Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Informácie o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

1., VEREJNÁ SÚŤAŽ


 

2., UŽŠIA SÚŤAŽ


 

3., ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM


 

4., ROKOVACIE KONANIE BEZ ZVEREJNENIA


 

5., SÚŤAŽ NÁVRHOV

Verejná anonymná architektonická súťaž návrhov s predmetom riešenia  

Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy

Mesto Šahy

vyhlasuje

v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016 (ďalej „SP SKA“) s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a podľa §847, §848 a §849 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov s predmetom riešenia

Základná umelecká škola a areál občianskej vybavenosti Šahy

Súťaž vyhlásená 25.11.2016


 

6., NADLIMITNÉ ZÁKAZKY


 

7., PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

 

Obstaranie tovarov pre projekt „Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu v meste Šahy".


 

Obstaranie stavebných prác pre projekt „Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu v meste Šahy." 


 


Obstaranie tovarov pre projekt „Obstaranie kolesového - komunálneho traktora s príslušenstvom“:


 

8., ZÁKAZKY ZADÁVANÉ PROSTREDNÍCTVOM EKS


 

9., ZÁKAZKY PODĽA §117 zákona č. 343/2015 Z.z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Zákazky podľa § 117 v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015  Z.z., mesto Šahy zverejňuje štvrťročne na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:  https://www.uvo.gov.sk/

 


 

10.,PREDBEŽNÉ OZNÁMENIA


 

11., INFORMÁCIE O E-AUKCIÁCH


 

12., SMERNICA NA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE TOVAROV, SLUŽIEB A STAVEBNÝCH PRÁC MESTA ŠAHY


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka