Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá na stiahnutie

Vyplnené tlačivá a žiadosti môžte poslať na adresu:
 
Mestský úrad Šahy
Hlavné námestie č.1
93601 Šahy
 
alebo elektronickou formou na:
 
e-mail: sahy@sahy.sk


 

Oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja

Žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404-2011 Z. z. o pobyte cudzincov
 Žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404-2011 Z. z. o pobyte cudzincov.docx (19.1 kB) (19.1 kB)

Žiadosť o zabezpečenie výrubu dreviny vo verejnej zeleni
 Žiadosť o zabezpečenie výrubu dreviny rastúcej vo verejnej zeleni.rtf (100.9 kB) (100.9 kB)

Oznámenie o vyrúbaní dreviny pri bezprostrednom ohrození zdravia
 Oznámenie o vyrúbaní dreviny pri bezprostrednom ohrození zdravia, života alebo majektu.rtf (55.4 kB) (55.4 kB)

Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove
 Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove produkčných ovocných drevín.rtf (52.9 kB) (52.9 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov
 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov.doc (35.5 kB) (35.5 kB)

Ohlásenie_drobnej_stavby_podľa_§_57_zákona_č_50-1976_Zb_v_znení_neskorších_predpisov
 Ohlásenie_drobnej_stavby_podľa_§_57_zákona_č_50-1976_Zb_v_znení_neskorších_predpisov.doc (50.5 kB) (50.5 kB)

Ohlásenie_stavebných_úprav_podľa_§_57_zák_č_50-1976_Zb_v_znení_neskorších_predpisov
 Ohlásenie_stavebných_úprav_podľa_§_57_zák_č_50-1976_Zb_v_znení_neskorších_predpisov.doc (39 kB) (39 kB)

Ohlásenie_udržovacích_prác_podľa_§_57_zákona_č_50-1976_Zb_v_znení_neskorších_predpisov
 Ohlásenie_udržovacích_prác_podľa_§_57_zákona_č_50-1976_Zb_v_znení_neskorších_predpisov[1].doc (28.5 kB) (28.5 kB)

Oznámenie času predaja a prevádzkového času
 Oznámenie času predaja a prevádzkového času.doc (38.5 kB) (38.5 kB)

Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkárne
 Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne v meste Šahy.rtf (15.6 kB) (15.6 kB)

Žiadosť o jednorázové predĺženie prevádzkového času
 Žiadosť o jednorazové predĺženie prevádzkového času.rtf (14 kB) (14 kB)

vydanie rozhodnutia Mesta Šahy k (zmene) nočnému prevádzkovému času
 žiadosť - nočné prevádz..rtf (17.4 kB) (17.4 kB)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu.rtf (151.9 kB) (151.9 kB)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu - príloha
 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu - príloha č.1.rtf (83.1 kB) (83.1 kB)

Dotazník k žiadosti o priedelenie nájomného bytu
 Dotazník k žiadosti o priedelenie nájomného bytu.rtf (131.4 kB) (131.4 kB)

Obnovenie žiadosti o prenájom mestského bytu
 Obnovenie žiadosti o prenájom mestského bytu.doc (26.5 kB) (26.5 kB)

Žiadosť o pridelenie bytu s nižším štandardom
 Žiadosť o pridelenie bytu s nižším štandardom.rtf (71.3 kB) (71.3 kB)

Žiadosť o prenájom verejného priestranstva
 Žiadosť o prenájom verejného priestranstva.doc (24 kB) (24 kB)

Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov
 Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov.doc (34 kB) (34 kB)

Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia
 Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia.doc (24.5 kB) (24.5 kB)

Žiadosť o stav.povolenie reklamnej stavby od 2.1.2015
 Žiadosť o stav.povolenie reklamnej stavby od 2.1.2015.rtf (47.5 kB) (47.5 kB)

Ohlásenie reklamnej stavby od 2.1.2015
 Ohlásenie reklamnej stavby od 2.1.2015.rtf (40.5 kB) (40.5 kB)

Stavebný úrad

Návrh na kolaudáciu stavby
 NÁVRH NA KOLAUDÁCIU STAVBY.doc (29 kB) (29 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY.doc (40.5 kB) (40.5 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 ŽIADOSŤ O POVOLENIE ODSTRÁNENIA  STAVBY.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ  POVOLENIE.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
 ŽIADOSŤ O ZMENU ÚČELU UŽÍVANIA STAVBY.doc (28 kB) (28 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby
 ŽIADOSŤ O POVOLENIE  ZMENY  STAVBY.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

Oddelenie správne a organizačné

Žiadosť o jednorázovú sociálnu výpomoc
 ŽIADOSŤ  O  JEDNORÁZOVÚ  SOCIÁLNU  VÝPOMOC.doc (24 kB) (24 kB)

Žiadosť o vydanie osvedčenia SHR
 žiadosť o vydanie osvedčenia SHR.doc (23.5 kB) (23.5 kB)

ŽIADOSŤ_O_URČENIE__(_zrušenie)_SÚPISNÉHO_ČÍSLA
 ŽIADOSŤ_O_URČENIE__(_zrušenie)_SÚPISNÉHO_ČÍSLA.doc (26.5 kB) (26.5 kB)

Žiadosť_o_vydanie_rozhodnutia_o_určení_súpisného_čísla_stavby
 Žiadosť_o_vydanie_rozhodnutia_o_určení_súpisného_čísla_stavby.doc (27 kB) (27 kB)

Matričný úrad

Čestné vyhlásenie
 Čestné vyhlásenie.doc (23.5 kB) (23.5 kB)

Splnomocnenie
 SPLNOMOCNENIE.doc (22.5 kB) (22.5 kB)

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska
 Oznámenie o prijatí predošlého priezviska.doc (26 kB) (26 kB)

Súhlas s dopísaním druhého a tretieho mena
 Súhlas s dopísaním druhého a tretieho mena.doc (21.5 kB) (21.5 kB)

Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení
 Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení.doc (22.5 kB) (22.5 kB)

Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení pre maloleté dieťa
 Žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení pre maloleté dieťa.doc (25 kB) (25 kB)

Žiadosť o úpravu mena v zmysle § 19 ods.3 zák.č. 154_1994 Z.z. o matrikách
 Žiadosť o úpravu mena v zmysle § 19 ods.3 zák.č. 154_1994 Z.z. o matrikách.doc (23 kB) (23 kB)

Žiadosť o úpravu mena v zmysle § 19 ods.3 zák.č. 154_1994 Z.z. o matrikách - len osoby narodené pred 1.1.1993
 Žiadosť o úpravu mena v zmysle § 19 ods.3 zák.č. 154_1994 Z.z. o matrikách - len osoby narodené pred 1.1.1993.doc (24.5 kB) (24.5 kB)

Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania a o výpis z knihy manželstiev - narodení v zmysle § 19 ods. 6 zák. č. 154_1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania a o výpis z knihy manželstiev - narodení v zmysle § 19 ods. 6 zák. č. 154_1994 Z. (22.5 kB) (22.5 kB)

Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania a o výpis z knihy narodení v zmysle § 19 ods. 6 zák. č. 154_1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
 Žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania a o výpis z knihy narodení v zmysle § 19 ods. 6 zák. č. 154_1994 Z.z. o matrikách (24 kB) (24 kB)

Ekonomické oddelenie

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

Ohlásenie (zmena) k poplatku za komunálny odpad pre právnickú osobu
 smeti - ohlásenie PO.pdf (14.4 kB) (14.4 kB)

Ohlásenie (zmena) k poplatku za komunálny odpad pre fyzickú osobu
 Ohlásenie k poplatku za odpad _FO.pdf (12 kB) (12 kB)

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU MESTA
 ziadost_o_poskytnutie_dotacie_a_povinne_prilohy.docx (19.3 kB) (19.3 kB)

Oddelenie kultúry

Konanie verejného podujatia - oznámenie
 Konanie verejného podutatia _OZNAMENIE.doc (27 kB) (27 kB)

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

webygroup
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka