Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvod

O b s a h   w e b u

Na stránkach www.sahy.sk nájdete informácie o meste Šahy, o jeho histórii a zaujímavostiach, o samosprávnych orgánoch, predstaviteľoch mesta, mestských organizáciách a inštitúciách v meste Šahy.

 

K o m p e t e n c i e

Mesto Šahy vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Mesto je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt.

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.

Na výkon samosprávy sú v zmysle zákona určené samosprávne orgány – primátor mesta a mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje orgány. V Šahách sú to komisie pri mestskom zastupiteľstve, mestská polícia a iné dočasné výkonné, alebo kontrolné orgány pre ktoré určuje náplň práce. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora.


K o n t a k t :Mestský úrad Šahy

Adresa:
Mesto Šahy, Mestský úrad,
Hlavné námestie č. 1.,
936 01  Šahy

IČO: 00307513

DIČ: 2021020716

číslo účtu: 23526-152/0200

Telefón: +421-36-6373611,

Fax: 036/6373609

E-mail: sahy@sahy.sk, info@sahy.sk, podatelna@sahy.sk

 

 

 

GPS: 48.069609,18.947293299999955

Dostupnosť: z autobusovej zastávky - cez mestský park (100 m budova mestského úradu)

                       zo železničnej stanice: autobusom na hlavnú aut. zastávku - cez mestský park (100 m budova mestského úradu)

Parkovanie:  parkovisko pred budovou mestského úradu

Mapa mesta s vyznačením mestského úradu: http://mapa.zoznam.sk/?search=%C5%A0ahy,%20Hl.%20n%C3%A1mestie%201

 

Správca a vlastník obsahu

Mesto Šahy
Hlavné námestie 1
936 01 ŠAHY

 

Technický prevádzkovateľ

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2A
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk


 

NAPÍŠTE NÁM


 
Deutch version
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka