Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Technické služby

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ŠAHY

 

11.jpg

 

 

 
Adresa: Hlavné námestie č.1, 936 01 Šahy logo_ts.jpg
e-mail: techslu@sahy.sk 
Telefonické kontakty: 
Štefan Csinger - riaditeľ:  0911-383 160
Gabriel Halász - vedúci prevádzky: 0911-383 151
Peter Koczian - vedúci prevádzky: 0911-383 152
Ing. Beata Daridová, Anna Fraschová, Ing. Zuzana Hudáková,  kancelária: tel.:/fax: 036-741 12 04,

Ing. Andrea Gulisová - záhradníčka: 0911-383 154
Skládka TKO: 0911-383 155
Areál Zdravia:
Tomáš Zsolnay - Zberový dvor: 0911-383 156

Poruchy verejného osvetlenia prosím nahláste na mob.č.: 0911 541 706, alebo  0905 541 707.


Technické služby mesta Šahy, ako príspevková organizácia MsÚ Šahy v rámci svojej činnosti poskytuje nasledovné služby:
 

 

a) Miestne komunikácie, čistenie verejných priestranstiev

 

     - Čistenie miestnych komunikácií a kropenie (letná a zimná údržba)

     - Oprava výtlkov

     - Čistenie a osádzanie obrubníkov

     - Vysprávky komunikácií po rozkopávkach, kamenivom, betónom a asfaltom

     - Vysprávky a budovanie chodníkov

     - Vodorovné a zvislé dopravné značenie

     - Údržba dažďovej kanalizácie na miestnych komunikáciách

b) Mestské trhovisko

     - Správa a prevádzkovanie tržnice

     - Prenájom trhových miest

c) Starostlivosť o verejnú zeleň

     - Úprava zelených plôch, vyhrabanie lístia z trávnatých plôch, vrátane naloženia a odvozu

     - Odstraňovanie porastu mechanicky, vrátane odvozu

     - Rez stromov, kríkov a ruží, presvetľovanie netŕňových stromov

     - Zalievanie a kosenie trávnatých porastov

     - Budovanie nových zelených plôch

d) Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

e) Kompostáreň na zhodnotenie biologického odpadu

     - Zber a zhodnotenie biologického odpadu

     - Správa a prevádzka kompostárne

f) Zber a odvoz TKO, likvidácia komunálneho odpadu

     - Odvoz tuhého komunálneho odpadu

     - Predaj smetných nádob obyvateľom mesta

     - Monitorovanie, stráženie, skládok TKO

     - Zber elektroodpadu

     - Separácia odpadu

     - Likvidácia divokých a nepovolených skládok odpadu

     - Prevádzkovanie zberového dvora triedeného odpadu

     - Prevádzkovanie prekládkovej stanice TKO

 

g) Prevádzkovanie verejného hygienického zariadenia

h) Prevádzkovanie mestských parkovacích miest

     - Správa miestnej dane za parkovanie

     - Vyznačenie parkovacích miest

i) Pohrebníctvo

     - Správa cintorínov v určenom rozsahu v meste a v mestských častiach Preseľany a Tešmak

     - Kosenie a údržba zelene

     - Odvoz odpadu

     - Zimná údržba komunikácií

     - Udržiavanie čistoty a poriadku

j) Správa hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Šahy

     - Správa a prevádzkovanie rekreačných a telovýchovných zariadení mesta (Štadión,)

     - Oprava a údržba nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a v správe TS

     - Prenájom nebytových priestorov v správe TS

k) Poskytovanie služieb obyvateľstvu a organizáciám

     - Preprava a prenájom dopravných strojov

     - Prenájom veľkokapacitných kontajnerov

     - Predaj smetných nádob

     - Úprava zelených plôch, strihanie stromčekov, kosenie na základe objednávky

     - Odvoz stavebnej sutiny a drevného odpadu na objednávku

     - Vysprávky chodníkov, ciest, výtlkov z tvrdoliateho asfaltu

     - Vyhotovenie zámkovej dlažby

 

l) Zemné a výkopové práce s prídavnými zariadeniami
  

ZVEREJNENÉ FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY:


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka