narodenín

5. Cigánska kapela Alexandra Szőllősyho - pri príležitosti 100. výročia založenia tradičnej cigánskej skupiny rodinou Szőllősyovcov

 

Cena mesta v roku 2010

1. Dr. József Halzl- za obetavú prácu v oblasti národnostného vzdelávania v Šahách

2. Béla Tóth - za iniciatívu obnovenia sochy sv. Jána Nepomuckého v Šahách

3. Alexander Kapa - za aktívnu poslaneckú činnosť v mestských častiach - za ich rozvoj a za prácu v oblasti kultúry a športu

 

Cena mesta v roku 2011

1. MUDr. Alojz Pašš, za vysoko odborný a etický prístup pri vykonávaní práce pediatra a pri príležitosti životného jubilea

2. Ing. Gábor Béres - za dlhoročnú prácu v oblasti kultúrneho života mesta Šahy vo vedení speváckeho zboru Musica Aurea

 

Cena mesta v roku 2012

1. Ladislav Molnár- zakladateľ charitatívneho občianskeho združenia Human International, za záslužnú prácu v oblasti dobrovoľníctva a charity v meste Šahy, v rámci Slovenska i v zahraničí.
2. PaedDr. Beata Bazalová- za úspechy, ktoré dosiahla v súčasnej slovenskej literatúre ako úspešná spisovateľka, za šírenie dobrého mena mesta Šahy 
3. 27. skautský zbor sv. Imricha v Šahách - za nezištnú prácu, ktorú vykonáva kolektív s pokorou a dobrým úmyslom v prospech ľudí, obyvateľov mesta Šahy a regiónu, pri príležitosti 20. výročia.
 

Cena mesta v roku 2013

1. Hörnlein Slovensko s.r.o.- za dlhoročnú podporu kultúrneho a spoločenského života mesta Šahy
2. Jaroslav Filip, in memoriam- prvému absolventovi Ľudovej školy umenia v Šahách pri príležitosti 55. výročia jej založenia  
 

Cena mesta v roku 2014

1. Atilla Fördős, za rozvíjanie cezhraničnej spolupráce medzi družobnými mestami Šahy a Vác, za vynaložené úsilie smerujúce ku prehĺbeniu spolupráce medzi inštitúciami oboch miest

2. András Bodonyi za dlhoročnú aktívnu podporu kultúrneho a spoločenského života mesta, za reprezentáciu mesta Šahy na Slovensku a v Maďarsku.

3. Ladislav Žákovič, za dlhoročnú nezištnú podporu kultúrnych, školských, športových a spoločenských aktivít mesta Šahy

 

Cena mesta v roku 2015

1. Judita Kötelesová, za aktívnu prácu v prospech mesta Šahy v oblasti kultúrneho a spoločenského života a za reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

 

Cena mesta v roku 2016

1. Detský divadelný súbor Csillag-szóró pri ZŠ Lajosa Pongrácza, za aktívnu prácu v prospech mesta Šahy v oblasti rozvoja kultúrneho a spoločenského života mesta, ako i jeho reprezentáciu na Slovensku a v zahraničí

2. Vojtech Bendík, za aktívnu prácu v prospech mesta Šahy v oblasti rozvoja kultúrneho a spoločenského života mesta, ako i jeho reprezentáciu na Slovensku a v zahraničí

3. Norbert Kovács, za aktívnu prácu v prospech mesta Šahy v oblasti rozvoja kultúrneho a spoločenského života mesta, ako i jeho reprezentáciu na Slovensku a v zahraničí

 

CENA PRIMÁTORA MESTA ŠAHY

 
 
Cena primátora v roku 2001  
 
najúspešnejším športovcom mesta
Anna Batkiová
- karate
Katarína Kardosová – silový trojboj
Tomáš Baráti - autokros
 
 
Cena primátora v roku 2002  
 
František Révész – ktorý sa už 30 rokov aktívne podieľa na organizovaní športových podujatí v meste
Oddiel karate TJ Saag Šahy /vedenie:Ing.Vojtech Hammersmidt,Oskár Rusnák/ – ktorý dosahuje výrazné úspechy na majstrovstvách SR a na medzinárodných súťažiach
Zmiešaný spevácky zbor Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským – Ing.Gábor Béres – z príležitosti 10. výročia jeho vzniku
Divadelný krúžok Csillagszóró pri ZŠ L.Pongrácza v Šahách – Judita Kötelesová - z príležitosti 10. výročia jeho vzniku
Magdaléna Kovácsová – za dlhoročnú pedagogickú prácu a jej zásluhy pri založení zmiešaného speváckeho zboru mesta Šahy
 
 
Cena primátora v roku 2003  
 
Ladislav Gáspár ml.- niekoľkonásobnému majstrovi sveta a Európy, medailistovi z Paralympijských hier v Atlante 1996 a Sydney 2000 v stolnom tenise
 
 
Cena primátora v roku 2004  
1. Ľudovít Dudáš - za vynikajúce športové výsledky v karate
2. PhDr. Ernő Kocsis, CsC. - za dlhoročnú spoluprácu v oblasti   organizovania výstav 
3. Lenka Chalupková - za vynikajúce športové výsledky (majsterka sveta v bodyfitnesse)
4. TRIO AMADEUS - za úspešné účinkovanie na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach 
 
 

Cena primátora v roku 2005
1. Péter Gágyor, za dlhoročnú prácu v prospech mesta 
 
 

Cena primátora v roku 2006
1. Ľudovít Pokorný - pri príležitosti životného jubilea, za rozvoj kultúry a výtvarného umenia
2. Ing. František Danis - pri príležitosti životného jubilea, za publikačnú činnosť
3. hudobná skupina WECKER - pri príležitosti 30. výročia vzniku, za šírenie hudobnej kultúry doma i v zahraničí

4. Futbalový oddiel Slovan Šahy - za postup mužstva dospelých do IV. ligy

 

Cena primátora v roku 2008

1. Ján Rédli - za záslužnú činnosť v rozvoji umeleckého života mesta
2. Karol Škerlec - pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú záslužnú činnosť v prospech mesta 
3. Veronika M. Simonová - za nezištné darovanie umeleckých diel mestu Šahy
4. Imre Tóth - rodák nášho regiónu, za výskum jazykových osobitostí tejto oblasti

5. Gabriella Tömöl - za obohatenie kultúrneho života mesta Šahy
 

 V roku 2009 a 2010 nebola udelená Cena primátora.
 
 

 Cena primátora v roku 2011

1. Ján Pleva - za mimoriadne úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a propagáciu mesta Šahy

2. Alexander Kiss - za mimoriadne úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a propagáciu mesta Šahy

3. MVDr. Štefan Márton - za mimoriadne úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a propagáciu mesta Šahy

 

Cena primátora v roku 2012

1. Pečať mesta Šahy - Ipolyság Város Pecsétje - Sigillum oppidi Saag- za dlhoročné organizovanie kultúrnych podujatí v meste Šahy na vysokej kultúrnej a spoločenskej úrovni, za šírenie dobrého mena mesta Šahy u nás i v zahraničí.
2. Olympijský klub Alojza Szokolyiho - za propagáciu športu a zdravého životného štýlu mládeže, za organizovanie masových športových podujatí, za šírenie olympijskej myšlienky a dobrého mena mesta Šahy doma i v zahraničí. 
 

 Cena primátora v roku 2013

1. Mgr.Tibor Pálinkás- za dlhoročný archeologický výskum v meste Šahy a jeho okolí, za šírenie dobrého mena mesta doma a v zahraničí. 
 
 

Cena primátora v roku 2014

1. Marta Solmošiová, za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti knižninej a kultúrnej činnosti mesta, za koordináciu medzinárodných stretnutí v oblasti činnosti knižníc

2. Marta Bendíková za nezištnú  odbornú aktivitu v oblasti muzeálnej činnosti, reprezentáciu mesta na medzinárodných konferenciách, publikačnú prácu

3. Tenisový oddiel TJ SAAG Šahy za popularizáciu tenisového športu v meste, za systematickú prácu s mládežou, za reprezentáciu nášho mesta doma i v zahraničí

 

Cena primátora v roku 2016

1. Stredná odborná škola – Szakközépiskola, ul. SNP 45, Šahy, pri príležitosti 60. výročia založenia školy


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka